Jak zostać dobrym liderem w firmie?

komunikacja menadżerska szkolenie

Każdy lider może zostać menadżerem, ale nie każdy menadżer ma predyspozycje do bycia liderem. Umiejętność komunikacji w zespole to już duży atut sam w sobie, niezależnie od pozycji jaką się w danej grupie pełni. Dodatkowa umiejętność zarządzania tą grupą, wyznaczania jej celów i angażowania jej w projekty to już całkowicie inny pakiet zdolności. Od urodzenia posiada go naprawdę niewielu – prawdziwa sztuka bycia liderem wymaga bowiem praktyki, charyzmy, zaangażowania i przede wszystkim pewności siebie, która jest dla innych zaraźliwa. Wiadomo jednak, że liderzy potrzebni są wszędzie, a umiejętności dowodzenia grupą przydają się przede wszystkim menedżerom. Jak być dobrym liderem w firmie?

Sztuka przekonywującego komunikatu

Kwestia zaangażowania grupy w projekt i przedstawienia go w jak najlepszym świetle jest nadrzędną umiejętnością każdego lidera. To od niego będzie zależało przede wszystkim to, czy jego podwładni będą potrafili poczuć ideę zadania i należycie się nią zająć.

Dobry lider w firmie potrafi zbudować zaangażowanie zespołu nawet podczas pracy nad projektem, który jest dla nich wszystkim nie lada wyzwaniem. Potrafi też skutecznie przekazać grupie wszystkie istotne informacje nie sprawiając przy tym wrażenia nadrzędności.

Lider nie jest wykładowcą, a przekazywane przez niego informacje muszą być dostarczone w jasnej i zrozumiałej, gotowej do użycia formie. Grupa podwładnych musi dzięki swojemu liderowi poczuć, że wykonanie danego zadania jest możliwe.

lider

Jasny i wyraźny komunikat to nie tylko informacja dotycząca informacji, które mają zostać w projekcie ujęte, ale i wszelkiego rodzaju opinie i rekomendacje dla poszczególnych pracowników. Ich właściwe przekazywanie jest również nie lada sztuką, którą niektórzy doskonalą latami. Umiejętność docenienia pracownika jest równie istotna jak przekazanie mu informacji o tym, co robi źle. Dobry lider to nie surowy menadżer, a raczej osoba, która potrafi jednocześnie przyjąć pozycję osoby wyżej postawionej jak i członka grupy.

Angażowanie zespołu do pracy

Praca zespołowa to nie tylko komunikat od lidera do podwładnych, ale w głównej mierze komunikacja pomiędzy współpracownikami. Rola lidera jest tu jednak w dalszym ciągu niezwykle istotna, gdyż to lider buduje komunikację pomiędzy nimi. Lider, który potrafi zaangażować grupę w duży projekt, potrafi też jasno wskazać role przypadające poszczególnym pracownikom i pokazać im, że wkład każdego z nich jest równie istotny.

Prawdziwy lider jest dla swojego zespołu inspiracją. To dlatego tak często liderem grupy staje się nie menadżer (jako osoba na pozycji), ale ktoś będący częścią grupy pracującej nad projektem. Osoba, której nastawienie do zadania i etyka pracy inspirują i podnoszą morale współpracowników.

To właśnie dzięki naturalnym, niewymuszonym technikom przedstawiania własnych pomysłów urodzeni liderzy zyskują poparcie większości i są w stanie wyciągać pracowników z największego braku motywacji.

Od menadżera do lidera

Szkolenia mające na celu przedstawienie technik i narzędzi skutecznej komunikacji to dość częsty wybór wśród osób, którzy nie potrafią odnaleźć się w dzieleniu roli menadżera i lidera. Podczas szkoleń tych mają oni szansę poznać sekret działania osób, którym bycie liderem przychodzi z łatwością. Szkolenia powinny być prowadzone przez kogoś, kto w danym obszarze posiada bardzo duże doświadczenie. Taką osobą jest Tomasz Piotr Sidewicz, który od 27 lat zajmuje się sprzedażą oraz negocjacjami i oferuje szkolenia z wielu dziedzin biznesu.

Dzięki opracowywanym przez lata technikom działania, menadżerowie mają szansę poprawić własny wizerunek poprzez zbudowanie pewności siebie koniecznej do przekazywania jasnych i zrozumiałych, a jednocześnie angażujących i przekonywujących komunikatów. Pierwszą i podstawową zasadą wartą zapamiętania jest to, że lider nie rządzi – lider inspiruje.