Dlaczego nie przestrzegamy oznakowań bhp ?

bezpieczeństwo w pracy

Znaki BHP są po to, aby dawać informacje i pokazywać co wolno w danym miejscu robić, a czego nie wolno. Można zatem wyróżnić zarówno znaki informacyjne, jak też i te ostrzegawcze. Niezwykle ciekawym zjawiskiem jest jednak to, że ludzie w wielu zakładach pracy i miejscach publicznych w ogóle nie zwracają uwagi na te znaki bhp, całkowicie (lub częściowo) je ignorując. Dlaczego oznakowanie bhp są niedostrzegalne, a co za tym idzie, dlaczego ludzie nie przestrzegają tego, co się na nich znajduje?

Dlaczego ludzie ignorują ostrzeżenia na znakach BHP?

Wielu ludzi jest mocno przekonanych, że w miejscu, w którym pracują, nigdy nic złego się nie wydarzy. Jest to spowodowane przede wszystkim rutyną i przeświadczeniem, że skoro do tej pory nic nikomu się nie stało, to nigdy się nic nie stanie. Owszem, istnieje prawdopodobieństwo, że w danym miejscu pracy nigdy nie dojdzie do żadnego wypadku, jednak istnieje także prawdopodobieństwo, że jakiś wypadek się wydarzy. Albo chociaż sytuacja ryzykowna. Tak naprawdę nie trzeba wiele, aby coś mogło w pracy pójść nie tak.

Znaki niestandardowe
Przykłady znaczników niestandardowych produkowanych w firmie TLI.

Wielu ludzi nie przestrzega oznakowań bhp, nie dlatego, że tych znaków nie widzi, ale dlatego, że ma je gdzieś. Wiele osób, zwłaszcza młodych, ma w sobie butę i w pewnym stopniu czuje się bezkarna i niezniszczalna. Takie zachowanie jest niebezpieczne nie tylko dla nich, ale także dla osób, które znajdują się w ich towarzystwie. Tacy ludzie powinni być strofowani i pociągani do odpowiedzialności, zanim dojdzie do jakiegoś poważniejszego incydentu.

Na jakie oznakowanie bhp możemy trafić?

Tak naprawdę jest bardzo wiele oznakowań bhp w życiu. W otoczeniu pracowniczym oraz w miejscach publicznych znajduje się bardzo wiele znaków, zarówno informacyjnych, jak też i ostrzegawczych. Najczęściej można je znaleźć poprzyklejane na ścianach, czy też nad drzwiami, ale prawda jest taka, że mogą się one znajdować nawet na podłodze. Takie znaki są zwane niestandardowymi i najczęściej oznaczają takie kwestie, jak miejsce w jakim trzeba się zatrzymać, aby zachować bezpieczną odległość od źródła ewentualnego niebezpieczeństwa.

Taśma podłogowa BHP

Taśma bhp z kolei ma za zadanie oddzielić niebezpieczny teren, tak by ewentualni przechodnie mieli świadomość, że nie wolno gdzieś wchodzić. Często widziana jest tam, gdzie odbywają się prace na wysokościach, lub w miejscach, w których dokonywano rozkopów.

Gdzie uczyć się zasad BHP?

Zasady bhp, powinny przede wszystkim zostać przedstawione jeszcze zanim pierwszy dzień pracy rozpocznie się na dobre. To właśnie wtedy jest właściwy czasy, gdy warto jest zapoznać nowych pracowników z tym, jak te zasady działają, jakie znaki są wykorzystywane i jak trzeba reagować w konkretnych sytuacjach. W każdym miejscu pracy zagrożenia są nieco inne, dlatego wszędzie podstawy bhp będą wyglądały nieco inaczej. Zdecydowanie inaczej będzie wyglądać szkolenie bhp pracownika biurowego, a inaczej osoby pracującej na budowie.

W każdym miejscu pracy mogą występować różnego rodzaju zagrożenia, o których trzeba informować pracownika już na samym początku umowy. Osoba podpisująca umowę, musi wiedzieć, co ewentualnie może jej się przytrafić w danym miejscu pracy. Ważne jest także to, aby taka osoba została oprowadzona po swoim zakładzie pracy, tak by zdawała sobie sprawę, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne.

Podsumowanie

Chociaż zasady bhp są niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, bardzo wiele osób całkowicie ignoruje oznakowanie bhp –  znaczniki niestandardowe. Wiąże się to z rutyną miejsca pracy, a także z ewentualnym zblaknięciem danych znaków. Należy zatem dbać o to, by znaki zawsze były wyraźne i by szkolenie z zasad bhp było przeprowadzane regularnie i by było z należytą dokładnością przyswajanie przez pracowników.

To prawda, w wielu miejscach nigdy nie dojdzie do żadnego wypadku, jednak cały czas należy mieć się na baczności i w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, wiedzieć co robić i gdzie się udać. A to może zostać zapewnione przez świadomość otaczających nas znaków bhp.