Na czym polega egzekucja w administracji?

egzekucja długów

Postępowanie egzekucyjne w administracji to ciąg czynności procesowych (regulowanych przepisami prawa) podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania obowiązku, przy stosowaniu określonych środków przymusu, wynikającego z danego aktu. Postępowanie egzekucyjne w administracji związane jest z obowiązkiem egzekucyjnym i środkami przymusu.

Sklepy poprzez reklamy, kolorowe wystawy i częste wyprzedaże doprowadzają do tego, że wiele ludzi daje się naciągać. Korzystają z oferowanych „promocji”, absolutnie nie zastanawiając się nad faktem, czy jest im to w ogóle potrzebne czy nie. Kupują mimo wszystko, nie dbając również o stan gotówki na swojej karcie kredytowej, ponieważ wychodzą z założenia, że debet zawsze spłacą. Nie liczą się jednak z tym, iż odsetki od zaciągniętych kredytów na karcie rosną niewspółmiernie szybko w stosunku do robionych zakupów.

Egzekucja jako pojęcie dla przeciętnego obywatela kojarzy się dość nieprzyjemnie. Pojęcie egzekucji było obecne już w zamierzchłych czasach kiedy o egzekucja była kojarzona z wyrokiem śmierci poprzez powieszenie lub ukamienowanie. Tego typu egzekucje miały często charakter publiczny, a w samym wydarzeniu brali udział obcy ludzie, którzy nie znali nawet osoby poddawanej egzekucji. Jeśli chodzi o egzekucję innych należności niż alimenty, potrącenia mogą wynosić maksymalnie 50% pensji, z tym, że egzekucji nie podlega wynagrodzenie w najniższej ustawowej wysokości. Z emerytury oraz renty można dokonać potrąceń należności egzekwowanych w celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych i innych niż alimentacyjne.

egzekwowanie długów

Uczestnicy egzekucji

Uczestnikami egzekucji z nieruchomości oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, roszczenia lub prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, jeżeli były zabezpieczone na nieruchomości przez ujawnienie w księdze wieczystej. Uczestnikiem egzekucji jest także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste (gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste). Innymi podstawami prawnymi jakie ma  egzekucja długów w administracji są orzeczenia sądowe lub inne akty prawne wydane przez inne instytucje/organy państw obcych dotyczące egzekucji, akty indywidualne wystawione w zakresie spraw związanych między innymi z przewozami celnymi, które mogą mieć związek z egzekucją zobowiązanego a także akty generalne (ustawy) stanowiące o przepisach prawa związanych z egzekucją.

Popaść w długi jest bardzo łatwo. Ale żeby móc później wyjść na prostą, należy opracować rozsądną strategię działania. Przede wszystkim nie należy dać się namawiać i nabierać na reklamy banków, mówiące o szybkiej pomocy czy kredytach na spłatę zadłużeń. Najrozsądniej jest udać się do banku, w celu omówienia i zmiany sposobu spłaty zaciągniętego kredytu.

Egzekucja związana ze śmiercią osoby skazanej legalnie odbywa się jedynie w krajach, które w prawie karnym przewidują karę śmierci, jednakże forma tej kary jest jednoznacznie określona, dawniej była to egzekucja na krześle elektrycznym lub egzekucja poprzez powieszenie skazanego, dzisiaj te kraje stosują egzekucję farmakologiczną poprzez stosowanie dopuszczonych środków powodujących śmierć skazanego.