Gdzie wyrobić kartę kierowcy?

ciężarówka

Karta kierowcy stanowi ważny dokument, umożliwiający świadczenie usług transportowych zgodnie z prawem. Czym dokładnie jest karta kierowcy? Gdzie można ją wyrobić? Jakie są konsekwencje prawne poruszania się bez karty?

Czym jest karta kierowcy?

Jest to dokument niezbędny w sytuacji, gdy poruszasz się pojazdem o masie całkowitej wyższej niż 3,5 tony lub przewozisz pasażerów w liczbie nie większej niż 9 osób (licząc włącznie z kierowcą) jako kierowca zawodowy. Karta kierowcy ma wbudowany tachograf cyfrowy, dzięki któremu możesz się wygodnie rozliczać z pracodawcą z odbytych tras. Karta kierowcy ma ważność 5 lat, a dodatkowo warto pamiętać o tym, że jest ona imienna i nie możesz użyczać jej innym kierowcom.

Gdzie można wyrobić kartę kierowcy?

Wydawaniem kart kierowcy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby ją uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia prawa jazdy
 • aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • kopia dowodu wniesienia opłaty w wysokości 172,2 zł.

Możliwe jest ubieganie się o zwolnienie z opłaty na podstawie imiennego dowodu jej uiszczenia. 

Karta wydawana jest w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. 

Jeśli jesteś cudzoziemcem, do wniosku dołączasz dodatkowo:

 • kopię oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w firmie zajmującej się usługami transportowymi,
 • kopię oświadczenia o miejscu zamieszkania,
 • kopię tłumaczenia prawa jazdy i świadectwa kierowcy,
 • kopię karty kierowcy w przypadku wydania jej w innym kraju i wnioskowania o przedłużenie jej ważności.

Jakie są obowiązki kierowcy w związku z posiadaniem karty?

 • Kierowca nie może pozostawić swojej karty w pojeździe przejmowanym przez innego kierowcę
 • Karty nie można użyczać innym kierowcom.
 • Stosowanie karty jest obowiązkowe w każdym dniu prowadzenia pojazdu.
 • Przed zakończeniem dnia pracy karta nie może być usunięta z pojazdu.
 • Niedozwolone jest stosowanie karty uszkodzonej lub zabrudzonej.
 • Dane zgromadzone na karcie zachowują się przez 28 dni. Kierowca ma obowiązek je zgrać i przechowywać przez 12 miesięcy.
 • Kierowca nie może prowadzić pojazdu po upływie terminu ważności karty.

Jazda bez karty kierowcy – co za to grozi?

Wykonywanie usług przewozowych bez posiadania karty kierowcy może prowadzić do otrzymania mandatów w wysokości sięgającej nawet do 5000 zł. Wysokość mandatu jest zależna od osoby, która ją otrzymuje. Kierowca pojazdu otrzyma karę w wysokości 2000 zł, tyle samo otrzyma osoba odpowiedzialna za zarządzanie transportem w firmie, zaś firma przewozowa musi liczyć się z mandatem w wysokości 5000 zł. 

Co ważne, jeśli kierowca porusza się pojazdem bez ważnej karty dłużej niż 15 dni, a warunkiem przekroczenia terminu nie jest zjazd do bazy, wówczas musisz liczyć się z dodatkowym mandatem w wysokości 1000 zł. 

ciężarówka

Kary związane z niewłaściwym korzystaniem z karty

Jako kierowca musisz pamiętać o tym, że nie tylko jazda bez karty kierowcy naraża Cię na mandaty. Również nieodpowiednie korzystanie z karty kierowcy niesie za sobą ryzyko otrzymania dotkliwej kary finansowej. O jakich przypadkach mowa?

 • Posługiwanie się cudzą kartą kierowcy – 2000 zł.
 • Brak zarejestrowanych danych na temat prędkości pojazdu, przebytej drogi lub aktywności kierowcy – 2000 zł.
 • Posługiwanie się więcej niż jedną kartą kierowcy – 3000 zł.
 • Używanie cudzej karty lub wykresówki – 3000 zł.

Warto mieć na uwadze również to, że sankcje nakładane na Ciebie jako kierowcę mają wpływ również na firmę. Jeśli popełnisz jednokrotnie wykroczenie o charakterze najpoważniejszym (korzystanie z cudzej karty) lub dopuścisz się kilkukrotnego wykroczenia o charakterze poważnym, lub bardzo poważnym (pozostałe), wobec firmy może zostać wszczęte postępowanie skutkujące zakazem świadczenia usług transportowych na terenie kraju i za granicą, co łączy się również z utratą reputacji.

Karta kierowcy stanowi jeden z najważniejszych dokumentów, jakie musisz posiadać jako kierowca zawodowy. Znajdują się na niej najważniejsze dane związane z przebiegiem wykonanej trasy. Z jej posiadaniem wiążą się istotne zobowiązania, których nieprzestrzeganie skutkuje nałożeniem dotkliwych kar finansowych oraz wszczęciem postępowania wobec firmy transportowej.