Jakie badania wykonuje neurolog? 

neurolog

Neurolog jest ekspertem w dziedzinie układu nerwowego. W zakresie jego kompetencji znajduje się diagnozowanie oraz leczenie schorzeń mózgu, nerwów obwodowych i rdzenia kręgowego.

W celu postawienia właściwej diagnozy neurolog może zlecić pacjentowi szereg specjalistycznych badań. 

Badania zlecane przez neurologa

Neurolog pomaga w leczeniu chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, a także chorób demielinizacyjnych, jak chociażby stwardnienie rozsiane. W zakres ekspertyzy lekarza neurologa wchodzą również zaburzenia napadowe, wśród których można wymienić padaczkę, migrenę i zaburzenia snu. Do tego typu specjalisty muszą się zgłosić osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, Parkinsona oraz Huntingtona. Także pacjenci zmagający się z przewlekłym bólem neuropatycznym bądź porażeniem nerwu promieniowego powinny zasięgnąć porady neurologa. W celu dokładnego rozpoznania schorzenia i wystawienia właściwej diagnozy, specjalista może zlecić pacjentowi wykonanie odpowiednich badań. Są to najczęściej:

  • tomografia komputerowa
  • rezonans magnetyczny
  • elektroencefalografia

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa stanowi jedno z podstawowych badań obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce chorób. Polega na wykonaniu zdjęć przy użyciu promieni rentgenowskich wytwarzanych przez głowicę aparatu tomograficznego, która krąży w okolicach części ciała pacjenta objętych badaniem. W celu lepszego uwidocznienia zmian chorobowych w trakcie diagnostyki wykorzystywany jest środek cieniujący zmieniający sposób pochłaniania promieni rentgenowskich zwany kontrastem. Dzięki tomografii komputerowej możliwe jest wykonanie zdjęć na różnych płaszczyznach, które są następnie przekazywane do komputera z oprogramowaniem umożliwiającym ich właściwe odczytanie. Zdjęcia wykonane w trakcie tomografii komputerowej mają na celu ułatwienie diagnozy chorób układu nerwowego, a także schorzeń innych narządów, w tym narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej. 

neurolog sosnowiec
Neurolog Sosnowiec przeprowadza kompleksową diagnostykę, badania oraz, w razie ewentualności, przeprowadza leczenie.

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny umożliwia wykonanie zdjęć przekroju ciała bez konieczności wykorzystania promieniowania jonizującego, co sprawia, że stanowi bezpieczną metodę diagnostyczną. Polega na wykorzystaniu pola magnetycznego i generowanych komputerowo fal radiowych do tworzenia wysokiej jakości szczegółowych obrazów narządów i tkanek w ciele pacjenta. Badanie przy pomocy rezonansu magnetycznego ma na celu diagnostykę wielu chorób, między innymi uszkodzeń rdzenia kręgowego, schorzeń narządów ruchu, tętniaków naczyń krwionośnych oraz urazów mózgu, stwardnienia rozsianego, a także nowotworów, chorób serca, wątroby i innych narządów. 

Elektroencefalografia

Elektroencefalografia, zwana w skrócie EEG, to bezbolesne badanie czynności mózgu. Polega na pokryciu głowy pacjenta specjalnym żelem ułatwiającym przekazywanie impulsów, a następnie nałożeniu urządzenia przypominającego czepek z zamocowanymi kolorowymi elektrodami. Elektrody te rejestrują sygnały generowane przez impulsy, które są przekazywane między neuronami.  Dzięki badaniu EEG możliwe jest sprawdzenie czynności bioelektrycznych mózgu pacjenta. Stosuje się je w diagnostyce epilepsji oraz zaburzeń snu. Wskazaniem do wykonania badania są również różnego rodzaju urazy, nawracające bóle głowy oraz zmiany mające podłoże w układzie nerwowym, na przykład omdlenia, utrata równowagi oraz zaburzenia wzroku lub słuchu. 

Rozwijające się choroby neurologiczne mogą dawać wiele objawów. Wiele z nich jest mało charakterystycznych, co utrudnia ich połączenie ze schorzeniami układu nerwowego i opóźnia wystawienie właściwej diagnozy. Z konsultacji z neurologiem powinny skorzystać osoby, które zaobserwują u siebie mrowienie kończyn, zaburzenia czucia, tiki oraz niedowłady, a także problemy z koordynacją ruchową, omdlenia oraz szybko postępujące pogarszanie się pamięci lub wzroku. W wypadku podejrzenia schorzenia neurologicznego specjalista przeprowadzi kompleksową diagnostykę z wykorzystaniem odpowiednich badań i, jeżeli ich wyniki wskażą taką potrzebę, rozpocznie właściwe leczenie.