Katalog detali mostowych – co warto wiedzieć?


Budownictwo infrastruktury związanej z budową mostów jest niezwykle skomplikowaną dziedziną, ponieważ nawet najmniejszy błąd czy uchybienie od norm może nieść ze sobą tragiczne skutki. Bezpieczeństwo w tego typu budowlach odgrywa najważniejszą rolę, a więc każdy detal podczas budowy mostu musi być odpowiednio dobrany oraz zgodny z odgórnie przyjętymi normami prawnymi i budowlanymi. Na co więc zwracać uwagę?

Katalog detali mostowych – co to takiego?

Jest to zbiór tak zwanych detali mostowych, które są obecnie aktualne i można je stosować podczas budowy mostu bądź wiaduktu. Katalog ten ma charakter otwartego co oznacza, że mogą zachodzić w nim zmiany w zależności od potrzeb oraz rozwoju technologicznego materiałów produkcyjnych. Warto wspomnieć, że katalog tego typu zawiera szczegółowe opisy materiałów i detali mostowych w związku z zapewnieniem jak najwyższej jakości przyszłej budowli.

Warto wiedzieć, że zmiany wprowadzane w katalogu detali mostowych muszą być potwierdzone przez specjalistów oraz w każdym przypadku musi zostać opisane zastosowanie oraz wykonanie każdego obecnego, jak i nowo wprowadzanego detalu do katalogu. Warto też wiedzieć, że każdy detal zawarty w katalogu ma swój własny unikatowy numerek, który identyfikuje daną część i pozwala odnaleźć ją fizycznie w zakładach produkcyjnych i magazynach.

Katalog detali mostowych – dla kogo jest przeznaczony?

Katalog przeznaczony jest przede wszystkim dla: projektantów mostów, wiaduktów, estakad oraz przepustów. Drugą grupą, która ma dostęp do katalogu detali mostowych są inwestorzy związany z branżą drogownictwa. Ostatnimi osobami, dla których przeznaczony jest wyżej wymieniony katalog są zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

auto na moście

Projektowanie mostów – na czym polega?

Projektowaniem mostów zajmują się przede wszystkim profesjonalni architekci posiadający kompleksową wiedzę na temat fizyki, matematyki oraz budownictwa. Projektując tego typu obiekty należy brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo i estetykę. Wysoce ważna jest jego wytrzymałość tak, aby pomimo dużego ruchu na obiekcie mógł on pracować przez wiele lat bez potrzeby remontu.

Warto też wspomnieć, że projekty mostów bądź wiaduktów muszą być na tyle ekonomiczne, aby ich budowa była opłacalna dla miasta lub państwa. Podczas projektowania mostów wykorzystuje się profesjonalne oprogramowanie komputerowe oraz maszyny z wysoką mocą obliczeniową tak aby można było obliczyć oraz zwizualizować przyszłą budowlę pod każdym kątem – zarówno estetycznym, jak i wytrzymałościowym. Posiadając profesjonalny projekt mostu można przystąpić do prób uzyskania pozwoleń na budowę oraz poszukiwaniu wykonawców.

Należy pamiętać, że budowie mostów towarzyszą często takie przeszkody jak np. rzeki, przez co budowa może wymagać użycia specjalistycznych dźwigów, a niekiedy nawet helikopterów przenoszących elementy „układanki” mostu. Przy projektowaniu ważne jest też, aby dostosować projekt do panujących warunków gospodarczych, ekonomicznych, społecznych oraz przyrodniczych. Jednym z najważniejszych jest dostosowanie projektu mostu do celów użytkowych – oznacza to, że budowla powinna przede wszystkim ułatwiać poruszanie się po danym terenie, spełniać funkcję walorów estetycznych w tymże miejscu oraz przynosić oczekiwane zyski np. w związku z poborem opłat za przejazd. Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu budowy mostu począwszy od projektu, a kończąc na jego oddaniu przez firmę budowlaną należy pamiętać o zadbaniu o wykonanie wszystkim potrzebnych obliczeń w sposób staranny – tak, aby nie miały miejsce nawet najmniejsze błędy obliczeniowe.