Pomiary elektryczne i ich wpływ na bezpieczeństwo

pomiary hałasu

Pomiary oraz badania elektryczne są podstawą późniejszego oddania instalacji do użytku ogólnego oraz zapewnienia ciągłości pracy instalacji elektrotechnicznych w danym budynku.

Poza tym, wykonanie odpowiednich badań, oględzin, a także pomiarów jest niezbędne przy szukaniu oszczędności energii elektrycznej każdej firmy. Zapewniają one przede wszystkim bezpieczeństwo pracownikom obiektu i są wymagane przez przepisy prawa międzynarodowego. Wybór odpowiedniego urządzenia pomiarowego rozpatrywany pod kątem bezpieczeństwa porównywany jest nawet do wyboru kasku przez kierowcę motocyklu. Na pierwszy rzut oka rozważane dwa kaski znacznie różnią się ceną, a ich kształt i wygląd zewnętrzny są do siebie bardzo podobne.

Jednak to, co jest zdecydowanie najważniejsze dla bezpieczeństwa motocyklisty znajduje się pod błyszczącą skorupą kasku, mówimy tutaj o specjalnie uformowanych i wytrzymałych wypełnieniach pochłaniających siłę uderzenia. Taką jakość warunkuje właśnie cena produktu. W ten sam sposób możemy porównać urządzenia służące do przeprowadzania pomiarów elektrycznych.

Z pozoru wyglądające właściwie identycznie multimetry mogą istotnie różnić się pod względem zastosowanych w środku urządzenia rozwiązań, zapewniających o wiele większe bezpieczeństwo osobie dokonującego pomiaru – stąd też bierze się różnica w cenie pomiędzy poszczególnymi przyrządami.

urządzenie

IEC, czyli International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) opracowuje ogólnoświatowe normy, dotyczące całego bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych używanych do pomiarów, kontroli oraz w laboratoriach. Norma IEC61010-1 posłużyła opracowania takich norm krajowych, jak ANSI/ ISAS82.01-94 w USA, CAN C22.2 No. 1010.1-92 w Kanadzie, czy też EN61010-1:2001 w Europie.

Rodzaje instalacji

Norma IEC61010-1 określa kategorie przepięciowe instalacji odnośnie do odległości urządzenia od źródła zasilania oraz naturalne wyjaśnienie stanów nieustalonych występujące w systemach ogólnej dystrybucji energii elektrycznej. Kategorie wyższe znajdują się nieco bliżej źródła zasilania i wymagają znacznie lepszej ochrony.

W obrębie każdej z tych kategorii wyróżnia się różne klasy napięciowe. To właśnie kombinacja takich kategorii instalacji oraz klasy napięciowej określa maksymalną odporność urządzenia na tzw. stany nieustalone. Procedury prób zgodnie z normą IEC 61010 biorą pod uwagę trzy główne kryteria: napięcie w stanie ustalonym, napięcie w stanie nieustalonym piku impulsu i impedancja źródła. Wyłącznie zsumowanie tych wszystkich kryteriów pozwala określić rzeczywistą wartość wytrzymałości na napięcia.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna stale pracuje nad licznymi standardami,, lecz nie jest odpowiedzialna za ich odpowiednie wdrażanie. W związku z tym producenci urządzeń pomiarowych wspierają się pracą niezależnych laboratoriów testujących, takich jak UL, CSA, VDE, TÜV, czy też innego znanego podmiotów certyfikujących. Pozytywna akredytacja laboratorium testującego pozwala nam na wykorzystanie znaku jakości, który zazwyczaj umieszczany jest na poszczególnych miernikach.

Przewody pomiarowe

Poza kategorią ogólnego bezpieczeństwa samego przyrządu pomiarowego warto zwrócić również uwagę na przewody pomiarowe. Należy używać przewodów pomiarowych, które posiadają co najmniej tę samą lub nawet wyższą kategorię bezpieczeństwa niż sam miernik. Ponadto warto zwrócić uwagę czy używane przez nas sondy posiadają takie cechy jak osłonięte złącza, osłony na palce oraz  powłokę antypoślizgową, podwójną izolację i minimalną długość nieosłoniętego metalu na samych końcówkach przewodów.

Powyższe wymagania całkowicie spełnione są przez sondy typu TL175 Twist. W urządzeniach tych wykorzystano opatentowaną, rozszerzaną osłonę na końcówki, która spełnia najnowsze wymagania względem bezpieczeństwa odnośnie skrócenia odkrycia końcówki, jednocześnie zapewniając całkowitą elastyczność potrzebną dla większości pomiarów.

Długość odkrycia końcówki sondy można regulować od 19 do nawet 4 mm. Każdy z przewodów jest pokryty dokładnie dwiema warstwami silikonowej izolacji. Wyraźny kolor wewnętrznej powłoki staje się widoczny, gdy przewód zostanie z biegiem czasu wyszczerbiony, przetarty lub też uszkodzony w inny sposób i będzie on wymagał wymiany.

Przed przystąpieniem do konkretnych pomiarów elektrycznych dodatkowo warto samodzielnie sprawdzić bezpieczeństwo sond poprzez pomiar rezystancji. Sprawne i bezpieczne przewody pomiarowe będą wykazywać rezystancję od 0,1 do 0,3 Ω.

Analiza parametrów i zakłóceń sieci elektrycznej

przewody

Jest to szczególnie zaawansowana usługa, skierowana głównie do zakładów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Szczegółowa analiza parametrów sieci jest przeprowadzana przy wykorzystaniu specjalistycznego, mobilnego analizatora sieci.

Urządzenie to zostaje podłączone nawet na tydzień w rozdzielni elektrycznej i zapisuje parametry sieci elektrycznej oraz wszelkie zakłócenia podczas pracy zakładu. Rejestruje on również wartości chwilowe, oraz podaje wartości średnie, maksymalne, a nawet minimalne w określonych przedziałach czasowych. Wynikiem takiej analizy jest ostatecznie zbiór przebiegów oraz wartości praktycznie wszystkich parametrów zawartych sieci elektrycznej. W ten sposób wychwytywane są wszelkie nieprawidłowości, które można następnie wyeliminować, zapewniając bezpieczeństwo osobom przebywającym w obiekcie.

Pomiary elektryczne na terenie województwa Łódzkiego wykonuje firma Gromans.