Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów podstawówki?

monitoring szkolny

Szkoła to miejsce, które powinno zapewniać pełne bezpieczeństwo zarówno uczniom, nauczycielom jak i innym pracownikom placówki.

O ile zadbanie o bezpieczeństwo podczas lekcji nie jest trudne, ponieważ nauczyciel, mając cały czas na oku wszystkich swoich uczniów, może im to zapewnić o tyle podczas przerw czy też po zakończeniu lekcji nie jest to już tak łatwe.

Z tego względu wymagane jest stosowanie różnego rodzaju rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ludzi oraz ich mienia na terenie szkoły, oraz w jej pobliżu. Jednym z takich rozwiązań jest montaż systemu monitoringu wizyjnego.

Jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać uczniów podstawówki w szkole?

Uczniowie przebywający w szkole i w jej pobliżu mogą być narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Przemoc rówieśnicza, kradzieże, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, wtargnięcie na teren szkoły osób do tego nieupoważnionych, które mogą stanowić zagrożenie dla uczniów, to tylko niektóre z tego typu sytuacji. Monitoring może w wielu przypadkach skutecznie im zapobiegać, dlatego warto, aby znajdował się on w każdej szkole i placówce oświatowej.

Monitoring szkolny

Monitoring wizyjny to system, którego działanie opiera się na zestawie rozmieszczonych w różnych miejscach kamer oraz centrali, w której znajduje się urządzenie przechwytujące i rejestrujące obraz z nich wysłany. W szkołach i placówkach oświatowych monitoring musi spełniać pewne warunki, aby jego użytkowanie było w pełni legalne.

Kamery monitoringu wizyjnego mogą działać na terenie szkół tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom, lub w celu ochrony mienia. Monitoring nie może być wykorzystywany w celu nadzorowania jakości pracy wykonywanej przez nauczycieli i innych pracowników placówki.

Kamery nie mogą znajdować się w takich pomieszczeniach jak klasy, gabinety pedagogiczne i profilaktyki zdrowotnej, pokoje nauczycielskie, szatnie, przebieralnie, łazienki inne tego typu miejsca.

Bezpieczeństwo osób

Monitoring wizyjny stosowany w szkołach i innych placówkach oświatowych, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz innym osobom przebywającym na ich terenie. Przede wszystkim jest to system, który zabezpiecza przed dostaniem się na teren szkoły osób nieupoważnionych do tego, które mogą stanowić zagrożenie dla uczniów.

Oprócz tego monitoring pozwala szybko reagować w sytuacji zagrożenia i wezwać odpowiednie służby np. w przypadku pożaru, ulatniania się gazu i innych niebezpiecznych sytuacji. Monitoring może być połączony z systemem alarmowym, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Niestety nadal dość częstym problemem jest przemoc rówieśnicza wśród uczniów. Problem ten znacznie częściej występuje w podstawówkach, gdzie młodzi ludzie czasami nie rozumieją, że dokuczanie lub poniżanie kolegów to coś złego. Sprawcy są zazwyczaj anonimowi i czują się bezkarnie, a ofiary boją się mówić o tym, co je spotyka. W takiej sytuacji monitoring może dostarczyć dowodów i szybko rozwiązać ten problem. 

monitoring

Bezpieczeństwo mienia

Oprócz zapewniania bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie szkoły i w jej pobliżu monitoring idealnie sprawdzi się również w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, lub zniszczeniami spowodowanymi różnymi aktami wandalizmu, niestety czasami dokonywanymi także przez samych uczniów. Częstym problemem jest niestety kradzież np. rowerów uczniów spod szkoły.

Można temu w pewien sposób zaradzić, stosując specjalne zabezpieczenia rowerowe, jednak monitoring może jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo, zniechęcić do kradzieży lub nawet pozwolić na ujęcie złodzieja w momencie, gdy podejmuje on próbę kradzieży. Nawet jeśli dojdzie do czynu zabronionego, to nagranie z kamer może być dowodem w sprawie i pozwoli szybko odnaleźć sprawcę danego zdarzenia.

Działanie odstraszające monitoringu

Różne badania i testy pokazują, że sama obecność kamer w dużym stopniu podnosi bezpieczeństwo na danym terenie. Z tego względu czasami stosowane są atrapy kamer, które mają jedynie powstrzymywać osoby chcące popełnić jakieś wykroczenie lub przestępstwo.

Jednak w przypadku szkół i placówek oświatowych nigdy nie stosuje się atrap i zawsze jest to profesjonalny monitoring szkoły. Nie zmienia to jednak faktu, że sama obecność kamer czasami wystarczy, aby wystraszyć lub zniechęcić potencjalnego wandala, lub złodzieja do popełnienia czynów niezgodnych z prawem.