Forma przekazywania danych w firmie a ochrona bezpieczeństwa informacji


Rozwój technologii i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do różnych gałęzi przemysłu i życia człowieka pozwala znacząco ułatwić funkcjonowanie i pracę, tym samym zwiększając wydajność poszczególnych dziedzin gospodarki. 

Warto jednak pamiętać, że ze wdrażaniem nowoczesnych technologii wiąże się również zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa informacji, ponieważ wszystkie dane są gromadzone na serwerach, które mogą stać się dostępne dla każdego, komu uda się do nich dostać. Z tego względu niezbędne jest wdrażanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa informacji, które będą zgodne z ogólnie przyjętymi normami i skutecznie zabezpieczą wszelkie dane narażone cyberataki.

Wrażanie, rozwój i przestrzeganie systemów bezpieczeństwa informacji

Dane osobowe oraz różnego rodzaju informacje to jedne z najważniejszych zasobów, jakimi dysponują różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Dane te podlegają ścisłej ochronie i muszą być przechowywane w taki sposób, aby były w pełni bezpieczne i nigdy nie trafiły w niepowołane ręce

Dawniej informacje te przechowywano w formie fizycznej i nadal w wielu sytuacjach korzysta się z tego rozwiązania, ale obecnie znacznie częściej funkcje magazynów informacji i danych pełnią serwery podłączone do ogólnej sieci. W obu tych przypadkach konieczne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa tych danych i informacji, jednak współcześnie jest to znacznie trudniejsze, z racji tego, że są one przechowywane na serwerach, które mogą stać się celem cyberataków. Z tego względu w obecnym świecie tak ważną rolę odgrywają różnego rodzaju rygorystyczne regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacji i tak często stosuje się systemy bezpieczeństwa informacji, które tworzone są na podstawie wytycznych zawartych w różnych normach bezpieczeństwa takich jak na przykład ISO/IEC 27001

Wdrażanie tego typu systemów bezpieczeństwa jest podstawą do tego, aby przedsiębiorstwa mogły działać w sprawny i bezpieczny sposób. Lekceważenie tego aspektu bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych strat czy nawet wstrzymania działalności danego podmiotu w sytuacji, gdy dojdzie na przykład do uszkodzenia systemów i sieci informatycznych w danej firmie. 

Ponadto podmiot po takim incydencie straci znacząco w oczach partnerów i klientów, przez co znacznie mniej osób będzie chciało współpracować z danym podmiotem w obawie o bezpieczeństwo swoich informacji i danych osobowych. Z tego względu tak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo informacji i zabezpieczenie ich przed dostaniem się w niepowołane ręce. Pozwala to zwiększyć zaufanie do danego podmiotu, co bardzo pozytywnie wpływa na jego wizerunek w oczach innych ludzi.

Jaka forma informacji objęta jest systemami bezpieczeństwa informacji?

Informacje to zasoby, które muszą być chronione bez względu na to, w jakiej formie są przechowywane. Dane zgromadzone na serwerach, e-maile, różnego rodzaju druki, informacje przekazywane podczas prowadzenia rozmów zewnętrznych, informacje podawane do publicznej wiadomości czy też inne formy utrwalenia informacji, powinny być w takim samym stopniu chronione i na tym samym poziomie podlegają ochronie za pomocą systemów bezpieczeństwa informacji. 

Standard ISO 27001 pomaga utrzymać ciągłość biznesu niezależnie od nagłych i niespodziewanych sytuacji, jednocześnie chroniąc wszelkie dane i informacje, które tego wymagają.

W jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwa informacji przechowywanych w różnej formie?

W celu zadbania o bezpieczeństwo informacji przechowywanych w różnej formie najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie skutecznego systemu, który zagwarantuje bezpieczeństwo oddanych w sieci i jest zgodny z takimi normami jak ISO/IEC 27001. Pozwoli to znacząco zwiększyć bezpieczeństwo informacji w danej organizacji, co w efekcie podnosi poziom poufności i integralności danych i ułatwia kontrolę nad nimi. Taki system bezpieczeństwa pozwala osiągnąć także wymogi, jakie narzucają na podmioty przepisy zawarte w RODO. W celu wprowadzenia takiego systemu niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie wymogów ISO 27001.

Potwierdzeniem spełniania wszelkich wymagań zawartych w normie ISO 27001 i tym samym wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji, jest uzyskanie certyfikatu międzynarodowego. Certyfikacja ISO 27001 polega na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji zgodnego z tą normą. Podczas jego realizacji akredytowany specjalista dokonuje oceny stanu faktycznego systemu bezpieczeństwa informacji i tego, czy jest on zgodny z wszelkimi wymogami zawartymi w ISO 27001.