Czy można przejrzeć telefon żony lub męża, gdy chce się w ten sposób uzyskać dowody do sprawy rozwodowej?

Adwokat Wrocław sprawy rodzinne

Uzyskanie rozwodu w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie dowodów o winie współmałżonka to jeden z najtrudniejszych przypadków spośród wszystkich prowadzonych spraw rozwodowych. Już od początku wiadomo tu, że sprawa może toczyć się długo, a nieustępliwe strony sprawy będą starały się za wszelką cenę dowieść swojej niewinności lub przenieść winę na drugą osobę. Samo zdobycie dowodów w sprawie bywa często znaczną przeszkodą – dowody należy pozyskać legalnie, tak by nie zostały odrzucone przez Sąd. Czy można przejrzeć telefon żony lub męża, gdy chce się w ten sposób uzyskać dowody do sprawy rozwodowej?

Kiedy pojawia się konieczność gromadzenia dowodów w sprawie rozwodowej?

W Polsce możliwe jest składanie pozwów o rozwód bez orzekania o winie lub z orzekaniem, przy czym pierwszy z przypadków zakłada, że para decyduje się na zawarcie całkowitego porozumienia w zakresie podziału majątku, wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi i że całkowity i zupełny rozpad małżeństwa nie był wynikiem działań żadnej ze stron. W praktyce więc znacznie częściej zdarzają się pozwy, w której jedna ze stron chce ustalić winę rozpadu małżeństwa strony drugiej. \

Wsparcie wyspecjalizowanych w sprawach rodzinnych adwokatów będzie niezbędne dla obu stron, niezależnie od tego czy przyczyną rozpadu małżeństwa była zdrada jednego ze współmałżonków.

To właśnie w sprawach zdrady pojawia się najczęściej potrzeba gromadzenia dowodów w sprawie rozwodowej. Partner, który wchodzi w relację romantyczną z osobą spoza związku małżeńskiego i dopuszcza się tym samym zdrady często działa dyskretnie, starając się zataić wszystkie ślady swojej niewierności. Przypadkowe odkrycie wiadomości sms, e-mail czy rozmów przez komunikator internetowy może być dla osoby zdradzanej pierwszą wskazówką i bodźcem do podjęcia działań w kierunku rozwodu. Na tym etapie pojawia się jednak niepewność: czy wiadomości wystarczą? Czy konieczne jest znalezienie świadków? Czy Sąd może zaakceptować dowody, które zostały zdobyte z telefonu komórkowego współmałżonka bez jego wiedzy?

W jaki sposób można legalnie zdobyć dowody do sprawy rozwodowej?

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ułatwia ustalenie okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego oraz określenie winy współmałżonka lub obydwu stron. Wyciągnięte na podstawie postępowania dowodowego wnioski mogą mieć bezpośredni wpływ na:

  • podział majątku,
  • alimenty,
  • podział opieki nad dziećmi.

Polskie prawo cywilne nie wyszczególnia katalogu dowodów, jakie mogą być przedstawione w sprawie rozwodowej ale ważne jest, by zostały one pozyskane legalnie: strona, przeciw której przedstawiane są dowody może podważyć ich wiarygodność oraz legalność zdobycia, szczególnie gdy partner zastosował podstęp lub w sposób nieuprawniony zyskał dostęp do prywatnych rzeczy współmałżonka w celu uzyskania dowodów.

Zarzuty przeciwko uzyskanym dowodom winy jednego z małżonków najczęściej dotyczą naruszenia własności lub bezpieczeństwa cyfrowego – jeśli jedna ze stron wykorzysta znajomość kodu PIN, hasła do poczty e-mail czy niezablokowanego komputera partnera w celu podstępnego zdobycia dowodów winy, uzyskane w ten sposób dowody są nielegalne. Sąd cywilny dopuszcza ich przedstawienie, jednak partner może zdecydować o wnioskowaniu o ich odrzucenie z uwagi na nielegalne uzyskanie. Znacznie lepiej sprawdzą się więc w sprawach dowody zdjęciowe, nagrania, a także zeznania świadków.

Adwokat Wrocław sprawy rodzinne

Dowody do sprawy rozwodowej uzyskane z telefonu lub komputera współmałżonka: kiedy mogą zostać dopuszczone do sprawy?

Postęp współczesnej technologii znacząco rozszerzył pulę źródeł, z jakich możliwe jest zdobycie dowodów do spraw rozwodowych i to właśnie technologia jest najczęściej powodem, dla którego małżonkowie dowiadują się o zdradzie czy błędach swojego partnera prowadzących do złożenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Posiadanie dowodów winy za rozkład pożycia małżeńskiego jest z perspektywy sprawy rozwodowej niezwykle cenne – wiadomości czy rozmowy wskazujące wyraźnie na okoliczności rozpadu pożycia i faktyczną winę jednej ze stron mogą przeważyć o podejmowanych przez Sąd decyzjach.

Korzystając z pomocy doświadczonych adwokatów specjalizujących się w sprawach rozwodowych warto upewnić się, że każdy z uzyskanych dowodów będzie uzyskany legalnie, jednoznacznie wskazujący na nadawcę i odbiorcę przedstawianych wiadomości oraz przedstawiony w taki sposób, by strona, której winę udowadniamy nie miała podstaw do podważenia słuszności przedstawianych dowodów. Szukasz adwokat Wrocław sprawy rodzinne? Takie usługi oferuje Kancelaria Adwokacka Wojciech Krzysztoporski.

WWW: www.krzysztoporski.com
Telefon: (+48) 508 095 417
E-mail: kancelaria@krzysztoporski.com