Jakie badania może wykonać rzeczoznawca budowlany?

jakie badania wykona rzeczoznawca budowlany

Budowa domu mieszkalnego lub jakiegokolwiek innego budynku to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniego przygotowania oraz profesjonalnego wykonania. Od tych dwóch kwestii w dużej mierze będzie zależało to, czy dany budynek będzie w pełni bezpieczny dla jego mieszkańców. Warto pamiętać o tym, że nawet najlepszym projektantom czy ekipie budowlanej zdążają się jakieś błędy i niedociągnięcia. Z tego względu świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego, który za pomocą swojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności oceni stan techniczny budynku i wykryje wszelkie usterki czy inne źródła problemów, które mogłyby w przyszłości generować pewne zagrożenie dla domowników. Jakie badania może wykonywać rzeczoznawca budowlany, jakie jest jego znacznie podczas budowy domu oraz dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Znaczenie rzeczoznawcy budowlanego podczas budowy domu

Kupując, modernizując czy też budując od podstaw dom, każdy chce mieć gwarancję, że dany budynek jest w dobrym stanie technicznym i przez to jego użytkowanie będzie bezpiecznie dla domowników oraz wszystkich innych osób, jakie będą w nim przebywać. Właśnie z tego powodu, tak ważną rolę odgrywa rzeczoznawca budowlany i wystawiana przez niego ekspertyza lub też opinia. Osoba ta ma odpowiednie wykształcenie, wiedzę, umiejętności oraz niezbędne doświadczenie, dzięki którym w bardzo precyzyjny sposób może oceniać stan techniczny budynków, wykrywać ewentualnie problemy, ich przyczynę, a także proponować rozwiązania, dzięki którym da się niwelować wszelkie zagrożenia i niedociągnięcia budowlane. Warto pamiętać, ze zakres tych badań i oględzin nie ogranicza się do samej konstrukcji budynku, ale obejmuje również wszelkie instalacje i inne mniej lub bardziej znaczące elementy budynku. Z tego względu podczas budowy domu, korzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego jest tak ważne. Dzięki takiej pomocy można skontrolować to, czy budynek będzie bezpieczny i czy zostały spełnione wszelkie założenia projektowe. 

ekspertyzy i opinie wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego

Jakie badania może wykonywać rzeczoznawca budowlany?

Do głównych zadań rzeczoznawcy budowlanego należy sporządzanie ekspertyz lub opinii budowlanych dotyczących stanu technicznego danej nieruchomości. Warto tutaj rozróżnić te dwa pojęcia, ponieważ opinia dotyczy zazwyczaj dużo węższego zakresu niż ekspertyza. Skupia się ona na rozwiązaniach projektowych i zazwyczaj nie jest wspomagana analizą stanu rzeczywistego danej nieruchomości. W przypadku ekspertyzy wygląda to jednak całkowicie inaczej. Jest to wielopłaszczyznowe opracowanie, które opiera się na precyzyjnych badaniach stanu rzeczywistego budynku, obserwacji oraz różnego rodzaju pomiarach i obliczeniach. Głównym celem ekspertyzy jest określenie aktualnego i rzeczywistego stanu technicznego danego budynku. W skład takiej ekspertyzy wchodzi najczęściej inwentaryzacja uszkodzonych elementów, badania kontrolujące materiały użyte podczas budowy, badania mechaniczno-strukturalne materiałów, badania gruntu, na którym postawiono budynek, różnego rodzaju analizy statyczne elementów konstrukcyjnych i wszelkie inne czynności, które pozwolą jak najdokładniej ocenić stan techniczny budynku.

Dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Podstawową kwestią podczas budowy domu lub każdego innego budynku jest to, aby był on bezpieczny. Można to uzyskać poprzez odpowiedni projekt, wykonanie, a następie kontrolę wykonanych prac. Tym ostatnim etapem jest właśnie ocena stanu technicznego danego budynku przez rzeczoznawcę budowlanego. Ekspertyza budowlana pozwala wykryć wszelkie usterki, niedociągnięcia i problemy konstrukcyjne lub inne, które mogłyby wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo domowników i ogólny stan techniczny budynku. Dzięki temu można wyeliminować wszelkie zagrożenia oraz wprowadzić zmiany, które zagwarantują, że dana nieruchomość będzie w pełni bezpiecznym miejscem. 

,