Charakterystyka usług księgowych

Usługi biura rachunkowego

Usługi księgowe jak sama nazwa wskazuje są wykonywane przez księgowych. Mogą je oni wykonywać prywatnie lub w różnych instytucjach. Większe korporacje mają w swoich szeregach całe księgowe działy z wykwalifikowanymi pracownikami. Te mniejsze wolę zazwyczaj korzystać z usług biura rachunkowego lub księgowych pracujących prywatnie. Ich oferty można znaleźć chociażby w Internecie. Z usług księgowych może skorzystać każdy, nie tylko firmy. Oczywiście zarówno biura rachunkowe jak i prywatni księgowi obsługują głównie działalności gospodarcze.

Kiedy powinniśmy skorzystać z księgowości?

Jeżeli jednak ktoś ma problemy z obliczeniem swoich podatków nie ma przeciwwskazań ze skorzystania z usługi księgowej. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Usługi księgowe można również znaleźć w firmach, które prowadzą wirtualne biura, czyli udostępniają one firmom wirtualne adresy – nazwy lokalizacji bez wynajmowania powierzchni. Instytucje takie prowadzą bowiem często kompleksowe wsparcie dla firm. W takim wypadku usługi księgowe są bardzo ważne zarówno pod względem prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i porady podatkowej. Często bowiem z wirtualnych biur korzystają początkujący przedsiębiorcy, mający zazwyczaj niewielkie doświadczenie i znajomość prawa podatkowego.

Praca z biurem rachunkowym

Co w takim razie składa się na takie usługi księgowe? Są to między innymi: prowadzenie ksiąg handlowych i ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa, prowadzenie rejestrów, sporządzanie sprawozdań finansowych,  rozliczenia z ZUS oraz podatku dochodowego i wszelkiego rodzaju porady związane z prawem podatkowym.

Jak uzyskać certyfikat księgowego?

Aby wykonywać zawód księgowego należy uzyskać specjalny certyfikat od ministra finansów. Mogą go zdobyć osoby fizyczne, które złożyły oświadczenie, iż mogą wykonywać czynności prawne, korzystając z pełni praw publicznych, będąc przy tym niekarane za umyślnie popełnione przestępstwa bądź za przestępstwa podatkowe. Dodatkowo takie osoby muszą udokumentować trzyletnią praktykę w zawodzie księgowego, posiadając przy tym tytuł magistra na kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość. Inną opcją jest udokumentowana trzyletnia praktyka oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub udokumentowana dwuletnia praktyka w księgowości z co najmniej średnim wykształceniem i pozytywnie zdany egzamin, dający certyfikat ministra finansów. O certyfikat księgowego nie muszą się starać osoby, niespełniające powyższych warunków, ale wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. W celu uzyskania certyfikatu ministra finansów, należy udokumentować również dwuletnią praktykę w księgowości. Wedle prawa uważa się za taką praktykę: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycenę aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, udział w badaniu sprawozdania finansowego pod nadzorem biegłego rewidenta.

Certyfikat ministra finansów jest również konieczny przy zakładaniu biura rachunkowego. Nie musi posiadać go jednak sam właściciel biura, ale przynajmniej jedna zatrudniona w nim osoba, która będzie wykonywała prace rachunkowe i księgowe. Mimo to ponieważ  w ustawie o rachunkowości nie określono, w jakiej formie ma odbywać się owo wykonywanie czynności, należy więc przyjąć, że dopuszczalne są formy zarówno spółki (nie tylko z księgowym) oraz poprzez zatrudnienie pracownika z certyfikatem ministra finansów.

Co powinien umieć dobry księgowy?

Dobry księgowy w Warszawie to prawdziwy skarb. W jego kompetencjach leży bowiem prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg handlowych i ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa, prowadzenie rejestrów, sporządzanie sprawozdań finansowych,  rozliczenia z ZUS oraz podatku dochodowego i wszelkiego rodzaju porady związane z prawem podatkowym. Z pewnością jest to niemało. Dobry księgowy powinien mieć bowiem szerokie kompetencje. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością. Praca księgowego wymaga uzyskania certyfikatu ministra finansów, który można zdobyć na trzy sposoby: składając oświadczenie o niekaralności z udokumentowaną trzyletnią praktyką w zawodzie księgowego, posiadając przy tym tytuł magistra lub ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Inną możliwością jest udokumentowane wykształcenie co najmniej średnie i dwuletnia praktyka w księgowości oraz pozytywnie zdany egzamin, dający certyfikat ministra finansów. O certyfikat księgowego nie muszą się starać osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Ponadto dobry księgowy powinien się cechować sumiennością i dokładnością. Nie może być to osoba roztargniona, czy nieodpowiedzialna. Dodatkowo musi być odporna psychicznie, ponieważ prowadzenie ksiąg rachunkowych klienta może się wiązać ze sporą presją.

Dobry księgowy to skarb dla pracodawcy. Może on wiele razy uratować z ciężkiej opresji lub służyć dobrą radą w kwestiach podatkowych. Jest to też gwarancja dobrej pracy dla osób zatrudnionych w tym zawodzie. Jednak perfekcja w księgowości, mimo że potrzebna, wcale nie jest nagminna. Należy pamiętać, żeby być jak najbardziej skrupulatnym. To gwarantuje zadowolenie klienta i tym samym większe zarobki.