Jak odnaleźć równowagę w życiu?


Równowaga jest podstawą pokoju ducha każdego z nas. Jeśli wszystkie aspekty naszego życia są uporządkowane, możemy cieszyć się spokojem duszy i zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Wiele jest aspektów, które mogą dotyczyć naszej równowagi. Życie składa się bowiem z uczuć, przeżyć, relacji z innymi oraz z innych istotnych elementów. Gdy choć jeden obszar nie działa prawidłowo, w dłuższym okresie czasu równowaga ta zostaje zaburzona.

Jakie są przyczyny zaburzonej równowagi życiowej? Otóż, większość problemów natury psychicznej może wynikać z niedomkniętych sytuacji z przeszłości (świadome lub nieświadome życie przeszłością, wracanie do niej) oraz z zakłócenia procesu samoregulacji (nieodczuwanie lub niezastanawianie się nad swoimi potrzebami lub nie realizowanie ich).

Kiedy iść na psychoterapię?

Jeśli nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemami związanymi ze sferą psychiczną (emocje), duchową (sens życia), fizyczną (zaburzenia psychosomatyczne), społeczną (poczucie braku, samotności w relacjach i pełnionych rolach w społeczeństwie), racjonalną (przekonania, które nas ograniczają), psychoterapia będzie najlepszym rozwiązaniem.

Każdy dobry psychoterapeuta cechuje się ludzkim podejściem do każdego klienta. Jego zadaniem jest bycie przy kliencie oraz poznanie co wpływa na zaburzenia równowagi oraz ukazanie klientowi szerszej perspektywy dotyczącej jego sytuacji, jego zachowań, jego życia.

Zazwyczaj konieczne jest aby psychoterapeuta dotarł do najgłębszych i najtrudniejszych wydarzeń w naszym życiu (wszystko zawsze za zgodą klienta). Jest tak ponieważ nasze reakcje na konkretne zdarzenia, nasze emocje oraz mechanizmy, są zazwyczaj skutkiem różnych wydarzeń z przeszłości.

Te wydarzenia spowodowały, że wtedy wykształciliśmy pewne zachowania, które pomogły nam przystosować się jak najlepiej do tamtej sytuacji. Te zachowania stały się z czasem nieświadome i często są nadal powtarzane, mimo że nasza sytuacja już się zmieniła.

Dzięki dotarciu do tych doświadczeń, możliwe jest zamknięcie sytuacji z przeszłości oraz poznanie przyczyny konkretnych mechanizmów i zastanowienie się czy nadal są przydatne.

Uzyskanie świadomości z jakiego powodu tak reagowaliśmy daje możliwość wyboru zachowania w przyszłych sytuacjach. Będziemy mogli albo zrobić to samo albo zareagować inaczej, natomiast będzie to już świadoma decyzja a nie nieświadome działanie.

Odzyskiwanie równowagi w naszym życiu jest możliwe. Wymaga to pracy nad sobą przy wsparciu ze strony terapeuty. Na spotkaniach z psychologiem lub terapeutą przyjrzymy się jak funkcjonują poszczególne obszary naszego życia. Obszary te wymienione są poniżej.

Co wpływa na równowagę psychiczną?

Istnieje kilka podstawowych obszarów w naszym życiu, które są szczególnie istotne podczas przeprowadzania psychoterapii.

  • Obszar racjonalny – tyczy się naszych myśli, przekonań i wyobrażeń,
  • Obszar uczuciowy – to nasze emocje oraz uczucia.
  • Obszar społeczny oraz organizacyjny – jest on ściśle związany z naszymi relacjami z innymi ludźmi oraz ze sposobem, w jaki funkcjonujemy w danym środowisku.
  • Obszar materialny i fizyczny – dotyczy naszego ciała, zdrowia, seksualności oraz ruchu i zmysłów.
  • Obszar metafizyczny (duchowy) – jest to nasze poczucie istnienia siły wyższej, celu w życiu i jego sensu.

Nasze życie, nasze funkcjonowanie opiera się na powyższych obszarach. Każdy człowiek jest złożony z tych aspektów i w tym my – jako ludzie – jesteśmy podobni. Jednak połączenie wymienionych obszarów jest inne u dowolnego człowieka, gdyż każdy ma inną osobowość, charakter i ma inne potrzeby.

To sprawia, że nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy z nas jest indywidualnością. Dlatego aby zrozumieć daną osobę należy poznać wszystkie jej aspekty, gdyż poznanie jedynie jednego obszaru nie daje pełnego obrazu. Jak to jest zdefiniowane w holizmie, całość jest czymś innym niż sumą części lub jak to jest napisane w cytacie „żaden z elementów kwiatu – ani kolce, ani płatki nie oddadzą tego, czym jest róża jako całość”.

W obrębie tej całości każda z części wpływa na inne. Najbardziej widoczne jest to w sytuacjach, gdy jeden z obszarów źle funkcjonuje. Np. ciągły stres w pracy, po upływie pewnego okresu czasu może wpłynąć na pogorszenie zdrowia, braku chęci do spotykania się z innymi, nerwowości, poczuciu braku sensu i może też wpłynąć na nasze przekonania np. na temat naszych możliwości.

Jak widać każdy z obszarów jest ważny i dlatego podczas profesjonalnej psychoterapii, terapeuta skupia się na wszystkich częściach naszego życia. To sprawi, że terapia może być bardziej skuteczna.

Rola psychoterapeuty

Psychoterapeuta ma za zadanie pomóc nam zwalczyć nasze lęki, uprzedzenia oraz negatywne nawyki, które wypracowaliśmy oraz odkryć nasze potrzeby, wartości, mocne strony czy ograniczenia i poznać siebie.

Oprócz tego, rolą terapeuty jest podnoszenie nas na duchu, bycie przy kliencie podczas przeżywanych trudności. Każdy klient jest inny, tak samo jak jego problemy oraz ich przyczyny. Indywidualne podejście psychoterapeuty, życzliwość oraz chęć niesienia pomocy, stanowią filar w całym procesie psychoterapii. Liczy się również odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i uznanie.

Dobry gabinet psychologiczny będzie polecany przez klientów, którzy uzyskali pomoc. Odzyskanie równowagi w życiu umożliwia nam powrót do normalnego funkcjonowania. Niekiedy, problemy psychiczne przerastają nas tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie wykonywać zawodowych lub codziennych obowiązków albo sprawiają nam one dużą trudność. Regularne uczęszczanie na spotkania z psychoterapeutą mogą wnieść o wiele więcej do naszego życia, niż się spodziewamy.

W trakcie psychoterapii poznamy pozytywne i negatywne strony wszystkich obszarów naszego życia, przyjrzymy się jak wyglądają one na dany moment i czy ten stan nam odpowiada czy może chcemy go zmienić.