W jakim celu i dla kogo powstał program Erasmus Plus?


Program Erasmus to inaczej program działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz mobilności studentów uniwersytetów. Jednak warto wiedzieć, że obecnie Erasmus Plus nie dotyczy tylko studentów. Skorzystać może z niego wiele więcej osób, a korzyści, które przynosi są nie do przecenienia.

W jakim celu powstał program Erasmus?

Program Erasmus istnieje w celu zachęcenia i ułatwienia studentom ukończenia części studiów na uniwersytetach w innych krajach UE i nie tylko. Aby zachęcić do międzynarodowych badań, Erasmus tworzy ściślejsze powiązania między instytucjami szkolnictwa, aby tysiące studentów mogło studiować na najlepszych uniwersytetach w Europie. Uczniowie spędzają od 3 do 12 miesięcy, realizując część swoich studiów za granicą, korzystając z harmonizacji programów studiów.
Erasmus został opracowany w celu wspierania mobilności europejskich studentów i uczniów w ramach coraz bardziej jednolitego europejskiego systemu szkolnictwa. Erasmus ma 3 główne cele. Po pierwsze ma dać uczniom, poprzez naukę w innych krajach europejskich, korzyści edukacyjne, językowe i kulturowe. Kolejnym celem jest zachęcenie do współpracy różne instytucje szkolnictwa i wzbogacać środowisko edukacyjne instytutów, które pełnią rolę gospodarzy dla zagranicznych studentów. Bardzo ważnym celem tego programu jest też rozwijanie europejskich specjalistów o międzynarodowym doświadczeniu, którzy są otwarci i dobrze wykwalifikowani w swoich dziedzinach, aby mogli wnieść większy wkład w swoje zawody i społeczeństwo.

Kto może uczestniczyć w programie Erasmus Plus?

Program Erasmus Plus składa się z kilku różnych części. Każda z nich jest dedykowana do innej grupy społecznej. Jak większość osób wie, program Erasmus dotyczy studentów. Erasmus jest otwarty dla wszystkich studentów, którzy są zapisani do instytucji szkolnictwa wyższego, która ma Kartę Uczelni Erasmusa. Posiadanie tej Karty umożliwia instytucjom ubieganie się o fundusze na wysyłanie i przyjmowanie studentów oraz pracowników do innych posiadaczy Karty, a także koordynowanie działań i zapewnianie intensywnej nauki języka.
W programie Erasmus Plus mogą wziąć również pracownicy uczelni, którzy mogą prowadzić wykłady za granicą. Jednocześnie mają oni możliwość wziąć udział w szkoleniach, które obejmują praktyczne doświadczenia edukacyjne lub konkretne kursy szkoleniowe.
Erasmus Plus oferuje również staże zagraniczne dla studentów i absolwentów uczelni. Jednocześnie jest on otwarty nie tylko dla młodzieży kontynuującej naukę. W ramach programu można uczestniczyć jako wolontariusz i wyjechać do innego kraju na świecie. Oferuje on też wsparcie dla osób pracujących z młodzieżą, które mogą wziąć udział w zagranicznych szkoleniach.
Organizacje, dzięki Erasmus Plus mogą brać udział w różnych wydarzeniach oraz tworzyć zagraniczne sieci kontaktów. Sprzyja to rozwojowi każdej instytucji.

studenci
Jak zgłosić się do programu Erasmus Plus?

Program Erasmus Plus dotyczy bardzo wielu różnych osób. Możemy z niego korzystać na różne sposoby. Nic więc dziwnego, że w zależności od wybranej przez nas opcji procedura składania wniosku może się nieco różnić. Najlepiej więc wejść na oficjalną stronę organizacji, gdzie krok po kroku możemy dowiedzieć się jak będzie przebiegać procedura w naszym przypadku.
W każdym programie co roku jest ogłaszane ogólne zaproszenie do składania wniosków. Znajdziemy w nim cele programu, kryteria kwalifikacji, budżet, czas trwania określonych projektów oraz terminy składania wniosków.