Narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynku

stan techniczny konstrukcji budynku

Ocena stanu technicznego budynku wykonywana jest przez wykształconych pod tym kątem profesjonalistów, którzy wykorzystują w tym celu nabytą wiedzę i zestaw odpowiednich narzędzi. Na czym polega i jak przebiega proces oceny stanu technicznego budynku?

Na czym polega ocena stanu technicznego budynku?

 

 

Ocena stanu technicznego budynku oznacza rozpoznanie aktualnego stanu istniejącego budynku i udokumentowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz uszkodzeń. W skład dokumentacji sporządzonej na potrzeby oceny stanu technicznego budynku nie wchodzi z reguły szczegółowa analiza obliczeniowa oraz większość specjalistycznych badań. Brak kalkulacji i badań dotyczących wytrzymałości konstrukcji budynku stanowi główną różnicę między oceną stanu technicznego budynku a ekspertyzą budowlaną. W zależności od wykonawcy w usłudze może, lecz nie musi, zawierać się analiza przyczyn powstania nieprawidłowości oraz uszkodzeń i powodowanych przez nie zagrożeń. Na podstawie oceny stanu technicznego budynku podejmowane są decyzje dotyczące rozbiórki oraz strategii remontowej.   

Przebieg oceny stanu technicznego budynku

 

 

Ocena stanu technicznego budynku przebiega etapami. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań konieczne jest określenie celu, w jakim ma być wykonana ocena. Umożliwia to skupienie się na najważniejszych elementach wymagających objęcia najbardziej szczegółową analizą. W trakcie oceny stanu technicznego brane pod uwagę są przede wszystkim zastosowane rozwiązania projektowe oraz zjawiska, które zaistniały zarówno na etapie budowy, jak i w trakcie użytkowania. Analizie poddawana jest także dokumentacja budynku. Za główny wyznacznik umożliwiający określenie stanu budynku uważa się skalę oceny stanu technicznego. W zestawieniu znajduje się kilka pozycji przedstawiających kondycję budynku od bardzo dobrej do awaryjnej. Różnorodne metody oceny stanu technicznego budynku wyróżniają stopień jego zużycia. Pozwalają także na określenie zjawisk i zdarzeń mających wpływ na jego aktualny stan. 

ekspertyza budowlana

Jakie są metody i narzędzia wykorzystywane w ocenie stanu technicznego budynku?

 

 

Ocena stanu technicznego budynku przeprowadzana jest głównie na podstawie wiedzy i doświadczenia budowlanego specjalisty sporządzającego ekspertyzę. Wśród najczęściej stosowanych metod  można wyróżnić:

Metody czasowe

 

 

Metody czasowe wykorzystywane są głównie do wstępnej analizy zużycia technicznego budynku. Opierają się na założeniu dotyczącym narastania zużycia w czasie i jego zależności od jakości utrzymania obiektu – zabiegów konserwacyjnych, remontów i wymiany starych lub uszkodzonych elementów. 

Metody wizualne 

 

 

Wśród metod wizualnych wyróżnić można:

  • metodę szczegółową określającą średni stopień zużycia wszystkich elementów obiektu
  • metodę elementów scalonych określającą średni stopień zużycia określonych grup elementów
  • metodę wskaźnikową, która polega na określeniu stopnia zużycia dla całego obiektu 

Metody wielokryterialne 

 

 

Metody wielokryterialne polegają na użyciu specjalistycznego oprogramowania opracowanego w ramach europejskiego programu Investimmo. Korzystanie z europejskiej bazy danych pozwala na oszacowanie i prognozowanie procesów zużywania się budynków. 

rzeczoznawca budowlany do oceny stanu technicznego budynku

 

Wybór specjalisty wykonującego ocenę stanu technicznego budynku 

 

Ocena stanu technicznego budynku jest regulowana prawnie i nie powinna być pomijana, szczególnie w sytuacji, gdy planowane są zmiany z konstrukcji. Dzięki pomocy specjalisty i jego fachowej opinii można odkryć słabe strony budynku i zdobyć rozeznanie w kwestii opłacalności planowanej przebudowy. Profesjonalna ocena stanu technicznego budynku posłuży właścicielowi jako rzetelny dowód o stanie budowli i będzie stanowić gwarancję bezpieczeństwa, dlatego tak istotny jest wybór specjalisty o wysokich kwalifikacjach. Firma Usługi Projektowe Marek Świtlicki oferuje usługi oceny stanu technicznego budynku przeprowadzane przez doświadczonych rzeczoznawców budowlanych, którzy w rzetelny sposób ustalają przyczyny powstawania nieprawidłowości oraz zagrożeń i podają kierunki działań naprawczych.