Jak zostać geodetą?

geodeta

Bycie geodetą to dość wymagający i odpowiedzialny zawód. Warto więc we właściwy sposób przygotować się do jego wykonywania. Co prawda niewielka część osób wie, kim chce zostać w przyszłości, jednak każdy, kto ma aspiracje by zostać geodetą, może rozpocząć przygotowania do nauki już na poziomie liceum. Wybierając odpowiednią szkołę średnią, warto kierować się chęcią wykonywania danego zawodu. Rozszerzona geografia, to przedmiot który warto podjąć już w szkole średniej. Istnieją również specjalne szkoły zawodowe oraz technikum, w których nauka do zawodu da nam o wiele lepsze efekty.

Jakie studia wybrać ?

Jeśli natomiast chodzi o studia, konieczne jest ukończenie ich na kierunku geodezja i kartografia. Studia takie mają dwa stopnie. Po upływie 3,5 roku, studenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera geodety. Po 5 latach natomiast, otrzymujemy tytuł inżyniera magistra. Podczas studiów geodezyjnych, każdy student uczy się najbardziej istotnych zagadnień związanych z przyszłym zawodem. Do tego dochodzą również zajęcia praktyczne. Na zajęciach, każdy student ma również dostęp do specjalnych programów i narzędzi, dzięki którym uczy się i opanowuje lepiej wszystkie zagadnienia i informacje. Przykładowo student poznaje zasadę i działanie sprzętu geodezyjnego: tachimetr, teodolit, czy niwelator. Następuje również nauka analizy zdobywanych informacji w specjalnych programach.

Skończyłem studia, co dalej ?

Po studiach wymagane jest odbycie stażu. Praktyki zawodowe dla geodety są dość powszechnym zjawiskiem. Wiele jest osób chętnych, aby pracować w tym zawodzie. By wykonywać legalnie ten zawód, należy otrzymać opis praktyk. Po skończeniu studiów, każdy absolwent może rozpocząć pracę w zawodzie. Trzeba jednak dodać, że od razu po studiach, konieczne jest pozytywne przejście przez egzamin. Dodatkowo, należy uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu.
Uprawnienia, od 15 lat przyznawane są na podstawie nowo obowiązujących zasad. Uprawnienia takie przyznaje nam Komisja Kwalifikacyjna do spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Każdy absolwent studiów może uzyskać uprawnienia, przechodząc przez egzamin. Miejsce, w którym odbywa się egzamin, to Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Egzaminy dzielą się na 2 części :

 • Pierwsza, ogólna część składa się z 60 pytań testowych,
 • Druga część natomiast zawiera 3 szczegółowe pytania opisowe.

Po wszystkich egzaminach, przychodzi czas na egzamin w formie ustnej. Podczas jednego egzaminu, możemy zdobyć uprawnienia w danym zakresie. Aby podejść do egzaminu, należy uiścić kwotę w wysokości 500 złotych. Żeby zostać dopuszczonym do egzaminu, należy złożyć zaświadczenie o niekaralności. Dodatkowo, trzeba przekazać Komisji opis praktyk zawodowych.

sklep geodezyjny
Geodeta obsługujący tachimetr

Zadania i obowiązki geodety

Podstawowymi zadaniami, jakie wykonuje geodeta, są:

 • Wytyczanie granic działek,
 • Określanie granic położenia budynku,
 • Wykonywanie pomiarów geodezyjnych,
 • Badanie gruntów przeznaczonych pod inwestycje budowlane,
 • Dokonywanie pomiarów adaptacyjnych,
 • Sporządzanie map geodezyjnych,
 • Pomiary rolniczo-leśne,
 • Opisywanie powierzchni ziemi
 • Obsługa zaawansowanego sprzętu geodezyjnegotachimetr, GPS GNSS geodezyjny, teodolit czy niwelator.

Ważne jest to, że typ wykonywanych prac przez geodetę, zależy w dużej mierze od miejsca, w którym pracuje geodeta oraz od terenu. Niemniej jednak, praca każdego geodety przydaje się do wykonywania planów budowy wielkich gmachów. Zadania, jakie wykonuje geodeta, wymagają wykorzystania wielu maszyn. Znany aparat do wykonywania pomiarów, programy do sporządzania map oraz podobne czynności, są szkolone już na studiach i podczas praktyk. Możliwość wykonywania zawodu geodety daje nam przede wszystkim wykształcenie. Studia, praktyka oraz zdanie egzaminów, to podstawa. Zawód geodety jest bardzo odpowiedzialny – to od czynności, jakie wykonuje geodeta zależy bezpieczeństwo wielu ludzi i mnóstwo planów budowlanych.

Geoprofi – usługi geodezyjne Świdnica, Wałbrzych

Firma Geoprofi oferuje usługi geodezyjne w Świdnicy i na ternie całego całego Dolnego Śląska. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Do każdego zlecenia firma podchodzi indywidualnie, angażując najlepszych specjalistów z dziedziny geodezji. W ofercie znajdują się między innymi usługi wykonywania map, wytyczania budynków, podziałów nieruchomości, ustalania granic oraz przeprowadzania inwentaryzacji.

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 1, 58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy: 666 831 566
Adres e-mail: geodezja@geoprofi.pl