Odwyk – leczenie, czy więzienie?

uzależnienie

Ośrodek odwykowy oferuje profesjonalną terapię dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych. Pobyt w ośrodku odwykowym rozpoczyna się najczęściej od detoksu, czyli procesu pozwalającego na oczyszczenie organizmu osoby uzależnionej z toksycznych substancji.

Pacjenci uczestniczą następnie w terapii podstawowej, której celem jest uświadomienie choremu destrukcyjnych skutków uzależnienia i przekazanie mu kompetencji umożliwiających powrót do życia w trzeźwości. Placówka stwarza warunki do przemyśleń i medytacji, sprzyjając wyciszeniu w trakcie leczenia. Podczas pobytu w ośrodku odwykowym pacjenci odbywają liczne sesje terapii indywidualnej i grupowej. W programie terapeutycznym przewidziany został również czas wolny, który osoby uzależnione mogą spędzać, korzystając z części wspólnych, na przykład:

 • biblioteki, 
 • sali telewizyjnej, 
 • siłowni,
 • ogrodu z miejscem do grillowania, 
 • sali ze stołem do bilardu i piłkarzykami. 

W ramach terapii odwykowej organizowane są także wycieczki oraz różnorodne warsztaty, które stanowią istotną część procesu leczniczego i przygotowują do życia poza murami ośrodka. 

Na czym polega odwyk?

Odwyk polega na doprowadzeniu pacjenta do celu, jakim jest osiągnięcie stanu abstynencji. Leczenie nałogów odbywa się w kontrolowanym środowisku, co pozwala na odizolowanie osób uzależnionych od czynników stresowych i innych czynników o potencjale wyzwalającym. Odwyk powinien być poprzedzony wystawieniem odpowiedniej diagnozy z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta, konieczne jest więc przeprowadzenie stosownych badań lekarskich i laboratoryjnych. Przebieg terapii dostosowywany jest każdorazowo do rodzaju i natężenia nałogu, a także indywidualnych potrzeb każdej uzależnionej osoby.

 • Detoks

Detoks jest pierwszym etapem leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych, takich jak alkohol, leki oraz szeroko pojęte narkotyki. Trwa zwykle od 3 do 5 dni i przeprowadzany jest w warunkach izolacji od szkodliwych substancji i innych osób uzależnionych, pod nadzorem personelu medycznego i psychoterapeutów. Celem detoksu jest oczyszczenie organizmu z toksyn oraz wsparcie pacjenta w podjęciu decyzji o rozpoczęciu walki z nałogiem. 

 • Psychoterapia 

Zasadniczą częścią odwyku jest psychoterapia, przybierająca formę zarówno terapii indywidualnej, jak i przeprowadzanej w niewielkich grupach terapii grupowej. Dzięki psychoterapii pacjenci są w stanie zrozumieć rządzące ich uzależnieniem mechanizmy i uczą się sposobu radzenia sobie z problemami w zdrowy, bardziej efektywny sposób. 

 • Terapia farmakologiczna 

W trakcie odwyku stosowana bywa także terapia farmakologiczna, wykorzystywana głównie jako wsparcie w czasie detoksu. Terapia tego typu służy zminimalizowaniu nieprzyjemnych oraz potencjalnie niebezpiecznych dolegliwości związanych z zespołem odstawiennym. 

Co można mieć przy sobie w ośrodku odwykowym?

Pacjenci ośrodka odwykowego powinni posiadać przy sobie:

 • dowód osobisty, 
 • środki higieny osobistej,
 • ręczniki, 
 • wygodne ubrania dostosowane do pory roku, 
 • wygodne ubrania sportowe pozwalające na komfortowe uczestniczenie w zajęciach ruchowych,
 • klapki umożliwiające poruszanie się po pomieszczeniach w ośrodku. 

Osoby, które przyjmują na stałe leki, powinny mieć przy sobie dokumentację medyczną zawierającą informacje na temat sposobu ich dawkowania oraz zestaw niezbędnych medykamentów w oryginalnych opakowaniach. Pacjenci palący mogą zabrać ze sobą zapas papierosów. W ośrodku odwykowym dozwolone jest posiadanie telefonu komórkowego, korzystanie z niego jest jednak ograniczone i dopuszczalne tylko w wyznaczonym czasie. 

Widywanie rodziny w trakcie odwyku 

W trakcie odwyku w ośrodku zamkniętym pacjenci nie mają możliwości przyjmowania wizyt. Przewidziane są jednak przepustki w związku z istotnymi wydarzeniami, wydawane po zgłoszeniu konieczności opuszczenia ośrodka z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Czy odwyk jest skuteczną metodą terapii uzależnień?

Odwyk jest najbardziej skuteczną metodą terapii uzależnień. Stanowi najlepszy sposób na poradzenie sobie z nieprzyjemnymi efektami odstawienia alkoholu i pozwala ostatecznie zerwać z nałogiem. Nadzór sprawowany przez wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów sprawia, że proces leczniczy jest w pełni bezpieczny. 

uzależnienie

Ośrodek odwykowy we Wrocławiu

Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień FreeDom to profesjonalny ośrodek odwykowy we Wrocławiu, pomagający w walce z różnego rodzaju nałogami. Pacjenci placówki realizują indywidualny plan terapii i mogą korzystać z całodobowego wsparcia ze strony specjalistów. Dzięki leczeniu w prywatnym ośrodku odwykowym FreeDom, osoby uzależnione mogą zerwać z nałogiem i rozpocząć nowe, zdrowsze życie.