Jak wygląda codzienne życie w ośrodku leczenia uzależnień?

alkohol

Pobyt w ośrodku uzależnień wielu ludziom kojarzy się bardzo negatywnie. Osoby mające problem z nałogiem wzbraniają się przed pobytem w nim, zapominając i czasem nawet nie wiedząc, jak dużo korzyści może on przynieść. Sądzą oni, że dni spędzone na odwyku mają zazwyczaj dobre rezultaty podczas pobytu w ośrodku, ale po wyjściu wszystko wraca do normy, gdyż standardowy dzień bardzo różni się od codzienności. Zobaczmy więc, jak wygląda codzienne życie w ośrodku i jak wpływa ono na uzależnionego. 

Co decyduje o dniu w ośrodku?

Nie za często mówi się o codzienności ośrodka uzależnień, ponieważ standardowy plan dnia bardzo często zależy od rodzaju uzależnienia, jego natężenia oraz podejściu samego uzależnionego do leczenia. Ma to tak duże znaczenie, ponieważ największą część dnia zajmują zazwyczaj sesje i ćwiczenia terapeutyczne dostosowane do konkretnego przypadku. Nie są to oczywiście tylko spotkania z terapeutą na kozetce, ale także zajęcia ruchowe, społeczne i behawioralne, podczas których każdy uzależniony spędzi czas nie tylko na leczeniu, ale i dobrej zabawie. 

Jak wygląda przykładowy dzień w ośrodku leczenia uzależnień?

Zobaczmy więc, jak powinien przebiegać taki standardowy dzień w ośrodku uzależnień. Zaczyna się on zazwyczaj od ćwiczeń gimnastycznych – jeśli pogoda dopisuje, to odbywają się one na świeżym powietrzu. Jeszcze przed śniadaniem pacjenci mają chwilę dla siebie. W niektórych ośrodkach w tym czasie organizowane są sesje medytacyjne lub modlitewne, natomiast dla większości jest to po prostu czas relaksu. Po śniadaniu zaczynają się już szczegółowo rozplanowane sesje terapeutyczne czy konsultacje z lekarzami. Trwają one zazwyczaj do godzin popołudniowych z małymi przerwami na relaks czy przekąskę. 

Do tego czasu wszystkie aktywności są obowiązkowe, tzn., że pacjent musi słuchać zaleceń opiekunów, natomiast po obiadokolacji są organizowane spotkania społeczności, podczas których grupy uzależnionych wzajemnie się integrują oraz ustalają podział obowiązków, ale nie są to spotkania obowiązkowe. Jak wiadomo, pobyt w ośrodku wiąże się także z dbaniem o niego, dlatego pacjenci mają przydzielone obowiązki domowe jak np. wynoszenie śmieci, sprzątanie łazienek, czy koszenie trawników. Mogą zająć się tym wieczorami lub w czasie wolnym, podobnie jak integracją i zwyczajnym odpoczynkiem umysłu i ciała. 

W niektóre dni są także organizowane dodatkowe atrakcje dla pacjentów, jak np. wyjście na spacery, zamawianie jedzenia, wieczory filmowe, wyjazdy na basen czy małe imprezy towarzyskie. 

 Jakie ćwiczenia wykonuje się podczas sesji terapeutycznych?

Ciekawą kwestią są również ćwiczenia wykonywane przez większość dnia. Mają one zazwyczaj postać:

 • Arteterapii – czyli zajęć ruchowych, tanecznych, plastycznych lub innych, które mają pobudzić kreatywność i dodać energii.
 • Mikro-edukacji – czyli zajęć teoretycznych, podczas których przekazuje się wiedzę o danym uzależnieniu, jego destrukcyjnym wpływie i o sposobach jak radzić sobie z nałogiem.
 • Ergoterapii – czyli warsztatów rozwijających umiejętności uzależnionych takich jak pracowitość, sumienność, mobilizacja, wytrwałość, spokój, ale też organizacja własnej przestrzeni, ogrodnictwo itp., które pomogą im w codziennym życiu po opuszczeniu ośrodka.
 • Terapii grupowych i indywidualnych – czyli spotkań z psychoterapeutami i psychologami, którzy pomagają uzależnionym uporządkować myśli, nauczyć jak funkcjonować z nałogiem i wspierają psychicznie podczas całego pobytu. 
 • Sesji grupowych na wzór spotkań AA – czyli spotkań społeczności, podczas których pacjenci mogą dzielić się własnymi doświadczeniami i wzajemnie motywować do życia w trzeźwości. 

Takiego planu dnia należy się trzymać, gdyż ośrodek terapii to także miejsce uczące samozaparcia i dyscypliny, a niestety bez narzuconego planu uzależniony nie jest w stanie skutecznie poradzić sobie z nałogiem. 

alkohol

Jak organizacja dnia wpływa na uzależnionego?

Na sam koniec warto podkreślić, jak organizacja dnia w ośrodku wpływa na pacjentów. Pracownicy z ośrodka uzależnień w Koninie zauważają u pacjentów przede wszystkim dużo lepszą:

 • kontrolę nad sobą i własnym zachowaniem,
 • poznanie siebie, swoich wad i zalet,
 • radzenie sobie z trudnych sytuacjach,
 • dostosowanie do życia wśród ludzi niepijących,
 • odbudowę samooceny,
 • systematyczność, dyscyplinę i sumienność.

Widać więc, że pobyt w ośrodku i jego skuteczny codzienny plan jest naprawdę korzystny dla uzależnionych nie tylko pod kątem radzenia sobie z nałogiem, ale też poprzez wypracowanie w sobie bardzo liczących się w życiu zachowań, które po opuszczeniu ośrodka pozwolą na pewno dużo lepiej poradzić sobie z wytrwaniem w trzeźwości.