Informacje na temat odszkodowań

Pieniądze z odszkodowania

Arystoteles miał powiedzieć, że prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym. W państwie prawa, jednak, odszkodowanie jest oparte na zasadzie ekwiwalencji. Pozwala ona skupić uwagę na poszkodowanym, na oszacowaniu jego szkody, na wskazaniu adekwatnego do niej odszkodowania. Instrumenty prawne, precedensy gwarantują, że każda sprawa znajdzie swój pozytywny finał i przywróci poczucie sprawiedliwości i ładu.

Wnoszenie o odszkodowanie naprawdę działa

Nieznajomość procedur czy przepisów prawnych, obawa przed przeciąganiem się postępowania stanowią główne powody odstępowania pokrzywdzonych od dochodzenia swoich praw. Pamiętajmy, że prawo stoi po naszej stronie i chroni w najlepszy sposób nasze interesy. Warto także pamiętać, że bariery psychologiczne: niewiara w pomyślny finał działają na korzyść osób, instytucji, firm łamiących prawo i działających na szkodę. Stąd występowanie o odszkodowanie powinno stać się naturalnym i pierwszym odruchem jaki poczynimy.

Profesjonalne dochodzenie roszczeń oznacza przede wszystkim skuteczność, oszczędność czasu, biegłość w przygotowaniu dokumentacji, znajomość luk i wykładni prawa oraz minimalizację kosztów osobistych (stres, dezorientacja etc.).

Z definicji lepiej być świadomym.

W świetle prawa odszkodowanie to najogólniej mówiąc zwrot wszelkich kosztów związanych z poniesioną szkodą. Wydatki poniesione na leki, konsultacje lekarskie, dojazdy do szpitala, ambulatorium czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego – powinny być nam zwrócone. Odszkodowanie polega więc na zwrocie wszelkich kosztów będących następstwem szkody.

Szkody osobowe. Wypadki z obrażeniami ciała

Odszkodowania tego rodzaju stanowią podstawę naszej działalności. Szkody osobowe także statystycznie rzecz ujmując są najpopularniejsze. Polacy wciąż jednak niechętnie korzystają z odszkodowań, co wynika z braku wiary w pomyślność uzyskania odszkodowania. Nasza firma przywraca tę wiarę. Możemy się bowiem pochwalić bardzo wysoką skutecznością, uzyskiwaniem wysokich, adekwatnych do poniesionych kosztów, odszkodowań. Nasi klienci nie tylko odzyskują pieniądze, ale także poczucie sprawiedliwości. Jeśli doznaliśmy obrażeń ciała, które wiązały się dla nas z kosztem, były przyczyną znaczących dla budżetu rodzinnego wydatków powinniśmy pomyśleć o odzyskaniu pieniędzy, które przecież bez zaistnienia szkody byłyby spożytkowane na inne, bardziej przyjemne cele.

Wyliczanie odszkodowania

Polskie drogi…

Pozostawiają wiele do życzenia! Stan nawierzchni, oznakowania, oświetlenia czy zarządzania jeszcze przez długie lata będzie główną przyczyną wypadków. Nie każdy wie, że zniszczenie, bądź uszkodzenie pojazdu wynikłe z zaniedbań administratora dróg jest podstawą do uzyskania odszkodowania. Podobnie sytuacja ma się z dość częstą sytuacją kwestionowania, bądź ewidentnego zaniżania wysokości wypłaty z polis ubezpieczeniowych. Sytuacja ta ma miejsce nie tylko w stosunku do pojazdów mechanicznych, ale także innych przedmiotów. Polskie drogi to także najczęstszy powód obrażeń ciała, do których by nie doszło, gdyby spełniały one standardy i wymogi stawiane im przez ustawodawcę. Leczenie obrażeń doznanych w tego typu sytuacjach zazwyczaj jest długotrwałe i kosztowne. Czy nie powinno być więc tak, że ich koszt powinna ponosić ta strona, która przyczyniła się do ich wystąpienia. Pytanie jest oczywiście retoryczne. Mając duże doświadczenie w tego typu sprawach wiemy, że uzyskanie odszkodowania jest jak najbardziej możliwe i wcale nie aż tak kłopotliwe jak powszechnie się uważa.

Po pierwsze nie szkodzić, po drugie ponosić odpowiedzialność

Lekarz to zawód zaufania publicznego, dlatego odpowiedzialność osób go wykonujących jest o wiele, wiele większa. Błędy w sztuce lekarskiej, które skutkują inwalidztwem, trwałą utratą zdrowia nie powinny być oceniane przez poszkodowane osoby jako sytuacje, w których jesteśmy z gruntu na przegranej pozycji. Bardzo dobrym wskaźnikiem zmiany sytuacji jest rokroczny wzrost średniej wartości odszkodowań. Polacy nie boją się już dochodzić swych praw.

Błąd w sztuce lekarskiej to najczęściej błędna diagnoza, pozostawieniu w ciele pacjenta przedmiotów, zakażenie wirusami, amputacje zdrowych kończyn, bądź narządów, błędne zaordynowanie leków i terapii. Pamiętajmy, że odpowiedzialność w sytuacjach zarażenia ponosi nie tylko konkretny lekarz, ale także instytucja – szpital, przychodnia, ambulatorium, stacje krwiodawstwa.

Jako pacjenci mamy prawo żądać od szpitala naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty, które ponieśliśmy dodatkowo lecząc się, dokonując konsultacji, badań. Opieka pielęgniarska, koszt specjalnej diety także są przedmiotem odszkodowania. Więcej na ten temat tutaj: http://www.kancelaria-zawadzki.pl/odszkodowania.

Sytuacja niemal zerowej odpowiedzialności lekarzy za jakość wykonywanej pracy, co trzeba wyraźnie podkreślić, nie ma już miejsca. Wiele wygranych spraw pozwala nam z pełnym przekonaniem stwierdzić, że Państwa sprawa także będzie miała pozytywny finał.