Tłumaczenie symultaniczne – jak się odbywa i czym jest?

tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne jest znanym od wielu lat sposobem na przekładanie mówionego tekstu na żywo. Osoba prowadząca dane spotkanie mówi np. w języku angielskim, a publiczność pochodzi z całej Europy; w takim przypadku przeprowadzane jest tłumaczenie symultaniczne. Szybkie i sprawne przekładanie wypowiedzi musi odbywać się płynnie, bez pomyłek. Tłumacz, który się tym zajmuje, musi mieć odpowiednie predyspozycje oraz cechy.


Ten sposób wykonywania tłumaczeń znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim podczas wydarzeń, w których bierz udział wiele osób o różnej narodowości. Ilość tłumaczy zależy od tego, na ile języków naraz należy przekładać wypowiedź.
Warto jednak dodać, że nie każdy może zająć się tłumaczeniami symultanicznymi. Każdy tłumacz musi cechować się wieloma zaletami, które pozwolą mu na przeprowadzania tego typu tłumaczeń. Jest to bowiem bardzo wymagająca praca, która musi odbywać się bez przerwy na szukanie odpowiednich słów.

Kto je przeprowadza? Zalety tłumacza

Przeprowadzaniem tłumaczeń symultanicznych może się zająć jedynie osoba, która w pełni opanowała dany język i wszystkie jego zasady. Języki obce mają to do siebie, iż nie tłumaczy się ich dosłownie (np. w przypadku przysłów czy powiedzeń typowych dla danego języka/ regionu/ kraju). Każdy tłumacz musi być więc oczytany. Tłumaczenia takie są wykonywane bez wcześniejszego przygotowania się i bez znajomości treści danej wypowiedzi. Przekład wypowiedzi na żywo jest zadaniem jedynie dla odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych tłumaczy. Jest to praca, która wymaga posiadania odpowiednich cech.

Tłumacz musi odznaczać się:

  • Biegłością mówienia w danym języku i dokonywania przekładów,
  • Podzielnością uwagi,
  • Umiejętnością skupienia się,
  • Szybkością,
  • Odpornością na stres,
  • Koncentracją.

biuro tłumaczeń

Na konferencjach czy imprezach masowych, tłumaczenia dokonuje się na żywo, wraz z wypowiedzią osoby prowadzącej. Nie ma więc możliwości na powtórzenie danego zdania i zastanawianiem się nad doborem odpowiednich słów. Tłumaczenie na inny język odbywa się bowiem w głowie tłumacza i jest to bardzo szybki proces. Dobry tłumacz musi znać nie tylko język i słownictwo z wielu zakresów czy zasad gramatyki. Istotna jest również znajomość różnych akcentów.

Każdy, kto pełni rolę tłumacza symultanicznego, musi również znać różne ‘naleciałości’ z gwar lub innych języków. Osoba prowadząca dane spotkanie, może mieć także nietypowy akcent, który czasem trudno jest zrozumieć. Tłumacz, jako osoba biegle znająca słownictwo i gramatykę, ma również odpowiednie predyspozycje i umiejętności, które pozwalają zrozumieć niecodzienny akcent.

Sprawdź biuro tłumaczeń Yellow.pl, które w swojej ofercie posiada również tłumaczenia symultaniczne.

Jak się odbywa tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczeń symultanicznych dokonuje się w specjalnych kabinach dźwiękoszczelnych. W środku takiej kabiny znajduje się minimum dwóch tłumaczy z zespołu. Praca tłumacza jest bowiem szczególnie wymagająca – aby przekład na inny język mógł się odbyć płynnie i szybko, tłumacze muszą się zmieniać co 15 minut. Osoba prowadząca dane spotkanie, korzysta z mównicy lub z mikrofonu. Uczestnicy z kolei korzystają ze specjalnych odbiorników ze słuchawkami.
W trakcie jednej imprezy, dokonuje się wielu tłumaczeń. W zależności od potrzeby, w jednym miejscu można skorzystać z tłumaczeń na kilka lub czasem również kilkanaście języków. W takich przypadkach, konieczna jest obecność kilku zespołów tłumaczy. Jednak nierzadko organizuje się imprezy dwujęzyczne, na których może być obecny tylko jeden zespół tłumaczy.