Kto powinien przejść szkolenie z ISO 45001?

Szkolenie ISO 45001

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, w bardziej powszechnym skrócie BHP, to sformułowanie, które budzi w wielu przedsiębiorcach strach. Zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom jest niezwykle istotne – nie tylko w przypadku firm zajmujących się produkcją. Kodeks pracy obliguje pracodawców do przestrzegania przepisów BHP i wymania tego samego od wszystkich pracowników.

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie systemów zarządzania opierających się na normach z zakresu BHP. Norma 45001 należy do jednych z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Normy BHP, stosowane w miejscach pracy, kompleksowo określają zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Można w nich znaleźć zakres dobrych praktyk, wymagań, a także informacji pomocnych w zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy – niezależnie od charakteru działalności i rodzaju wykonywanych przez nich obowiązków.

Norma 45001 – co się w niej zawiera?

Standard ISO 45001 określa minimalne wymagania, które należy spełnić w celu efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zadaniem normy jest systemowe zachęcenie przedsiębiorców do działania na rzecz poprawy oraz utrzymania wyników BHP na terenie miejsca pracy. W dużej mierze polega na maksymalnym zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkim zatrudnionym osobom.

Norma ISO 45001 pozwala każdemu pracodawcy wprowadzić odpowiednie warunki pracy, co jest kluczowym elementem dla poprawnie działającej firmy. Zapewni to nie tylko lepszy wizerunek firmy na rynku, ale przede wszystkim jako pracodawca można zyskać zaufanie i szacunek pracowników. Jak wdrożyć standard normy 45001?

Jak powinno przebiegać wdrożenie normy 45001?

Wdrożenie normy ISO 45001 ma swój schemat, do którego należy się dostosować, aby otrzymać odpowiedni certyfikat. Polega to przede wszystkim na określeniu zagrożeń BHP występujących w danej działalności, a także podjęcie pierwszej próby ich wyeliminowania. Można również wprowadzić działania kontrolujące, aby zminimalizować ryzyko. W dalszym kroku przedsiębiorca powinien ustanowić nadzór operacyjny do zarządzania ryzykiem w zakresie BHP i wymogami prawnymi. Konieczne będzie zwiększenie świadomości zagrożeń BHP wśród pracowników.

Pracodawcy są również zobligowani do kontrolowania swoich postępów, prowadzenia sprawozdań i analiz, a następnie ich porównywanie do wyników z poprzednich okresów.

Dla kogo sprawdzi się norma 45001?

Procedura normy 45001 dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwala na zminimalizowanie możliwości wystąpienia wypadków w pracy. Wdrożenie normy ISO 45001 ułatwia tworzenie kultury bezpiecznej pracy, a także pozwala na szybką identyfikację zagrożeń, poprzez wprowadzenie odpowiednich środków ostrzegawczych. Efektem stosowania normy ISO 45001 jest zmniejszenie się liczby wypadków w miejscy pracy, a także ograniczenie absencji chorobowych. Oprócz tego łatwiej jest zmotywować pracowników, dzięki zapewnieniu im bezpiecznego miejsca pracy.

Normę 45001 powinny wdrożyć organizacje, które dążą do zminimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w miejscu pracy. Przedsiębiorcy prowadzący duże biznesy muszą wykazać się nie tylko ofertą swojej firmy, ale również zapewnieniem odpowiednich warunków pracy wszystkim osobom, znajdującym się na terenie zakładu.

Z normy powinny skorzystać również organizacje, które pragną dostarczyć swoim klientom sprawne usługi oraz wyroby, których produkcja nie będzie opóźniona przez wypadki przy pracy lub zwolnienia lekarskie.

Norma 45001 a OHSAS 18001:2007 – różnice

Norma ISO 45001 zastąpiła w marcu 2018 OHSAS 18001. Jest to już trzecia duża zmiana w standardzie. Tym razem chodziło przede wszystkim o ujednolicenie zintegrowanych systemów zarządzania, co pozwoliło na stworzenie jednego planu zarządzania BHP.

Jednocześnie nowa norma 45001 w porównaniu do poprzedniej wychodzi naprzeciw organizacjom, zajmującym się zapobieganiem urazom w pracy.

Różnice pomiędzy normami polegają głównie na określeniu roli firmy w zarządzaniu BHP. Zmiany zaszły w planowaniu systemu zarządzania BHP w procesie oceny ryzyka oraz zwiększona została rola przywódca. BHP zyskało również większe znaczenie w zarządzaniu poprzez integrację z procesami biznesowymi. W nowej normie zmienił się także nacisk na powierzenie części odpowiedzialności wśród pracowników. Poszerzono także wymagania dotyczące komunikacji oraz ocenę skuteczności zarządzania BHP.

Certyfikacja standardu 45001 pozwala przedsiębiorcy na zorganizowanie lepszego miejsca pracy, a także zapewnienia lepszej jakości usług wszystkim swoim klientom.

 

Bureau_Veritas-logo

 

Chcesz przejść szkolenie na audytora wiodącego ISO 45001? Zapoznaj się z ofertą kursów Bureau Veritas.

https://szkolenia.bureauveritas.pl