Kancelaria specjalizująca się w prawie karnym – jak wybrać?

Kancelaria specjalizująca się w prawie karnym

 

Czyny, których charakter jest społecznie szkodliwy są regulowane przez zapisy prawa karnego. Społecznie szkodliwy czyn, to zarówno taki, który został wymierzony w państwo – instytucję, organ, jak i wymierzony w dobro człowieka, jako jednostki, która jest chroniona przez państwo. Rozróżnia się stopnie niebezpieczeństwa czynów. Występek i wykroczenie to czyny o najmniejszej szkodliwości społecznej, czyli wykroczenia. Kolejnym stopniem niebezpieczeństwa czynu zabronionego jest przestępstwo. Przestępstwa zagrożone są karami sądowymi, które ograniczają wolność, pozbawiają jej na okres dłuższy niż miesiąc, ale krótszy niż 3 lata. Najwyżej stopniowane są zbrodnie, czyli czyny zabronione, następstwem ich udowodnienia jest kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata. W prawie karnym wyróżnia się trzy dziedziny: prawo karne materialne – czyli kodeks karny, prawo karne procesowe – kodeks postępowania karnego oraz prawo penitencjarne – czyli wykonawcze regulowane przez kodeks karny wykroczeń. Zwalczanie przestępstw uznawanych za szczególnie niebezpieczne dla interesu społecznego, to podstawowa funkcja prawa karnego. Egzekwuje się ją przez trzy podstawowe narzędzia, czyli – ustanawianie zagrożeń karnych za przestępstwo, wykonywanie kar, stosowanie środków karnych.

Kiedy powinniśmy udać się do kancelarii specjalizującej się w prawie karnym?

Kancelaria specjalizująca się w prawie karnymKiedy w jakikolwiek sposób wejdziemy w konflikt z prawem, w wyniku czego grozi nam: grzywna, ograniczenie wolności lub jej pozbawienie, pozbawienie praw publicznych, ograniczenie jakiejkolwiek innej wolności – warto sięgnąć po poradę specjalisty, który pomoże nam w wynegocjowaniu jak najniższej kary lub jej braku. Przede wszystkim, jeżeli zostaniemy poinformowani o sprawie karnej, musimy pamiętać, że oskarżenie nie jest równoznaczne z orzeczeniem o winie. A zadaniem prawnika jest pomoc nam w trudnej sytuacji. Nawet jeżeli mamy świadomość winy za popełniony czyn, istnieje szereg regulacji, który może naszą winę załagodzić i uniknąć kary już znacznie ją obniżyć. Zadaniem prawnika nie jest traktowanie spraw zero jedynkowo, czyli winny lub nie, ale doszukiwanie się odcienie szarości. Każdy przestępca ma prawo do obrony. Jeżeli jesteśmy osobą poszkodowaną – bardzo ważne, by w naszej obronie stanęła osoba wykształcona i wycofana emocjonalnie ze sprawy. Profesjonalista działa w sposób rzeczowy, zgodny z prawem i uwzględnieniem jego niuansów. Po przeanalizowaniu dokumentacji jest w stanie obrać stanowisko i zarysować je klientowi w sposób zrozumiały.

Jakiej pomocy udzieli nam kancelaria specjalizująca się w prawie karnym?

Udając się do kancelarii specjalizującej się w prawie karnym, możemy liczyć na pomoc w sprawach szeroko dotyczących prawa karnego. Kancelaria może zapewnić pomoc w prowadzeniu naszej spraw, które dotyczą postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję. Udzieli pomocy jeśli zostaniemy aresztowani lub zatrzymani tymczasowo, a także może reprezentować nas w postępowaniu wykonawczym, sporządzić wniosek o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary lub wydanie wyroku łączonego.

Kancelarie specjalizujące się w prawie karnym udzielą nam wszelkiej pomocy dotyczącej analizowania, rozumienia, wykorzystywania i egzekwowania prawa wynikającego z prawa karnego. Jeżeli potrzebujemy jakiejkolwiek porady w tym zakresie, należy udać się do kancelarii wyspecjalizowanej, bo tylko w ten sposób zapewnimy sobie obronę w trudnych sytuacjach. Istotne jest też by znaleźć odpowiedniego prawnika, ponieważ osoba, która studiowała prawo jest kompetentna zarówno do pisania pism z wykorzystaniem języka prawniczego, jak i rzetelnej obrony ze zwróceniem uwagi na panujące prawo.