Uniformy jako element identyfikacji wizualnej


Standaryzacja ubiorów jest z pewnością konieczna w przypadku banków, restauracji, hoteli, sieci sklepów, czyli też w przedsiębiorstwach, w których klient najpierw spotyka się z pracownikiem, będącym w pewnym sensie wizytówką firmy. Wielu przedsiębiorców z różnych branż również stosuje firmowe stroje lub ich części przykładowo w postaci T-shirtów. Jakie ma to znaczenie i czy niesie za sobą wymierne korzyści?

Uniformy firmowe jako część systemu

Wraz z innymi komponentami identyfikacji wizualnej, ubiór stanowi jednolity system, który oddziałuje zarówno na zewnątrz, w kierunku odbiorców, jak i do wewnątrz organizacji. Chodzi tutaj o zdecydowane zwiększenie efektywności komunikacji, wzmocnienie poczucia przynależności pracowników, ułatwienie identyfikacji w przypadku przedsiębiorstw wieloosobowych.

Najważniejszym zagadnieniem jest tutaj określenie i ustalenie, w jakich sektorach przedsiębiorstwa ubiór firmowy przynosi danej firmie korzyści. Chodzi o to, że zupełnie inne kryteria są przyjmowane w bankach, niż przykładowo na produkcji w dużym zakładzie. Powinno również zapoznać się z opinią pracowników, u których zbyt rygorystyczne narzucenie strojów lub ich elementów, może wywołać opór i niezadowolenie.

Strój, czyli co?

Kolejna kwestia to ustalenie, który element lub część ubioru powinien stanowić fragment firmowej koncepcji identyfikacji. Najbardziej rozwiniętą formą stroju firmowego są umundurowania pracowników sektora państwowego, czyli policjantów, strażników miejskich, żołnierzy. W innych wypadkach, przykładowo z branży medycznej, na ogół wystarczy jedynie fartuch z nieodzowną plakietką informacyjną albo T-shirt z nazwą firmy, co można zauważyć w przedsiębiorstwach z sektora IT.

Wybór tego typu stroju może dotyczyć także kwestii odnoszących się do warunków klimatycznych, przykładowo podziału na wersje zimowe i letnie. Jednocześnie należy zastanowić się nad kosztami, jakie niesie za sobą uniformizacja oraz odnieść je do wszelkich wymiernych korzyści.

Kolory i znaki firmowe

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że niezależnie od tego, czy mówimy jedynie o koszulce, czy też o wariancie bardziej rozbudowanym, musi on łączyć się z pozostałymi elementami identyfikacji wizualnej. Efekt ten można osiągnąć w rozmaity sposób, najłatwiej za pomocą kolorystyki, najczęściej takiej, która nawiązuje do barw logotypu lub też innych znaków firmowych. Oczywiście zawsze świetnym pomysłem jest umieszczenie logo lub choćby plakietki na odzieży pracownika.

Obecnie można spotkać się z wieloma sposobami osadzenia znaków na garderobie poczynając od wariantów wyszywanych, poprzez wtapiane na gorąco, kończąc na tych malowanych. W każdym przypadku należy dbać o to, aby strój wyglądał schludnie, był funkcjonalny, wykonany z odpowiedniego rodzaju materiału. Pracownicy muszą czuć się w odzieży w pełni komfortowo, dzięki czemu będą lepiej spełniać poszczególne obowiązki.

Konkurencja nie śpi

Na koniec należy poruszyć kwestię, dotyczącą wyróżnienia strojów w odniesieniu do konkurencji. Czy branża, w jakiej działa dana firma, korzysta z firmowych mundurków? Jeśli tak, to jakich? W jaki sposób można wykazać się inicjatywą? Być może wystarczy jedynie znaleźć inne miejsce na logo lub też zmienić tradycyjny krój stroju albo spróbować z zupełnie inną częścią garderoby. Oczywiście podjęcie takiej decyzji jest zależne od okoliczności, branży, specyfiki prowadzonego biznesu. Zastanów się, kto będzie wykonawcą i dostawcą odzieży firmowej, oraz jaką jakość prezentują jego wyroby i jakie ceny dany producent oferuje.