Sprawdź swoją instalacje gazową


Instalacja gazowa używana jest do przesyłania gazu do wielu urządzeń – między innymi domowych kuchenek, pieców itd. – i do kontrolowania jego przepływu – oblicza zużycie i pokazuje aktualny współczynniki, istotne dla użytkowników. Taka struktura może być ulokowana na zewnątrz budynku lub w nim.

cooking-with-gas-1-1340839-m

Najczęściej jednak armatura gazowa składa się z części, które umieszczone są
w obu tych miejscach. Do kompletu instalacji gazowej wchodzą również wszystkie elementy dające kontrolę nad obiegiem gazu, w tym pokrętła czy przyciski. Gaz
w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:

  • gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa)
  • gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
  • gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)
  • gazociągi wysokiego ciśnienia (więcej niż 1,6 MPa)

Mieszkańcy naszego państwa zaopatrywani są w 3 różne gazy – „Ls” – w bliskiej okolicy kopalni gazu ziemnego, „Lw”, oraz „E”. Gazociągi, które mają ciśnienie wysokie to kluczowe magistrale sieci gazowej. Stacje redukcyjno-pomiarowe stosuje się celem zmniejszenia ciśnienia gazu w sieci. Powstała w wyniku tego sieć średniociśnieniowa przenosi gaz dalej. Do ostatniego odbiorcy dociera zazwyczaj gaz niskociśnieniowy.

Z racji zwracania uwagi na łatwopalność i wybuchowość gazu, zasady wykonywania instalacji określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzenia wykonawcze. Elementy instalacji gazowej obowiązkowo muszą posiadać należytą szczelność i być przebadanymi z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące
w instalacji by przejść przeglądy gazowe Warszawa. Systemy alarmowe oraz detektory gazy najczęściej stosowane są w dużych instalacjach.