Edukacja przedszkolna dzieci


Pracujący rodzice często stają przed dylematem, co zrobić ze swoim kilkuletnim dzieckiem. Jedni oddają je pod opiekę dziadków, inni zapisują do przedszkola. Wśród wielu ludzi panuje pogląd, że nikt nie zapewni małemu dziecku lepszej opieki niż rodzice czy dziadkowie. Nie do końca mają rację.
Pierwsze lata życia naszych pociech mają decydujący wpływ na jego rozwój i dalsze lata, na ich rozwój intelektualny. Duża część wrodzonych predyspozycji rozwija się w okresie przedszkolnym.

Pomoce w przedszkolu

Nawet najbardziej kochający opiekunowie nie są w stanie zapewnić dziecku takich warunków rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego czy umysłowego, jakie zapewnia pobyt w przedszkolu, wśród rówieśników. Niestety ciągle w naszych przedszkolach jest za mało miejsc i nie wszystkie dzieci mają możliwość skorzystania z niego. Dlatego priorytetem władz powinno być zapewnienie większej dostępności do edukacji przedszkolnej. W wielu krajach edukacja przedszkolna jest obowiązkowa, jest pierwszym etapem zintegrowanego systemu oświatowego. Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo pytań, wymagają ciągle nowych pomysłów na zabawę. Ważne jest, w co wyposażone jest przedszkole, jakim sprzętem dysponuje. Obecnie nie wystarczają tylko zwykłe, tradycyjne zabawki. Wykorzystując odpowiednie pomoce dydaktyczne przedszkole zyskuje dużo na atrakcyjności. Na rynku dostępnych jest wiele pomocy dydaktycznych do wykorzystania w przedszkolu. Można skorzystać z plików graficznych (rysunki, zdjęcia), dźwiękowych (piosenki, różne podkłady muzyczne), płyt CD. Duże kolorowe plansze pokazują dzieciom m.in., jak dbać o czystość, podstawowe zasady ruchu drogowego, można je wykorzystać do rozwijania umiejętności językowych. Nauczyciel korzystając z pomocy dydaktycznych może w interesujący sposób przekazywać swoim podopiecznym wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, bezpieczeństwa, sportu czy wielu innych tematów, które przewiduje program nauczania przedszkolnego.

pomoce_przedszkole

Dzieci uczą się w przedszkolu samodzielności, okazywania swoich emocji, zasad współżycia społecznego. Pod okiem wykwalifikowanej kadry kształtują swój charakter i osobowość. Zdarza się, że u niektórych dzieci ich rozwój nie następuje w takim samym tempie jak u ich rówieśników. Wtedy wychowawcy zapewniają mu indywidualną opiekę i pomoc nauczyciela. Jeżeli dostrzegą poważniejsze nieprawidłowości w rozwoju to kierują dziecko wraz rodzicami do odpowiednich specjalistów. U dzieci, które nie chodzą do przedszkola, często rodzice nie dostrzegają w porę nieprawidłowości czy opóźnień w rozwoju, nie potrafią prawidłowo pracować z takim dzieckiem. Ważna sprawą jest znalezienie przedszkola, w którym dziecko będzie dobrze się czuło, do którego będzie chodziło z ochotą. Uśmiechnięta, radosna buzia dziecka i jego niekończące się opowieści o tym, co robiło w przedszkolu są dowodem, że wybraliśmy właściwe przedszkole. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola otrzymują po zakończeniu edukacji przedszkolnej swojej pociechy, od opiekunów informację o dojrzałości szkolnej dziecka.

Więcej o tym a także o pomocach dla przedszkolaków znajdziecie na liger.net.pl/41-dla-przedszkoli czyli na stronie sklepu z pomocami.