Kancelaria specjalizująca się w prawie karnym – jak wybrać?

pomoc prawna w świdnicy

Czyny, których charakter jest społecznie szkodliwy są regulowane przez zapisy prawa karnego. Społecznie szkodliwy czyn, to zarówno taki, który został wymierzony w państwo – instytucję, organ, jak i wymierzony w dobro człowieka, jako jednostki, która jest chroniona przez państwo.

Czyny niedozwolone

Rozróżnia się stopnie niebezpieczeństwa czynów. Występek i wykroczenie to czyny o najmniejszej szkodliwości społecznej, czyli wykroczenia. Kolejnym stopniem niebezpieczeństwa czynu zabronionego jest przestępstwo. Przestępstwa zagrożone są karami sądowymi, które ograniczają wolność, pozbawiają jej na okres dłuższy niż miesiąc, ale krótszy niż 3 lata. Najwyżej stopniowane są zbrodnie, czyli czyny zabronione, następstwem ich udowodnienia jest kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata. W prawie karnym wyróżnia się trzy dziedziny: prawo karne materialne – czyli kodeks karny, prawo karne procesowe – kodeks postępowania karnego oraz prawo penitencjarne – czyli wykonawcze regulowane przez kodeks karny wykroczeń. Zwalczanie przestępstw uznawanych za szczególnie niebezpieczne dla interesu społecznego, to podstawowa funkcja prawa karnego. Egzekwuje się ją przez trzy podstawowe narzędzia, czyli – ustanawianie zagrożeń karnych za przestępstwo, wykonywanie kar, stosowanie środków karnych.

Kiedy powinniśmy udać się do kancelarii specjalizującej się w prawie karnym?

Kancelaria specjalizująca się w prawie karnymKiedy w jakikolwiek sposób wejdziemy w konflikt z prawem, w wyniku czego grozi nam: grzywna, ograniczenie wolności lub jej pozbawienie, pozbawienie praw publicznych, ograniczenie jakiejkolwiek innej wolności – warto sięgnąć po poradę specjalisty, który pomoże nam w wynegocjowaniu jak najniższej kary lub jej braku. Przede wszystkim, jeżeli zostaniemy poinformowani o sprawie karnej, musimy pamiętać, że oskarżenie nie jest równoznaczne z orzeczeniem o winie. Udzielona pomoc prawna w trudnej sytuacji może nam znacznie pomóc. Nawet jeżeli mamy świadomość winy za popełniony czyn, istnieje szereg regulacji, który może nasz wyrok załagodzić. Zadaniem prawnika nie jest traktowanie spraw zero-jedynkowo, czyli winny lub nie. Każdy przestępca ma prawo do obrony. Jeżeli jesteśmy osobą poszkodowaną – bardzo ważne, by w naszej obronie stanęła osoba wykształcona i wycofana emocjonalnie ze sprawy. Profesjonalista działa w sposób rzeczowy, zgodny z prawem i uwzględnieniem jego niuansów. Po przeanalizowaniu dokumentacji jest w stanie obrać stanowisko i zarysować je klientowi w sposób zrozumiały.

Jakiej pomocy udzieli nam kancelaria specjalizująca się w prawie karnym?

Udając się do kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach karnych, możemy liczyć na pomoc dotyczącą prawa karnego. Kancelaria może zapewnić pomoc w prowadzeniu naszej spraw, które dotyczą postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję. Udzieli pomocy, jeśli zostaniemy aresztowani lub zatrzymani tymczasowo, a także może reprezentować nas w postępowaniu wykonawczym, sporządzić wniosek o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary lub wydanie wyroku łączonego.

Kancelarie specjalizujące się w prawie karnym udzielą nam wszelkiej pomocy dotyczącej analizowania, rozumienia, wykorzystywania i egzekwowania prawa wynikającego z prawa karnego. Jeżeli potrzebujemy jakiejkolwiek porady w tym zakresie, należy udać się do kancelarii wyspecjalizowanej, bo tylko w ten sposób zapewnimy sobie obronę w trudnych sytuacjach. Istotne jest też by znaleźć odpowiedniego prawnika, ponieważ osoba, która studiowała prawo jest kompetentna zarówno do pisania pism z wykorzystaniem języka prawniczego, jak i rzetelnej obrony, ze zwróceniem uwagi na panujące prawo.