Wycinka drzew – kiedy jest konieczna?

ścinka drzew wrocław

Wycinka drzew jest niezbędnym procesem utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa na danym obszarze. Natura potrafi sama regulować się we własnym zakresie, ale w sytuacjach, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi na drogach, szlakach turystycznych, w parkach i innych miejscach tego typu, wycinka często jest niezbędnym zabiegiem.

W jakich sytuacjach wycinka drzew jest niezbędna?

Co jakiś czas w lasach przeprowadzana jest tzw. trzebież. Jest to czynność polegająca na usuwaniu nadmiaru drzewostanu, wycinaniu drzew martwych lub chorych oraz starannym przycinaniu wybranych gałęzi drzew. Wykonuje się ją w celu zapewnienia lepszego rozwoju lasów. W wyniku tych procesów warunki w lesie zmieniają się, co sprzyja wzrostowi pozostałych roślin i przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego ekosystemu. Dzięki wycince zmieniają się również warunki środowiska glebowego, atmosferycznego, a także zmniejszona zostaje konkurencja między drzewami o dostęp do światła, składników pokarmowych oraz wody.

wycinanie drzew wrocław
Drzewa Expert to profesjonalna firma zajmująca się wycinką drzew we Wrocławiu, wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz umiejętności, dzięki którym czynności zostaną wykonane prawidłowo oraz z zachowaniem bezpieczeństwa.

Wycinka drzew jest bardzo ważnym elementem gospodarki leśnej, ale także znajduje swoje zastosowanie w przestrzeni prywatnej oraz miejskiej. Dziko rosnące drzewa, o które nikt regularnie nie dba, mogą stać się siedliskiem chorób, które przenoszone są następnie na inne drzewa i rośliny. Dodatkowo bardzo gęste korony drzew ograniczają ilość światła padającą na glebę pod drzewami, co może ograniczać rozwój zieleni rosnącej pod drzewami. Pozostawione bez opieki drzewa, wpływają negatywnie na wiele czynników, ale najważniejszym z nich jest niebezpieczeństwo, jakie mogą powodować. Gałęzie sięgające linii wysokiego napięcia lub zwisają nad drogą to regularny problem zwłaszcza w okresie występowania burz i silniejszych porywów wiatru. Uschnięte gałęzie mogą stanowić duże zagrożenie dla przechodniów, szczególnie przy silniejszych porywach wiatru. Oprócz aspektu bezpieczeństwa, wycinka jest także formą kształtowania estetyki danego obszaru, zarówno w sferze miejskiej jak i prywatnej. 

Wycinka jest bardzo ważnym elementem, który pozwala kontrolować naturę w taki sposób, aby pozostawić jej wolność rozwoju, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo ludziom, infrastrukturze miejskiej oraz prywatnej.

Kto może dokonać wycinki i czy potrzebne jest pozwolenie?

Wycinką powinny zajmować się profesjonalne firmy wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz umiejętności, dzięki którym czynności zostaną wykonane prawidłowo oraz z zachowaniem bezpieczeństwa dla osób postronnych. Wycinkę drzew reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na jej podstawie usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela nieruchomości. Zezwolenie na usuniecie z terenu nieruchomości drzewa lub krzewu wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku terenu nieruchomości wpisanego do rejestru zabytków takie zezwolenie wydaje konserwator zabytków.

Jednak sprawa pozwoleń wygląda zupełnie inaczej w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna i drzewa nie są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie są wymagane pozwolenia, ale istnieje kilka przypadków, gdy taką wycinkę należy zgłosić. Dotyczy to drzew, których obwód pnia na wysokości 5 m przekracza 80 cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty), 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny), 50 cm (pozostałe gatunki drzew).

Podsumowując, wycinka drzew jest niezbędnym elementem dbania o przyrodę i o bezpieczeństwo ludzi. Ważne jest jednak to, aby była przeprowadzona przez osoby doświadczone i w sposób przemyślany, oraz zgodny z obowiązującym prawem.