Jak od zaplecza wygląda organizacja Juwenaliów?

impreza

Z pewnością jednym z przyjemniejszych okresów w roku dla każdego studenta są juwenalia. Jest to święto studentów, w czasie trwania, którego na uczelniach nie odbywają się zajęcia, a studenci mogą uczestniczyć w wielu różnych wydarzeniach rozrywkowych takich jak np. koncerty, które organizowane są przez komitety uniwersyteckie i inne tego typu organizacje. Juwenalia trwają zazwyczaj kilka dni i organizowane są corocznie w maju. Nie mają one sztywno określonego terminu, dlatego w zależności od danego roku data juwenaliów może się nieco różnić. Obecnie juwenalia stały się tradycją dla studentów, przez co uczestniczy w nich naprawdę bardzo duża liczba osób. Z tego względu organizatorzy mają bardzo dużo pracy i muszą wiedzieć jakie wymagania należy spełnić, aby tego typu wydarzenie mogło się odbyć.

Jakie wymagania muszą spełnić organizatorzy juwenaliów, aby tego typu wydarzenie mogło się odbyć?

Według prawa wydarzenia organizowane przez uczelnie na ich terenie przez zarządzających daną placówką nie są traktowane jako imprezy masowe. W przypadku juwenaliów wygląda to jednak trochę inaczej, ponieważ tego typu imprezy często wychodzą znacząco poza teren uczelni i czasami odbywają się w wielu różnych lokalizacjach w całym mieście. Z tego względu chcąc zorganizować juwenalia, warto wiedzieć jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc legalnie zorganizować takie wydarzenie.

Zazwyczaj juwenalia traktowane są jako impreza masowa, ponieważ uczestniczy w nich znacząco powyżej 500 osób (zazwyczaj jest to wiele tysięcy osób), a samo wydarzenie ma charakter masowy i odbywa się w wielu różnych lokalizacjach. W ramach programu juwenaliów można wyróżnić koncerty, różnego rodzaju zabawy, spotkania itd. Wszystkie tego typu wydarzenia, które według prawa można nazwać imprezą masową, wymagają stosowania się do odpowiednich przepisów i spełnienia wymagań prawnych dotyczących różnego rodzaju formalności oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Organizator juwenaliów musi zgłosić wystarczająco wcześnie tego typu wydarzenie masowe do odpowiednich organów. Ponadto jego obowiązkiem jest także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie, na jakim odbywać się będzie dane wydarzenie. Odnosi się to do stanu technicznego obiektów budowlanych, razem ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami. Ponadto organizator musi zadbać również o zabezpieczenie przeciwpożarowe i sanitarne, a na terenie imprezy musi znajdować się odpowiednia liczba służb porządkowych, informacyjnych, przeciwpożarowych, a oprócz tego niezbędne jest także zabezpieczenie medyczne i zaplecze higieniczno-sanitarne. Organizator musi zadbać również o wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i ścieżek, które umożliwią łatwy dojazd służbom ratunkowym lub policji na teren wydarzenia w sytuacji zagrożenia. Ponadto na terenie imprezy musi znajdować się także osobne pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy.

impreza

Dlaczego ważne jest spełnienie wymogów i zapewnienie bezpieczeństwa na juwenaliach?

Spełnienie wymogów prawnych podczas organizacji juwenaliów to niezbędna kwestia, która pozwala na legalne organizowanie tego typu wydarzenia. Ponadto oprócz kwestii prawnych i formalnych spełnienie wszelkich wymagań pozwala także zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa na terenie wydarzenia i sprawić, że uczestnicy będą czuć się w pełni bezpiecznie i komfortowo uczestnicząc w tym wydarzeniu. Wymagania te pozwalają także na szybką i skuteczną reakcję w sytuacji poważnego zagrodzenia, co jest bardzo ważną kwestią. Z tego też względu zabezpieczenie imprez masowych to sprawa, której nie należy zaniedbywać w przypadku juwenaliów ani żadnych innych tego typu wydarzeń.

Z jakimi zagrożeniami muszą mierzyć się organizatorzy juwenaliów?

Organizatorzy juwenaliów z pewnością muszą mierzyć się z zagrożeniami, jakie generuje ogromna ilość osób znajdująca się na terenie wydarzenia. Nieprawidłowe przygotowanie danego terenu na taką ilość osób może doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji, szczególnie wtedy, gdy wybuchnie panika, a organizator nie wyznaczy odpowiednio dużej przestrzeni ewakuacyjnej. Często uczestnicy tego typu imprez są również pod wpływem alkoholu lub innych środków oddłużających, co może prowadzić do pewnych niebezpieczeństw. Ponadto organizatorzy muszą mieć na uwadze takie zagrożenia jak kradzieże, akty wandalizmu, pobicia, terroryzm lub inne tego typu niebezpieczne sytuacje. Z tego też względu oprócz medyków, straży pożarnej, policji, czy innych tego typu służb, na terenie wydarzenia muszą znajdować się również ochroniarze, którzy zadbają o porządek i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.