Kupno mieszkania w programie mieszkanie dla młodych


Własne mieszkanie albo dom z ogrodem to marzenie wielu młodych osób. Dzięki rządowemu Programowi Mieszkanie dla Młodych nie jest to już marzenie tak trudno dostępne – z dofinansowaniem, które umożliwia MDM własne mieszkanie jest na wyciągnięcie ręki. Jakie warunki należy spełnić, by tak się stało?

Warunki w Programie Mieszkanie dla Młodych

Jak sama nazwa podpowiada, Program skierowany jest przede wszystkim do młodych rodzin – ale nie tylko. Jego podstawowym zadaniem jest ułatwienie rodzinom w Polsce nabywania na własność mieszkań czy domów jednorodzinnych przez dofinansowanie wkładu własnego do kredytu. Pozwala to na zmniejszenie raty kredytu i uniknięcie wielu lat żmudnego odkładania pieniędzy. Górnym limitem wieku, do którego można ubiegać się przyznanie dofinansowania w ramach MDM jest 35 lat – jednak jeśli ktoś wychowuje trójkę lub większą liczbę dzieci, limit ten nie obowiązuje.

Mieszkanie dla Młodych - Poznań

Kredyt, który zaciąga się na rzecz nabycia nieruchomości – mieszkania o powierzchni do 75m2 lub domu do 100 metrów dla osób bezdzietnych bądź wychowujących do dwojga dzieci oraz mieszkania liczącego 85m2 powierzchni lub domu 110 m2 dla osób i rodzin z trojgiem i większą liczbą dzieci własnych lub przysposobionych – powinien opiewać na wartość co najmniej 50% wartości danej nieruchomości. Powinien także być zaciągnięty w polskiej walucie na okres minimum 15 lat, a sama nieruchomość musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej.

Jak obliczyć wartość dofinansowania?

Wartość przyznawania dofinansowania jest uzależniona od kilku wartości, przede wszystkim od powierzchni mieszkania oraz od średniego wskaźnika przeliczeniowego. Na każdy kwartał Bank Gospodarstwa Krajowego wylicza wartości średnich wskaźników dla poszczególnych miast, otaczających je gmin oraz innych gmin w danym województwie. Wskaźnik ten to uśredniona cena metra kwadratowego, którą następnie należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik o wartości 1,1 dla mieszkań nabywanych na rynku pierwotnym oraz 0,9 dla mieszkań z rynku wtórnego.

Mieszkanie dla młodych Poznań

Jeśli chodzi o powierzchnie mieszkań – dla obliczeń przyjmuje się różne wartości. Jeśli mieszkanie nie przekracza powierzchni 50 metrów kwadratowych (65 m2 w przypadku rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci), bierze się pod uwagę rzeczywistą powierzchnię lokalu, np. dla mieszkania o powierzchni 42m2 w obliczeniach wykorzystuje się tę wartość. Jeśli mieszkanie jest większe, do obliczeń przyjmuje się limit 50m2 (lub 65m2), np. dla mieszkania o powierzchni 73m2 do obliczeń wykorzystuje się wartość 50m2 (65m2).

Uwaga! Aby otrzymać dofinansowanie należy uwzględnić maksymalną powierzchnię mieszkania – 75m2 dla mieszkań i 100m2 dla domów. W przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci obie wartości są powiększone o 10m2.

Dofinansowanie wkładu własnego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych wynosi około 10% kwoty obliczonej z wyniku pomnożenia podanych powyżej parametrów: średniego wskaźnika przeliczeniowego, odpowiedniego współczynnika oraz powierzchni mieszkania (z limitem). Dla rodzin wychowujących dzieci kwota ta wzrasta do 15% na jedno dziecko, 20% na dwoje oraz 30% na troje lub więcej.