Odbiór odpadów w firmie


Odpady w twojej firmie

Każda firma, nawet zwykłe biuro, wytwarza spore ilości odpadów. Czasem są to niewielkie ilości – wówczas wystarczy, że firma ma prawo korzystać ze zbiorczych kontenerów, którymi zarządza administracja danego budynku. W wielu biurach podejmuje się także próby sortowania śmieci, wyznaczając osobne kosze na papier – którego wyrzuca się sporo – ale także na plastik i szkło, osobno wyrzucając odpady organiczne i takie, które nie podlegają przetworzeniu.

Odbiór Odpadów Kraków

Zależnie od profilu działalności firmy może okazać się potrzebne specjalne pozwolenie na wytwarzanie odpadów – dzieje się tak, kiedy przekroczone zostaną odpowiednie progi. Jeśli powstające wskutek działalności firmy odpady nie są kwalifikowane jako niebezpieczne, limit wynosi 5 000 ton. Powyżej tej granicy należy uzyskać odpowiednie zgody na wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi, a więc także ustalić kwestie wywozu odpadów w przewidziane do tego miejsce.

Jeśli wytwarzane odpady są uznawane za niebezpieczne, limit jest znacznie niższy i takie formalności trzeba załatwić już od 1 000 ton odpadów. Kwestie tego, czy dany rodzaj odpadów jest szkodliwy, reguluje odpowiednia ustawa dotycząca odpadów i gospodarki odpadami.

Profesjonalny odbiór odpadów

Jeśli dana firma musi wziąć na siebie odpowiednie zagospodarowanie odpadów, powinna przede wszystkim zadbać o ich odpowiednie przechowywanie. Odpady, nie tylko te niebezpieczne, ale wszystkie ich rodzaje, mogą być szkodliwe dla ludzi i zwierząt a także niekorzystnie wpływać na naturalne otoczenie. Dlatego też powinny być składowane w specjalnie oznaczonych pojemnikach. Najlepiej przeznaczyć do tego kawałek terenu, otoczyć go ogrodzeniem oraz zadbać o zadaszenie – deszcz może wypłukiwać szkodliwe substancje. Ogrodzenie może powstrzymać zwierzęta przed buszowaniem wśród pojemników, rozrzucaniem i wynoszeniem ich zawartości poza obręb śmietnika.

Odbiór Odpadów Kraków

Jeśli chodzi natomiast o odbiór odpadów, warto wybrać specjalistyczną firmę, która dysponuje odpowiednimi pojazdami oraz zawozi odpady na specjalnie przygotowane miejsce, w którym mogą być składowane bądź utylizowane odpady mogące wywierać szkodliwy wpływ na środowisko. Profesjonalny odbiór odpadów Kraków to gwarancja zapewniania wszelkiego rodzaju śmieciom albo starannej segregacji i przetworzenia ich na surowiec wtórny, albo bezpieczne przechowywanie w miejscach przygotowanych do składowania niebezpiecznych substancji.