Czym zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa?


Spółdzielnia mieszkaniowa to zrzeszenie, które obejmuje wszystkich właścicieli budynków i lokali. Osoby należące do spółdzielni mają pewne obowiązki, z których muszą wywiązywać się na rzecz członków spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców budynków. Podstawowym celem działania spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie wszystkich potrzeb każdego mieszkańca i członka spółdzielni. Każdy z nas chce mieszkać w ładnym i odnowionym budynku. Zadbane korytarze i inne części wspólne, to norma, jaką powinna spełniać każda spółdzielnia. Warto dodać, że nie tylko budynek stanowi przedmiot działalności Spółdzielni. Są to też trawniki, miejsca do zabawy dla dzieci oraz chodniki znajdujące się przed budynkami. Zarząd ma obowiązek dbać nie tylko o wygląd, ale i o funkcjonowanie każdego domu, bloku itp.

Nie tylko mieszkania

Lokale, nad którymi pieczę sprawuje Spółdzielnia, to nie tylko domy i lokale mieszkalne. Często bowiem właściciele kamienic czy bloków wynajmują dany lokal jako użytkowy, w którym można otworzyć biuro czy gabinet. Jednak każdy, kto wynajmuje lub jest właścicielem lokalu użytkowego, ma te same prawa, co mieszkańcy. Właściciel gabinetu lub sklepu, musi więc mieć dostęp do wszystkich mediów i instalacji.

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej ma przede wszystkim obowiązek zapewniać każdemu mieszkańcowi sprawne i działające instalacje wodne, gazowe oraz elektryczne. Są to aspekty, które dotyczą wygodnego i bezpiecznego funkcjonowania całego budynku. Budynek stale musi być zaopatrzany w prąd, gaz, wodę itp.  Spółdzielnia oprócz tego, ma pełne prawo do prowadzenia działalności na terenie danego budynku, jeśli ta działalność ma na celu zaspokajanie wszystkich podstawowych i innych potrzeb każdego mieszkańca i członka Spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa - Fordon Bydgoszcz

Spółdzielnia mieszkaniowa ma za zadanie zarządzać budynkami. Zarząd Spółdzielni zajmuje się także takimi aspektami jak:

  • Kontrolowanie kosztów remontów, jakie odbywają się na terenie budynków należących do Spółdzielni,
  • Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów, oraz ich rozliczanie,
  • Przedstawianie tabeli opłat, jakie należy uiszczać regularnie (czynsz, rachunki) lub w danej sytuacji (remont, naprawa).

Członkowie Spółdzielni mają określone prawa w statucie. Obowiązkiem Spółdzielni jest przestrzeganie praw członków i mieszkańców budynku. Warto również dodać, że Spółdzielnia ma obowiązek dostarczyć odpisy dokumentów takich jak statut, regulamin, umowy zawarte z innymi osobami lub organami. Dodatkowo, do zbioru takich dokumentów należą również kopie uchwał Spółdzielni i wszelkie protokoły.

Działalność dodatkowa

Przedmiotem działalności każdej Spółdzielni mieszkaniowej jest przede wszystkim nabywanie domów jednorodzinnych lu bloków czy kamienic mieszkalnych. Spółdzielnia również jest zobowiązana do budowania wymienionych budynków. Często zarządcy Spółdzielni prowadzą działalność kulturalną. Nierzadko również możemy spotkać się z działalnością społeczną, co pozytywnie wpływa nie tylko na mieszkańców danego budynku czy osiedla. Spółdzielnia dba nie tylko o sam budynek, ale i o otaczający go teren. Dlatego dziś, coraz więcej powstaje budynków, wokół których znajdują się zadbane trawniki czy ogródki. Dość często, w trosce o najmłodszych mieszkańców, budowane są place zabaw, boiska i inne miejsca rozrywki. Oczywistą sprawą są również parkingi, garaże czy stojaki na rowery.

Dziś, bardzo łatwo jest nam funkcjonować dzięki zarządowi Spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkańcy oraz członkowie takiej Spółdzielni mogą też wpływać na decyzje Zarządu oraz wybierać jego członków. Zrzeszenia takie często podejmują się wyzwań, jakimi są wspieranie akcji i działalności charytatywnych. Wygląd i funkcjonowanie kamienic, bloków i domów jednorodzinnych, w znacznej większości zależą właśnie od Spółdzielni.