Etapy import towarów z Chin – najważniejsze kroki

Import towarów z Chin

Import towarów z Chin do Polski jest coraz popularniejszy. Przyjrzymy się temu, co może polskim przedsiębiorcom specjalista pomagający w procesie importowania.

 • eliminacja ryzyka polskiego przedsiębiorcy,
 • gwarancja dostawy towaru wysokiej jakości oraz jej powtarzalność,
 • możliwie krótki czas produkcji zgodny z warunkami określonymi w zamówieniu,
 • zabezpieczenie towarów podczas ich transportu,
 • koordynacja wszelkich czynności celno-podatkowych w Unii,
 • bezpieczna dostawa w dowolnie wybrane miejsce w Polsce.

Warto zauważyć, iż nie ma jedynej słusznej i zawsze skutecznej procedury w imporcie i kontaktach międzynarodowych.  Warto jest dopasować schemat działań w sposób elastyczny do aktualnie panującej koniunktury, pory roku, warunków transportowych oraz czynników mikro- i makroekonomicznych. Precyzyjne i szczegółowe określenie oczekiwań jest kluczem do osiągnięcia pełnej satysfakcji oraz budowania długoterminowych relacji biznesowych z klientami firm pomagających w imporcie.

Zakres oferowanych usług można podzielić na poniższe etapy

1) Szczegółowe określenie oczekiwań względem poszukiwanych towarów

 • wyszukanie i porównanie ofert dostępnych producentów,
 • selekcja ofert z fabryk pod kątem bezpieczeństwa transakcji,
 • weryfikacja wiarygodności wybranej fabryki,
 • opcjonalnie kontrola bezpośrednia naszego przedstawiciela,
 • zorganizowanie towarów próbnych i ich wysyłka do akceptacji,
 • negocjacja warunków kontraktu w imieniu Klienta,
 • opcjonalnie możliwość zorganizowania wizyty w fabryce i bezpośrednich negocjacji przy dużych kontraktach,
 • określenie wszelkich wymogów dotyczących towarów (pozwolenia, atesty, certyfikaty),
 • określenie sposobu oznakowania produktu, projektu opakowania jednostkowego i jego identyfikacji (etykiety, kody kreskowe, indeksy),
 • określenie wymogów dotyczących sposobu pakowania i transportu,
 • określenie terminu realizacji zamówienia,
 • określenie sposobu transportu do Polski,
 • morski (całokontenerowy/ drobnicowy) lub lotniczy.

2) Złożenie zamówienia w fabryce

 • wniesienie zaliczki w wysokości 30% wartości towaru,
 • raporty zdjęciowe z poszczególnych etapów procesu produkcji,
 • opcjonalnie wysyłka losowo wybranych towarów do ostatecznej akceptacji przed wysłaniem całej partii zamówionego towaru,
 • przygotowanie dokumentów eksportowych,
 • wniesienie reszty wartości zamówionego towaru,
 • raport zdjęciowy z wysyłki towaru,
 • określenie terminu dostawy do Polski. Dzięki temu import z Chin jest sprawny.

Chiny

3) Transport towarów do Unii/ Polski

 • koordynacja i kontrola w czasie tranzytu,
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do odprawy,
  koordynacja odprawy celnej na terenie Unii, opcjonalnie jako pełnomocnik lub reprezentant fiskalny w przypadku odpraw na terenie Unii poza Polską,
 • wniesienie wartości cła oraz podatku VAT.

4) Dostawa do magazynu Klienta

 • transport drogowy z miejsca odprawy pod dowolnie wybrany adres,
 • możliwość poprzedzenia dostawy wykonaniem czynności konfekcyjnych (oznakowanie, pakowanie, etykietowanie, itp) w Polsce,
 • uregulowanie kosztów transportu.

5) Serwis i gwarancje

 • dbałość o zachowanie kontaktu z fabryką po dostawie,
 • pomoc w organizacji ew. wsparcia serwisowego i gwarancyjnego.

6) Organizacja wyjazdów handlowych i reprezentacyjnych do Chin

Oferowane są także wyjazdy handlowe do Chin na największe imprezy targowe (Kanton/ Pekin/ Shanghai/ Hong Kong)