Holowanie z OC sprawcy

holowanie z oc sprawcy

Wypadki samochodowe oraz kolizje zdarzają się bardzo często. Poradzenie sobie samodzielne w tak nagłej i niespodziewanej sytuacji jest bardzo trudne dlatego warto znać swoje prawa, dzięki którym będziemy w stanie uzyskać szybką pomoc i dodatkowo ograniczyć koszty związane z jej podjęciem. W przypadku kolizji najczęściej osoba poszkodowana zdecyduję się na skorzystanie z holowania pojazdu. Warto zatem wiedzieć w jakim zakresie przysługuje nam zwrot kosztów za holowanie oraz z jakich innych możliwości możemy skorzystać?

Zwrot kosztów holowania pojazdu

Zgodnie z artykułem Kodeksu Karnego naprawienie szkody obejmuje w granicach normalnego związku przyczynowego straty, które poszkodowany musiał ponieść, a także korzyści które mógłby osiągnąć gdybym szkoda nie została wyrządzona. Oznacza to, że koszty, które musiała ponieść osoba poszkodowana powodują typowe zmniejszenie majątku poszkodowanego co stanowi zgodnie z prawem uszczerbek. W związku z tym każda osoba, która musiała wydać określoną kwotę na holowanie pojazdu, który nie był zdolny do dalszej jazdy, powinna otrzymać zwrot ów kwoty. Jest to typowa sytuacja, o której jednak wiele osób zapomina.

Winę ponosi sprawca wypadku, a odpowiedzialny za niego jest ubezpieczyciel, w którym sprawca posiada zakupioną polisę OC. Warto pamiętać aby w sytuacji kolizji lub wypadku dokładnie udokumentować zaistniałe zdarzenie, a sama firma świadcząca pomoc drogowa powinna wystawić rachunek. Oznacza to, że niekiedy lepiej powstrzymać się od pomocy znajomych gdyż nie uzyskamy wówczas dokładnych dokumentów poświadczających wydatki. Możliwości uzyskania zwrotu kosztów z holowania z OC sprawcy jest świetnym sposobem aby odzyskać utracone pieniądze jednak należy pamiętać aby zachować należytą ostrożność i rozwagę na każdym etapie postępowania nawet jeśli jesteśmy stroną poszkodowany. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się  zwrotem wydatków bez obaw o nieścisłości prawne.

Żądanie kwoty za holowanie

Nie należy jednak zapominać, że osoba poszkodowana nie może żądać zapłaty za holowanie w kwocie wyższej niż ta obowiązujące na danym lokalnym rynku. Po stronie poszkodowanego ciąży swego rodzaju obowiązek zminimalizowania skutków szkody dlatego w przypadku konieczności skorzystania z usług holowania osoba ta powinna wybrać możliwie najtańsze przedsiębiorstwo, które działa w danym obszarze.

Z oczywistych względów bardzo często towarzyszący szok powypadkowych może utrudniać logiczne myślenie oraz uniemożliwiać podejmowanie rozsądnych wyborów, jest to jednak uwzględniane przy kolejnych postępowaniach. Jeśli jednak zakład ubezpieczeń uzna koszty holowania za zbyt wysokie może on przekazać sprawę do organów ścigania. Co więcej na zwrot nie możemy liczyć gdy sprawcami wypadków jesteśmy my i na skutek niego nasze auto wymaga od transportowania. Podobnie gdy pojazd został unieruchomiony na przykład w wyniku awarii w trakcie jazdy.