Czym jest outsourcing IT?

obsługa informatyczna

Według ściśle określonej definicji – outsourcing znaczy korzystanie z zewnętrznych źródeł.
Obecnie, dość często możemy spotkać się z przekazywaniem różnych zadań firmom zewnętrznym. Jest to proste i opłacalne rozwiązanie. Ten sposób stosowany jest w przypadku, gdy firma ma za mało pracowników, lub w momencie, kiedy wykonanie konkretnego zadania znacznie przekracza nasze umiejętności, wiedzę oraz zakres obowiązków.  Outsourcing IT – czyli wsparcie informatyczne ze strony firmy zewnętrznej – polega na świadczeniu szerokiego wachlarza usług. Firma zewnętrzna, która zostaje zatrudniona, ma więc między innymi za zadanie:

  • Instalację nowych programów,
  • Konfigurowanie serwerów,
  • Często także zarządzanie serwerami,
  • Usuwanie wirusów,
  • Udzielanie doraźnej pomocy w przypadku usterek i błędów,
  • Pomoc zdalna i osobista.

Ten rodzaj pomocy jest dziś często nieoceniony i konieczny ze względu na ciągły rozwój technologii i informatyki. Outsourcing jest dziś popularny, biorąc pod uwagę informatyczne usługi. Nie każdy zna się na komputerach, systemach czy programach tak świetnie, jak grono programistów.

obsługa IT serwerów

Zlecanie outsourcingu – dlaczego warto?

Podstawową zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów i wydatków firmy. Zakupienie kilku lub kilkunastu dodatkowych komputerów, zatrudnienie dodatkowej liczby osób i organizowanie specjalnego miejsca, wybieranie sprzętów – zadania te dość często przewyższają możliwości (nie tylko finansowe) danej firmy. Zajmuje to ogrom czasu – dział, w którym wykonywane są zadania stricte informatyczne, wymaga czasu i ogromnego wkładu. Warto więc skorzystać z ofert, jakie mam okazję przeglądać codziennie w Internecie. Kolejną korzyścią, jaka płynie z nawiązania współpracy z firmą zewnętrzną, jest stały dostęp do osób, które w każdej chwili mogą zająć się ewentualną usterką lub problemem. Dzięki dość szybkiej reakcji ze strony  fachowców, możemy liczyć na sprawną pomoc.

Outsourcing IT umożliwia nam również zarządzanie serwerami – jest to dość skomplikowane zadanie, dlatego najczęściej jest ono zlecane grupie informatyków. Jeżeli chcesz skorzystać z takiej usługi, odwiedź stronę aitik.pl by zapoznać się z przykładowym cennikiem oraz szerokim opisem usług.

Stale wzrasta liczba firm, która zdecydowała się na outsourcing IT. To nowoczesne wyjście jest nie tylko ekonomiczne, ale i bezpieczne. Właściciele firm, zamiast zatrudniać ogromną liczbę osób, mogą współpracować z programistami z firmy zewnętrznej. Współpraca taka przynosi efekty niemalże od razu. Outsourcing oraz jego założenia skupiają się na wykonywaniu poszczególnych zadań dla danej firmy; zadania te ściśle są związane z ‘komputerowymi sprawami’. Przez współpracę z zewnętrzną firmą, nasi pracownicy mogą skupić się na najważniejszych projektach.
Jako długoterminowy wymiar współpracy, outsourcing IT tworzy pewnego rodzaju więź pomiędzy firmami. Nie należy więc odbierać tej relacji jako powiązanie pracodawcy ze zleceniobiorcą. Outsourcing IT działa na zasadzie partnerstwa.

Koszt outsourcingu

Koszta, jakie należy uiścić za wykonane usługi, są różne ze względu na typ usług. Dodatkowo, warto pamiętać o tym, że każda firma ceni się inaczej. Np., usługi takie jak instalacja, konfiguracja czy optymalizacja, mogą mieć podobne ceny, które najczęściej wynoszą około 150 złotych. Często jednak, cena usługi zależna jest nie tylko od typu wykonywanej usługi. Dość często ustalana jest stawka godzinowa, np. w przypadku instalowania oprogramowania lub programu graficznego w biurach czy pracowniach. W przypadku płatności za godzinę, cena za godzinę pracy u klienta wynosi najczęściej od 70 do 150 złotych. Oczywiście inny zakres cenowy obejmuje umowy. Ceny są wyższe ze względu na długość zawierania współpracy pomiędzy dwoma firmami.