Przepis na sukces dzięki dotacji z Unii na rozwój firmy – jak zrobić to dobrze i spiąć się na wyżyny?

dotacje dla firm

Dotacje unijne stanowią fantastyczny sposób na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa. O dodatkowe środki mogą się starać małe i średnie firmy. Takie dodatkowe pieniądze można otrzymać zarówno w programach regionalnych, jak i krajowych. 

Na jakie działania można uzyskać pomoc w formie dotacji z Unii Europejskiej?

Unia Europejska oferuje środki finansowe na różne przedsięwzięcia. Mogą one dotyczyć zakupu maszyn, rozbudowy hali produkcyjnej czy linii technologicznej. Wśród innych działań warto wymienić: leasing, działania promocyjne, koszty ogólne, najem lub dzierżawę środków trwałych, gruntów i budynków. Przedsiębiorcy starają się też o pieniądze na budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych

Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Każda osoba, która pragnie uzyskać dofinansowanie na rozwój firmy, zobowiązana jest do złożenia odpowiedniego formularza wraz z załącznikami. Po pierwsze trzeba przekazać do odpowiedniej instytucji dane dotyczące przedsiębiorstwa, a więc dokumentację ewidencyjną KRS i CEIDG. Nie obędzie się bez opisu prowadzonej do tej pory działalności, uzasadnień do projektu, a także harmonogramu działań. Później następuje ocena wniosku. Specjaliści weryfikują czy wszystkie wymogi zostały sprawdzone. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dotacje?

Wszystko zależy od tego, jaki podmiot oferuje dotacje. W przypadku urzędów pracy podstawą jest status osoby bezrobotnej. Dotacja nie jest tutaj wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Po otrzymaniu pieniędzy istnieje wymóg prowadzenia działalności przez kolejne 12 miesięcy. Do uzyskania środków z Unii Europejskiej potrzeba wypełnić odpowiednie formularze i dołączyć biznesplan. Można spotkać się z doradcą zawodowym, który omówi złożony projekt działalności gospodarczej. 

Z jakich programów unijnych można skorzystać?

Podstawę stanowi dotacja przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota, jaką można tutaj uzyskać, nie będzie wyższa niż 40 tysięcy złotych. Dedykowana jest dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia lub są czynne zawodowo i mają więcej niż 30 lat. Innym przykładem jest program Inteligentny Rozwój. Pieniądze pozyskane z tego projektu wspierają działania innowacyjne w firmie. Można też otrzymać dofinansowanie na informatyzację. Taki fundusz można uzyskać w programach regionalnych lub z województw. Osoby, które pragną wprowadzić ekologiczne rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie, mogą ubiegać się o odpowiednie dotacje. Przykładem jest termomodernizacja budynków w firmie czy też pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Takie środki pozwolą też pokryć wydatni dotyczące klimatyzacji, wentylacji czy ogrzewania. W programie regionalnym można też otrzymać dofinansowanie na działalność za granicą w programie Polska Wschodnia. 

dotacje unijne

Czy zakup wyposażenia z dotacji można potraktować jako koszt uzyskania przychodu?

Wydatek musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to podstawa uznania go za koszt uzyskania przychodu. Istotne jest też to, aby ten wydatek nie znajdował się na liście nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu. Dlatego nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodu wyposażenie kupione z dotacji, które nie jest uwzględnione w środkach trwałych czy też wartościach niematerialnych i prawnych. Musi być tutaj zachowany związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami za zakup wyposażenia z dotacji a przychodami z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. 

Ile czeka się na pieniądze z dotacji?

W przypadku dotacji z urzędu pracy wszystko zależy od sprawności konkretnej placówki. Najczęściej jest tak, że Powiatowe Urzędy Pracy dają sobie 30 dni na rozpatrzenie wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o dotację z Unii Europejskiej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy zawszeć stosowną umowę o przyznanie środków. Najczęściej trzeba na to czekać około tygodnia. Po zawarciu umowy pieniądze wpływają na konto przedsiębiorcy w ciągu 7 dni roboczych. Czasami może się zdarzyć, że to wszystko przeciągnie się w czasie i będzie trwało trochę dłużej. 

Jak prawidłowo rozliczyć dotację?

W procesie rozliczenia dotacji wyróżnić należy następujące etapy:

  • dochowanie terminu rozliczenia,
  • złożenie kompletnego rozliczenia,
  • pozytywne przejście procesu kontroli, który uwzględnia dokumenty i sprzęty.

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie dowodów księgowych. W celu pomyślnego przejścia całego procesu pozyskiwania i rozliczania świadczeń warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorców.