Praca zaliczeniowa na medal

praca zaliczeniowa

Jak wszystkim studentom wiadomo, pisanie pracy zaliczeniowej to stresujące zadanie, do którego należy się odpowiednio przygotować. Zebranie materiału, opracowanie konspektu, tworzenie samego tekstu, a na koniec jeszcze poprawki… wszystko to zabiera dużo czasu, w związku z czym na pisanie pracy zaliczeniowej dobrze jest zarezerwować sobie co najmniej kilka dni. Prace napisane na kolanie w nocy przed oddaniem jeszcze nigdy nie podbiły serca wykładowców.

Przygotowanie materiału do pracy zaliczeniowej – o czym należy pamiętać?

Praca zaliczeniowa sprawdza umiejętności nabyte przez studentów w trakcie procesu nauczania, takie jak zdolność argumentacji, przedstawianie jednego zagadnienia z różnych punktów widzenia, ogólna analiza zagadnienia, a nawet zdolności pisarskie. Dobrze napisana praca spełnia także postawione wymogi „techniczne”, czyli ma odpowiednią ilość stron, właściwie sformatowane przypisy, czy nawet zastosowane odniesienia do obowiązkowej literatury. Nie narusza także wymogów dotyczących stosowania cytatów. Dobrze jest też pamiętać o tym, kiedy wyznaczony jest termin oddania pracy – przekroczenie go w najlepszym wypadku może skutkować obniżeniem oceny (co na pewno jest mocno irytujące, kiedy poświęciło się jej tyle czasu), a w najgorszym – odmową jej przyjęcia. Dlatego, jeśli dobrze wiesz, że spóźnisz się z jej oddaniem i masz ku temu całkiem poważny powód, a termin oddania przesunie się w wyniku choroby lub innego zdarzenia, koniecznie uprzedź o tym wykładowcę. 

Dalszą kwestią jest tytuł pracy, który mocno później determinuje jej tematykę. Dlatego, jeśli piszesz o wpływie społecznym danego zjawiska (np. wpływ muzyki rockowej na młodzież w latach 70.), to nie możesz rozpisać się na temat historii gatunku samego w sobie, cechach szczególnych, a całkowicie pominąć kwestię sytuacji społecznej, która trwała w tamtym czasie. Dobrze jest sformułować wersję roboczą tematu i w jej ramach szukać informacji. Jeśli informacje okażą się niewystarczające, można jeszcze dokonać modyfikacji w samym tytule, co zmieni specyfikę pisanej pracy. Jeśli w czasie poszukiwań pojawiają się jakiekolwiek przemyślenia dodatkowe, powiązane w pewien sposób z tematem pracy, należy je odnotować.

student piszący pracę zaliczeniową

Jak pokazuje doświadczenie życiowe, najciekawsze informacje znajduje się przypadkiem. Jeśli ich sobie odpowiednio nie oznaczymy, giną bezpowrotnie w gąszczu różnorakich źródeł i innych wiadomości. Dlatego po znalezieniu jakiejkolwiek informacji, która może być przydatna, warto ją sobie odnotować – zrobić zakładkę w książce, umieścić link do strony na pulpicie lub nawet do specjalnie naszykowanego folderu – zaznaczaj wszelkie znalezione informacje, które mogą być warte uwagi. Później przychodzi czas na selekcję.

Po znalezieniu wszystkich zagadnień, które mogą być wykorzystane w pracy zaliczeniowej, można zastanawiać się nad jej konspektem. Jest to po prostu plan pracy, schemat pomagający w stworzeniu tekstu finalnego. Dobrze zrobiony konspekt, którego chcesz się trzymać, to niebagatelna oszczędność czasu. 

Tworzenie tekstu finalnego

Materiał zebrany, konspekt gotowy – co jeszcze? Po pisaniu zawsze warto zadbać o ewentualną korektę. Wiąże się to nieodwołalnie z przypomnieniem sobie choćby podstawowych zasad poprawnej pisowni i redagowania tekstu, mając przy tym na uwadze, że jest to tekst akademicki, a więc stawiający pewne wymagania. Po przejściu do pisania pojawia się częsty problem – studenci są już na pewnym etapie pracy tak obeznani z tekstem, że nie zauważają, że dla czytelnika postronnego pewne fragmenty są niezrozumiałe. Dlatego warto dać tekst komuś innemu do wglądu. Inną możliwością jest skorzystanie z usług firm, które pomagają w stworzeniu wysokiej jakości tekstu, np. Pisanie Online. Sprawdzeni fachowcy terminowo i w przystępnej cenie pomogą w pisaniu prac zaliczeniowych. Ważnym elementem są również konsultacje z wykładowcą, który na bieżąco rozwieje wątpliwości, jakie nasuwają się podczas tworzenia tekstu. Na koniec konieczne jest naniesienie poprawek na pracę, zarówno stylistycznych, gramatycznych, jak i logicznych. Praca musi być w pełni zrozumiała dla odbiorcy i nie pozostawiać miejsca na niedomówienia.