Zachowaj perfekcyjną czystość


Na zdrowie i ogólne samopoczucie człowieka ma wpływ wiele czynników. Ostatnio wiele mówi się o wpływie zanieczyszczonego powietrza, szczególnie w dużych miastach, gdzie w zimowe dni smog znacznie mocniej daje się we znaki mieszkańcom.

Smog i jego efekty

Przyjęło się przekonanie, że smog powstaje z winy człowieka – a szczególnie spalin z silników samochodów. Prawda, ale nie do końca. Smog jest efektem działalności człowieka – nie jest naturalnym zjawiskiem atmosferycznym, ale warunki geofizyczne mają na jego powstawanie i stężenie ogromny wpływ. Same zanieczyszczenia powietrza spowodowane są głównie przez spaliny i dym (głównie ze spalania śmieci, co jest oczywiście nielegalne).

Wyróżnia się dwa rodzaje smogu – londyński, powstający przede wszystkim w miesiącach zimowych m.in. w naszej szerokości geograficznej. Dominują w nim tlenki węgla, siarki, azotu, sadza oraz pyły. Drugim typem smogu jest smog Los Angeles – charakterystyczny dla stref subtropikalnych, powstaje w miesiącach letnich. Zawiera przede wszystkim tlenki węgla, azotu i węglowodory.

Pyły i inne zanieczyszczenia, które wdychamy w czasie smogu mają bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie. Mogą prowadzić do reakcji alergicznych, napadów astmy, a nawet niewydolności układu oddechowego czy krążenia. Zaostrzają także przebieg zapalenia oskrzeli. Według WHO pyły zawieszone zalicza się do kancerogenów – mogą one także prowadzić do poważnych komplikacji u nowonarodzonych dzieci, których matki oddychały zanieczyszczonym powietrzem.

W czasie smogu zaleca się unikanie podróżowania głównymi arteriami komunikacyjnymi w godzinach największego natężenia ruchu. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie smogu są dzieci, w tym nienarodzone, oraz osoby starsze.

Czystość w mieszkaniu

Co najgorsze, to często powietrze w miejscach przebywania człowieka wcale nie jest czystsze. Szacuje się, że w źle wentylowanych pomieszczeniach nasycenie szkodliwymi substancjami jest nawet kilkukrotnie wyższe niż na zewnątrz. Jak zadbać o czystość powietrza w domu?

  • w kuchni ważne jest zainstalowanie sprawnego wyciągu powietrza – pozwala to na redukcję pary, w której doskonale rozwijają się drobnoustroje; ze względu na możliwość kontaktu z żywnością w kuchni nie należy używać odświeżaczy powietrza w sprayu – lepiej zastosować naturalne metody, np. zagotować w garnku świeżą miętę lub tymianek i pozostawić na noc bez przykrycia;
  • istotna jest jakość powietrza w łazienkach – to miejsce szczególnie narażone na gromadzenie się potencjalnie niebezpiecznych mieszanin a równocześnie bakterii, grzybów, pleśni itd. Dlatego bardzo ważne jest dokładne sprzątanie łazienki – warto wybierać lepsze środki czystości z Niemiec, by uzyskać najlepsze efekty;
  • wietrzenie to podstawa! Szczególnie w mroźne dni, gdyż niskie temperatury zabijają roztocza – przyczynę silnych alergii;
  • temperatura w mieszkaniu nie powinna przekraczać 24 stopni zimą – do spania najlepsza jest temperatura ok. 18 stopni, jeśli jednak marzniesz, 21-22 stopni jest temperaturą najbardziej optymalną dla prawidłowej pracy organizmu;
  • zadbaj o poziom jonów ujemnych – są one lepsze dla zdrowia, a zjonizowane powietrze zawiera mniej bakterii i pozwala szybciej regenerować organizm. Jak to zrobić? Naturalnym sposobem jest bryła soli. Można także kupić lampy jonizujące.