Magazyny dla firm


Otwierając własną firmę należy rozpatrzyć wiele kwestii. Czym będzie się zajmowała, jakie maszyny będą potrzebne, gdzie będą składowane wyroby? Ostatnie z tych pytań jest niezwykle istotne. Przedsiębiorstwu potrzebny jest magazyn. Jak wynika z definicji jest to budynek zaprojektowany do spełniania warunków bezpiecznego magazynowania towarów. Powinien zapewniać im zabezpieczenie przed uszkodzeniami i kradzieżą. Występują różne rodzaje magazynów, podzielone ze względu na budowę i przeznaczenie. Należy zdecydować się, jaki obiekt będzie najlepiej spełniał wymagania branży, w której firma będzie działać.

Odpowiedni wybór magazynu

Wybór magazynu to istotna sprawa, musi być dostosowany do profilu firmy. Warto, więc prześledzić zagadnienie pod kątem rodzajów tych budowli. Najłatwiejsze do wykonania są magazyny otwarte. Są to ogrodzone place na otwartej przestrzeni o twardej lub gruntowej powierzchni. Można na nich składować wyroby odporne na warunki atmosferyczne. Magazyny zamknięte są obiektami gdzie występuje jedno lub kilka pomieszczeń. Zaliczają się do nich budynki podziemne, przyziemne, parterowe, jednopiętrowe i wielopiętrowe. Magazyny półotwarte są to obiekty budowlane z minimum jednym odsłoniętym bokiem. Przeznaczone są do składowania wyrobów o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne. Budowa nowego magazynu jest dobrym, choć drogim rozwiązaniem. Daje możliwość doskonałego dostosowania przestrzeni do profilu firmy. Jest też możliwość adaptacji już powstałych budynków na potrzeby magazynowania. Do przeprowadzenia zmiany przeznaczenie budynku należy złożyć wniosek do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz do starosty powiatowego odpowiedniego do miejsca zarejestrowania firmy.

magazyny_dchrs

Jeżeli dana firma zajmuje się produkcją i przechowywaniem żywności sprawa magazynu wygląda nieco inaczej. Musi on wtedy spełniać rygorystyczne warunki. Magazyn do przechowywania żywności powinien być przede wszystkim czysty i suchy. Musi występować w nim temperatura dostosowana do przechowywanego typu żywności. Wszystkie ściany powinny być bielone z wykorzystaniem wapna a następnie pomalowane farbą olejną lub wyłożone płytkami. Istotnym elementem jest podłoga. Powinna być gładka, bez szpar ani dziur gdzie mógłby gromadzić się bród. Najlepsze podłogi są betonowe, klinkierowe lub wyłożone płytkami ceramicznymi. Każdy element magazynu żywności musi być odpowiednio przystosowany. Dlatego też, okna powinny być pokryte gęstymi siatkami chroniącymi przed owadami. Wszelki otwory, przez które mogłyby się dostać gryzonie należy zabezpieczyć gipsem lub zaprawą murarską.

Kwestia do przemyślenia – wybór magazynu

Kwestia magazynu dla firmy wymaga przemyślenia. Obiekt musi być przystosowany do formy prowadzonej działalność. Jeżeli chodzi o składowanie towarów odpornych na warunki atmosferyczne może to być magazyn otwarty. W przypadku delikatnych przedmiotów lub żywności będzie to obiekt zamknięty z kilkoma pomieszczeniami.