Taryfikator kar za przekroczenie czasu pracy kierowcy 2022

samochody

Praca na stanowisku kierowcy wiąże się z koniecznością wykonywania wielu istotnych czynności, które nie są związane wyłącznie z samym prowadzeniem pojazdu. Oprócz tego kierowcy muszą również przestrzegać przepisów, jakie obowiązują ich podczas wykonywania tego typu pracy.

Czas pracy kierowców jest ściśle uregulowany przez różnego rodzaju przepisy, które jasno określają jak długo w ciągu doby, tygodnia, czy miesiąca kierowca może pracować, jakie przerwy mu przysługują, jak często powinny one mieć miejsce itd.

Wszystko to sprawia, że kierowcy muszą cały czas pilnować tego, aby nie przekraczać norm dotyczących czasu pracy. Jeśli jednak dojdzie do złamania tych przepisów, kierowca musi się liczyć z karą, jaką mogą nałożyć na niego upoważnione do tego organy. Warto więc wiedzieć jakie kary za przekroczenie czasu pracy kierowców obowiązują w 2022 roku, kto może je nałożyć, na kogo i co zrobić, aby uniknąć przekroczenia czasu pracy?

Kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy 2022

Przekroczenie dopuszczalnego przez prawo czasu pracy kierowców, skutkuje karą, która zazwyczaj jest bardzo dotkliwa i w najgorszych przypadkach może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kary oczywiście są bardzo różne i zależą głównie od rodzaju popełnianego wykroczenia oraz jego stopnia zaawansowania. Kwoty za poszczególne przewinienia są ściśle określone i zapisane w taryfikatorze na rok 2022. Za naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku, kierowcy muszą się liczyć z takimi karami jak m.in.:

  • Przekroczenie dziennego limitu o czas do 1 godziny oraz każdą kolejną rozpoczętą godzinę – 100 zł
  • Przekroczenie dziennego limitu pracy bez przerw o czas powyżej 1 godziny do mniej niż 2 godziny – 200 zł
  • Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny – 200 zł
  • Skrócenie tygodniowego odpoczynku o czas do mniej niż 4 godziny – 200 zł
  • Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenie pojazdu o czas od 4 godzin do 9 godzin – 300 zł
  • Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem bez tachografu ze świadectwem homologacji – 12 000 zł
  • Ingerencja w działanie tachografu, w celu zmiany wskazań urządzenia dotyczących prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi – od 3000 do 12 000 zł
  • Braki w wykresówkach – 100 zł za każdy brakujący wpis

Kto może nakładać kary na kierowców?

Kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalny czas pracy, muszą liczyć się z tym, że podczas kontroli zostaną ukarani mandatem karnym zgodnym z obowiązującym w danej chwili taryfikatorem. Kary te mogą nakładać na kierowców różnego rodzaju instytucje, które są do tego upoważnione przez prawo. Do tego typu organów można zaliczyć oczywiście Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego, ale oprócz nich kierowców może ukarać także np. Straż Graniczna, czy też Służba Celna.

kierowca z telefonem

Jak widać, organów posiadających odpowiednie uprawnienia do kontrolowania i karania kierowców za popełnione przez nich wykroczenia jest naprawdę sporo, dlatego warto dokładnie znać przepisy i pilnować tego, aby w żaden sposób ich nie łamać, ponieważ może się to wiązać z bardzo dotkliwą karą.

Kto może otrzymać karę za nieprzestrzeganie czasu pracy?

Przepisy dokładnie określają jakie limity czasu pracy, przerwy i odpoczynek przysługują osobom wykonującym obowiązki kierowcy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku złamania tych przepisów odpowiedzialność spada oczywiście na kierowcę, ale często również na pracodawcę, który zatrudnia danego kierowcę w swojej firmie.

Przewoźnik jest zobowiązany do tego, aby zarządzać swoją firmą transportową i pracującymi w niej kierowcami w taki sposób, aby mogli oni wykonywać swoją pracę w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym to właśnie pracodawca odpowiedzialny jest za wydawanie odpowiednich poleceń, informowanie o obowiązkach, sporządzanie harmonogramu prac i odpoczynku oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców i regularnych kontroli w tym zakresie.

Jeśli popełnione zostaną w tym obszarze jakieś wykroczenia to karze może podlegać zarówno sam kierowca jak i pracodawca. Chcąc tego uniknąć, oprócz samej kontroli niezbędne jest także posiadanie aktualnych informacji w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Aby być na bieżąco w tym temacie, warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest szkolenie czas pracy kierowców, w ramach którego można uzyskać całą niezbędną wiedzę.