Przeglądy okresowe budynków

przegląd techniczny budynku

Przeglądu budowlane to nie tylko odgórny wymóg wynikający z prawa budowlanego, ale także obowiązek zarządców obiektów użytkowych, którzy pragną aby budowla była w 100% bezpieczna dla człowieka. Okresowe analizy techniczne obiektów mieszkalnych i użytkowych są bardzo ważne, ponieważ oceniają stan i podatność na zmiany konstrukcyjne, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Przeglądy okresowe – co, jak i kiedy?

Obowiązek przeprowadzania testów spoczywa na każdym właścicielu domu lub innego obiektu budowlanego. Przegląd nieruchomości polega na stwierdzeniu czy nadaje się ona do użytkowania oraz są całkowicie bezpieczne dla ludzi w nich przebywających, nawet podczas wystąpienia różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych takich jak wzmożone opady, silne wiatry lub burze z wyładowaniami atmosferycznymi. Zadaniem osób przeprowadzających analizę jest zbadanie newralgicznych elementów budynku, instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, przyłączy elektrycznych oraz wszelkich urządzeń. Warto wiedzieć, że przeglądowi poddaje się także pokrycia dachów, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz prawidłowość działania wszelkich systemów bezpieczeństwa. Regularne przeglądy na pewno pozwalają uniknąć wiele niekomfortowych sytuacji losowych, a także wpływają na zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i życia człowieka. Przeglądy okresowe wykonywane są w systemach rocznych bądź pięcioletnich.

Kontrola roczna czy pięcioletnia?

Roczne przeglądy okresowe polegają na sprawdzeniu elementów budowli, które narażone są na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych i wyniszczających czynników, które występują podczas użytkowania obiektu. Kontroluje się także instalacje i urządzenia służące do ochrony środowiska oraz wszelkiego rodzaju instalacje gazowe i wentylacyjne. Pięcioletnia analiza budowlana dotyczy określenia stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania. Sprawdza się także stan wykończenia budynku pod względem estetycznym. Dokładnym pomiarom zostają poddane także instalacje elektryczne, piorunochronne oraz odporność przewodów na oddziaływanie szkodliwego środowiska.

Dla kogo skierowana jest oferta przeglądów budowlanych?

Zamówić przegląd budowlany może zarówno osoba indywidualna jak i bardzo duże przedsiębiorstwo. Można rzec, że może to zrobić niemalże każdy kto zarządza nieruchomością. Należy jednak pamiętać aby do wykonania kontroli wybierać tylko sprawdzone i polecane zakłady cieszące się dobrą opinią wśród zadowolonych klientów. Decydując się na wybór profesjonalistów można mieć pewność, że wszystkie prace kontrolne zostaną wykonane prawidłowo i z należytą starannością. Tego typu działania powinny być podejmowane obowiązkowo w odstępach rocznych lub co pięć lat. Dodatkowo przegląd techniczny budynku obowiązkowo musi zostać przeprowadzony w przypadku przypuszczenia co do zmiany stanu technicznego obiektu lub jego uszkodzenia.

przegląd techniczny budynku

Dlaczego przeglądy budowlane są tak ważne?

Prawo wymaga wykonywania prac kontrolnych w obiektach budowlanych, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka. Im mniej niedociągnięć w bryle obiektu oraz nieprawidłowości tym wyższy poziom bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach stawia się przede wszystkim na bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska. Z tego względu tak ważne jest aby dopilnować wykonywania obowiązkowych kontroli budowlanych dotyczących nieruchomości i innych obiektów użytkowych. Obowiązek dokonania przeglądu spoczywa na osobach zarządzających obiektami użytkowymi bądź bezpośrednio właścicielami. Ważne jest jednak aby podczas wyboru firmy, która ma dokonać kontroli kierować się ogólną jej opinią, zakresem oferowanych usług oraz terminami realizacji. Jak wiadomo im szybszy termin, tym mniejsze ryzyko wystąpienia katastrofy w przypadku rzeczywistego uszkodzenia obiektu. Niezwykle ważne jest aby dopilnować wszelkich prac związanych z udrożnianiem instalacji wentylacyjnych lub analizą poprawności działania systemu elektryczności. Pozwoli to wyeliminować do minimum ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.