Liczenie śladu węglowego – jakie wyzwania stawia przed firmą?

fabryka

Ślad węglowy to suma emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, jakie są produkowane bezpośrednio i pośrednio przez daną działalność, osobę, organizację, produkt czy usługę. Zwykle jest on wyrażany w jednostkach tony CO2 równoważników (CO2e).

Ślad węglowy organizacji vs. ślad węglowy produktu

Kiedy mówimy o śladzie węglowym organizacji, mamy na myśli ogólną sumę emisji wynikającą z jej działalności, co może obejmować produkcję, logistykę, zużycie energii w budynkach i wiele innych. Z kolei ślad węglowy produktu to ilość emisji CO2e, jaka jest wygenerowana na każdym etapie życia tego produktu: od wydobycia surowców, przez produkcję, aż do jego zutylizowania.

Kiedy oblicza się ślad węglowy?

Ślad węglowy może być obliczany w różnych okresach, w zależności od potrzeb organizacji. Niektóre firmy obliczają go rocznie w ramach swojego raportu zrównoważonego rozwoju, inne mogą to robić częściej w ramach wewnętrznych analiz.

Kto ma obowiązek obliczać ślad węglowy?

W niektórych jurysdykcjach duże firmy są zobowiązane do raportowania swojego śladu węglowego. Coraz więcej krajów wprowadza różnego rodzaju regulacje, które wymagają od przedsiębiorstw uwzględnienia informacji o ich emisjach.

Jak oblicza się ślad węglowy?

Istnieją różne metody i narzędzia do obliczania śladu węglowego, włącznie z używaniem specjalistycznego oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten polega na identyfikacji wszystkich źródeł emisji, zebraniu danych o ilości emitowanych gazów i przeliczeniu ich na jednostki CO2e.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie i kategoryzowanie różnych źródeł emisji, które zwykle dzielą się na trzy główne kategorie:

  1.     Emisje bezpośrednie (Scope 1): Te emisje pochodzą bezpośrednio z działalności organizacji, na przykład z palenia paliw w pojazdach firmowych czy z procesów produkcyjnych.
  2.     Emisje pośrednie związane z energią (Scope 2): Emisje pochodzące z produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, która jest używana przez organizację.
  3.     Inne pośrednie emisje (Scope 3): Te emisje są wynikiem działalności organizacji, ale powstają poza jej kontrolą, na przykład w łańcuchu dostawczych, związane z dojazdami pracowników czy transportem towarów.

Następnie, po zidentyfikowaniu źródeł emisji, organizacje muszą zebrać dane dotyczące ilości emitowanego CO2e. To może obejmować pomiary bezpośrednie, ale też wykorzystanie współczynników emisji i danych statystycznych. Ostatecznie, zebrane dane są przeliczane na jednostki CO2e, co ułatwia ich porównywanie i analizę.

fabryka

Warto dodać, że obliczanie śladu węglowego jest skomplikowanym procesem, który może wymagać współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Istnieją także różne standardy i wytyczne, które mogą być pomocne w tym procesie, na przykład ISO 14064 czy protokół GHG (Greenhouse Gas Protocol).

Dlaczego ważne jest, aby redukować ślad węglowy?

Redukcja śladu węglowego jest kluczowym elementem walki z globalnym ociepleniem. Ponadto, firmy, które podejmują kroki w tym kierunku, często zyskują wizerunkowo i mogą korzystać z różnych form wsparcia, jak np. ulgi podatkowe.

Jakie korzyści niesie to dla organizacji?

Oprócz korzyści środowiskowych, redukcja śladu węglowego może przynieść firmie oszczędności finansowe (np. mniejsze rachunki za energię), poprawę reputacji i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Jakie wyzwania stawia to przed firmą?

Mimo wszystkich korzyści, redukcja śladu węglowego to także duże wyzwanie. Firmy muszą zainwestować w nowe technologie, przeszkolić personel i czasem całkowicie zmienić swoje modele biznesowe.

Czy istnieją szkolenia z zakresu obliczania śladu węglowego?

Tak, istnieją specjalistyczne kursy i szkolenia, które uczą, jak obliczać i redukować ślad węglowy. Wiedza zdobyta podczas takich szkoleń jest nieoceniona dla firm, które chcą aktywnie działać w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Jakie są zalety odbycia takich szkoleń?

Udział w szkoleniach z zakresu obliczania śladu węglowego pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, które można później wykorzystać w działalności firmy. Ponadto, takie szkolenia często otwierają drzwi do różnych form wsparcia i mogą być cenną wskazówką w procesie adaptacji do zmieniających się regulacji prawnych.

Liczenie i redukcja śladu węglowego to zadania, które stają się coraz bardziej istotne dla współczesnych organizacji. Choć może to być wyzwanie, przynosi też wiele korzyści, zarówno dla firmy, jak i dla środowiska.