Zastosowanie pomostów przeładunkowych w magazynach


Przestrzenie magazynowe, w których z dnia na dzień odbywa się rozładowywanie i załadowywanie towarów nie są zwykle budowane tak, by ich poziom podłogi był równy wysokości powierzchni ładunkowej pojazdów. Trudno byłoby z resztą taki efekt osiągnąć, gdyż nie każdy TIR posiada jednakowej wysokości naczepę i nie każdy załadunek odbywa się wyłącznie na TIRy. Z tego też powodu istnieje wysokie zapotrzebowanie na rozwiązania ułatwiające wyrównanie różnicy pomiędzy poziomem magazynu a wysokością wnętrza pojazdu. Do tego celu służą właśnie pomosty przeładunkowe. Jak działają, jakie są ich rodzaje i dlaczego są tak cenione?

Podstawowe zastosowanie pomostów przeładunkowych

Właściwie każde pomieszczenie magazynowe jest dziś wyposażone w specjalne platformy przeładunkowe umożliwiające swobodne wprowadzenie towarów do pojazdu za pomocą wózka widłowego, nawet w momencie gdy różnica poziomów pomiędzy podłogą magazynu i podłogą samochodu jest dość wyraźna. Pomosty przeładunkowe umożliwiają szybki i sprawny załadunek i rozładunek samochodu dostawczego, szczególnie tam gdzie nie ma możliwości zainstalowania odpowiedniej rampy przeładunkowej lub gdzie różnica pomiędzy otwartą rampą a pojazdami nie daje możliwości swobodnego ładowania towarów.

Pomosty to stosunkowo proste w budowie i montażu platformy mocowane za pomocą systemów zawiasowo-sprężynowych, dzięki którym opuszczanie pomostu na samochód i ponowne go składanie nie stanowi większego problemu nawet dla jednego człowieka. Oczywiście, na rynku występują także bardziej zaawansowane, automatyczne pomosty hydrauliczne, oferujące zwykle nieco większy zakres wytrzymałości wagowej.

Pomosty przeładunkowe stanowią jeden z podstawowych elementów systemów przeładunkowych. Z tego względu warto przyjrzeć się im bliżej jeśli myślimy o ich kupnie.

Rodzaje pomostów przeładunkowych

W zależności od możliwości architektonicznych przestrzeni magazynowej, zastosowanie konkretnych modeli pomostów przeładunkowych może okazać się niemożliwe. Z tego też powodu stosuje się dziś kilka różnych wariantów pomostów. Przenośne pomosty przeładunkowe sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie zapotrzebowanie na ich wykorzystanie nie jest zbyt duże i nie pojawia się konieczność instalowania doku stacjonarnego. Pomosty tego typu montuje się zwykle w miejscach, gdzie różnica pomiędzy wysokością rampy a wysokością podłogi samochody nie jest duża, a pomosty spełniają tam bardziej rolę łącznika pomiędzy powierzchniami. Przenośne pomosty przeładunkowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane w pracy z ręcznymi wózkami hydraulicznymi oraz standardowymi wózkami widłowymi.

Drugim wariantem pomostów są pomosty stałe, składane, montowane tam gdzie ich eksploatacja będzie konieczna znacznie częściej. Pomosty tego typu mogą umożliwić wyrównanie poziomu pomiędzy pojazdem a platformą rampy i służą jako stabilny łącznik, który po załadunku zostaje złożony i nie zajmuje cennej przestrzeni. Ostatnim rodzajem pomostów przeładunkowych będą wszelkiego rodzaju rampy automatyczne, hydrauliczne, nie wymagające użycia siły do podniesienia bądź opuszczenia klapy. Systemy takie mogą być obsługiwane przez jedną osobę, a więc jeszcze bardziej usprawniają proces załadunku.

Niezależnie od rodzajów pomostów warto zwrócić uwagę na ich parametry techniczne oraz firmę, które je wyprodukowała.

Zalety ramp przeładunkowych

Stosowanie ramp przeładunkowych w magazynach jest bardzo korzystne, ponieważ usprawniają pracę podczas załadunku i rozładunku towarów w magazynach, umożliwiając wózkom widłowym i ręcznym łatwy dojazd do wnętrza samochodu dostawczego. Wykonane z materiałów zapewniających brak poślizgu kół, pomosty przeładunkowe mogą służyć do wyrównywania różnicy pomiędzy wysokością powierzchni ładunkowych, co także stanowi niezwykle przydatną cechę w przypadku magazynów, gdzie stosowane samochody nie są jednakowej wysokości.

Rampy przeładunkowe likwidują konieczność stosowania rozwiązań tymczasowych, które choć wyraźnie niebezpieczne, w dalszym ciągu stosowane są w wielu magazynach ze względu na oszczędności finansowe. Kawałek blachy ustawianej prowizorycznie pomiędzy rampą a poziomem samochodu nie jest jednak w stanie utrzymać ciężaru załadowanego wózka widłowego. Gdy bezpieczeństwo, dynamika i wygoda pracy wchodzą w grę, rampy przeładunkowe są niezbędnym elementem wyposażenia.


W zakresie ram przeładunkowych warto postawić na firmę AMTR – jednego z liderów w dostarczaniu takich rozwiązań w Polsce.