Uzależnienie od narkotyków – terapia indywidualana czy terapia grupowa?


Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako nabyty stan zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, charakteryzujący się odczuwaniem przymusu zażywania określonych substancji psychoaktywnych należących do grupy środków narkotycznych. Na skutek uzależnienia u osoby przyjmującej narkotyki dochodzi do zmian w zachowaniu i utraty kontroli nad własnym postępowaniem. W celu poradzenia sobie ze skutkami dependencji konieczne jest podjęcie stosownej terapii. 

Na czym polega terapia grupowa?

Terapia grupowa to typ psychoterapii polegający na uczestniczeniu w regularnych spotkaniach uzależnionych osób w określonej grupie i w towarzystwie moderujących każdą z sesji terapeutów. W tym typie terapii na postawę pacjenta wpływ ma nie tylko interakcja z terapeutą, lecz także relacja z pozostałymi członkami grupy. Terapia grupowa służy uzupełnieniu sesji indywidualnych. Polecana jest w leczeniu wszystkich typów uzależnień, w tym uzależnienia od narkotyków. Zaletą terapii grupowej jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi walczącymi się z dependencją osobami, co pozwala spojrzeć na problem z odmiennej perspektywy. Osoba uzależniona nabywa ponadto świadomości, iż nie jest osamotniona w swoich zmaganiach i uzyskuje dodatkowe wsparcie. 

Na czym polega terapia indywidualna? 

Terapia indywidualna to rodzaj psychoterapii polegający na spotkaniach osoby uzależnionej z posiadającym odpowiednie kwalifikacje terapeutą. Podczas tego typu spotkań terapeuta wysłuchuje osoby uzależnionej, zobowiązując się do zachowania pełnej dyskrecji. Podstawowym celem indywidualnych sesji terapeutycznych jest udzielenie zmagającej się z dependencją osobie pomocy w zrozumieniu własnych emocji, myśli oraz postępowania. Poprzez umiejętność rozpoznawania swoich stanów mentalnych i panowanie nad zachowaniem, pacjent nabywa zdolność podejmowania własnych decyzji. Jest ponadto w stanie poprawić swoją samoocenę oraz relację z otaczającym go światem. Zaletą terapii indywidualnej jest możliwość skupienia się na potrzebach konkretnej osoby i zbudowania zaufania na linii pacjent–terapeuta. 

Objawy uzależnienia od narkotyków 

U osób uzależnionych od narkotyków można zaobserwować odsunięcie się od rodziny i bliskich na rzecz nowego towarzystwa skupionego wokół substancji psychoaktywnej i asystującego przy jej zażywaniu. Narkotyki mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń psychicznych lub zaostrzyć wcześniej występujące schorzenia tego typu. Do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych rozpoznawanych u osób uzależnionych od narkotyków zaliczają się: 

 • depresja, 
 • zespoły lękowe, 
 • zaburzenia osobowości, na przykład osobowość dyssocjalna oraz osobowość typu borderline, 
 • zaburzenia orientacji, 
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia snu, zarówno bezsenność, jak i nadmierna senność,
 • nerwice, 
 • psychozy.

Objawami mogącymi wskazywać na uzależnienie od narkotyków są przekrwienie oczu oraz utrzymujące się przez dłuższy czas rozszerzenie źrenic. Cechą wspólną dla większości osób zmagających się z nałogiem jest przekonanie, iż w pełni panują nad spożyciem substancji psychoaktywnej i w każdej chwili mogą przestać. Z tego powodu często największą trudnością w walce z uzależnieniem od narkotyków jest samo zdanie sobie sprawy z posiadanego problemu. 

Jak przebiega i ile trwa leczenie uzależnienia od narkotyków? 

Leczenie uzależnienia od narkotyków przebiega etapami. 

 • Odtruwanie narkotykowe

Pierwszym etapem leczenia uzależnienia od narkotyków jest odtruwanie, które trwa zwykle od 3 do 5 dni. Długość tego etapu zależy od takich czynników, jak stopień uzależnienia, ogólny stan zdrowia osoby uzależnionej oraz innych uwarunkowań o charakterze indywidualnym. Odtruwanie narkotykowe przeprowadzane jest w warunkach izolacji od wszelkich szkodliwych substancji oraz innych uzależnionych osób. Nad jego przebiegiem czuwają zarówno psychoterapeuci, jak i lekarze, którzy administrują leki służące łagodzeniu doświadczanych przez pacjenta objawów abstynencyjnych, przede wszystkim leki przeciwbólowe, nasenne, uspokajające, a w określonych wypadkach także przeciwgorączkowe, przeciwskurczowe i obniżające ciśnienie krwi. 

 • Terapia podstawowa 

Osoba uzależniona, która przeszła odtruwanie narkotykowe, jest gotowa do podjęcia terapii podstawowej. Terapia ta, przeprowadzana zarówno indywidualnie, jak i grupowo, nastawiona jest na uzmysłowienie pacjentowi destrukcyjnych skutków uzależnienia w różnych sferach życia oraz nabycie przez niego kompetencji umożliwiających powrót do życia w trzeźwości. Cykl terapii podstawowej trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. 

 • Terapia pogłębiona 

Dla osób, które ukończyły program terapii podstawowej, lecz wciąż potrzebują profesjonalnego wsparcia, stworzony został cykl terapii pogłębionej, która pomaga pacjentowi radzić sobie z problemami będącymi bezpośrednią konsekwencją uzależnienia. 

Ośrodek Terapii Uzależnień

Osoby uzależnione, poszukujące terapii odwykowej, zachęcane są do skorzystania z oferty Ośrodka odwykowego w Opolu  FreeDom, gdzie wykwalifikowani lekarze i terapeuci pomogą leczonej osobie zbudować odpowiednie nastawienie i wygrać walkę z nałogiem.