Certyfikaty w systemie opartym na technologii Blockchain

certyfikacja

Certyfikaty potwierdzające jakość, zrównoważone podejście do rozwoju, bezpieczeństwo informacji czy zgodność produktów z określonymi normami i standardami międzynarodowymi stanowią obecnie jeden z najważniejszych elementów budowy silnego wizerunku firmy i podstawę jej konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych. Aby certyfikaty te były jednak wiarygodne, miarodajne i uznane za realny wyznacznik jakości działań firmy, ich przyznaniem musi zająć się akredytowana jednostka certyfikująca uprawniona do wydawania certyfikatów zgodnie z określonymi normami. Jedna z większych tego typu jednostek certyfikujących, DNV GL poszła jednak o krok dalej, wprowadzając jako pierwsza technologię blockchain w celu całkowitego zabezpieczania autentyczności i wiarygodności swoich certyfikatów. W jaki sposób działa system przechowywania certyfikatów oparty na blockchain i dlaczego jest to ogromny krok naprzód dla całej branży certyfikacji?

Technologia blockchain sposobem na zabezpieczanie danych

Zastosowanie technologii blockchain w ramach bezpiecznego przechowywania i udostępniania danych wykorzystywano dotąd najszerzej w sektorze finansowym, jednak potencjał jaki wnosi zastosowanie kryptograficznej ochrony danych można, jak dowiodły działania DNV GL, wykorzystać na znacznie szerszą skalę. Pierwsze bazy danych oparte o łańcuchy blokowe i zdecentralizowaną sieć komputerową nie związane bezpośrednio z kryptowalutami i sektorem finansowym zaczęły pojawiać się już w szkolnictwie – w Japonii stosuje się je do walki z podrabianiem dyplomów, certyfikatów i kwalifikacji. Dzięki wspólnym wysiłkom DNV GL i Deloitte EMEA Blockchain Lab, nową technologię udało się wprowadzić także do sektora certyfikacji.

Działanie samego blockchain jest dość logiczne i choć skomplikowane, gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych. Informacje kodowane są w łańcuchu bloków, który tworząc zdecentralizowaną bazę nie pozwala na przechowywanie i modyfikowanie informacji wyłącznie z jednego miejsca. Każdy wchodzący w skład danej sieci bloków komputer musi zatwierdzić wprowadzaną aktualizację, co automatycznie ogranicza zagrożenie fałszowaniem danych jakie wprowadzały stosowane dotychczas scentralizowane systemy ich przechowywania. W przypadku certyfikatów, które poświadczają i jakości działań i zgodności firmy z wymogami norm międzynarodowych, ochrona danych przed niepożądanymi zmianami i fałszowaniem jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa rynku certyfikatów.

Certyfikaty blockchain – zabezpieczanie danych o certyfikatach

Certyfikaty zgodności systemu zarządzania firmy z wybraną normą międzynarodową wydawane są przez akredytowane jednostki certyfikujące takie jak DNV GL na podstawie przyznanej im akredytacji i upoważnienia do audytowania i oceniania stosowanych systemów zarządzania. Certyfikaty te są poświadczeniem podejmowanych przez firmę działań w stronę zrównoważonego rozwoju, najwyższej jakości produktów i usług, a często także odpowiedzialności środowiskowej i stanowią jeden z najważniejszych elementów wizerunkowych i organizacyjnych wielu współczesnych przedsiębiorstw.szkolenia

Akredytowana jednostka certyfikująca przyznaje certyfikat na podstawie przeprowadzonego audytu. Zawarte w nim dane zostają przez jednostkę automatycznie digitalizowane i przechowywane w formie cyfrowej w bazach danych jednostki certyfikującej. W momencie wykorzystania technologii blockchain, każdemu certyfikatowi nadawany jest indywidualny cyfrowy kod, po którym ten może zostać odnaleziony i zidentyfikowany, natomiast oryginalny dokument jest przechowywany w zdecentralizowanej sieci komputerów tworzących łańcuch bloków, skąd nazwa blockchain.[1] Dzięki zastosowaniu technologii blokowej, wszystkie dane certyfikatu są kontrolowane w systemie jednostki certyfikującej i odporne na niekontrolowane zmiany, w tym także próby fałszerstwa i podrabiania certyfikatów. Blockchain to w przypadku kontroli aktualności i legalności certyfikatów najbezpieczniejszy i najbardziej przejrzysty system przechowywania danych.

Sprawdzanie aktualności i autentyczności certyfikatów blockchain

DNV GL Business Assurance to pierwsza działająca na arenie międzynarodowej akredytowana jednostka certyfikująca, która wykorzystała technologię blockchain do przechowywania i zabezpieczania wydawanych przez siebie certyfikatów. Dzięki rozwiązaniom opracowanym przy współpracy z Deloitte EMEA Blockchain Lab, DNV GL stworzyła bezpieczny system oparty na łańcuchu bloków dający jej wyłączne prawo generowania nowych certyfikatów i ich aktualizowania w całkowicie bezpieczny, sprawdzony pod kątem autentyczności sposób. Co ważne, sprawdzenie aktualności i autentyczności certyfikatów umieszczonych w systemie DNV GL jest możliwe dla każdego, co znacząco ułatwia działanie firmom, które zdobyły certyfikat. Wszystkie certyfikaty wprowadzone do bazy DNV GL uzyskują własny kod QR, po którego zeskanowaniu można przeglądać dane certyfikatu, potwierdzając wiarygodność firmy czy aktualność deklarowanego przez nią certyfikatu. Jeśli ten dobiega końca, powinien zostać odnowiony czy jest już przedawniony, firma podejmująca współpracę z innym przedsiębiorstwem próbującym poświadczyć się certyfikatem może z powodzeniem zweryfikować, czy certyfikat ten jest faktycznie miarodajnym wyznacznikiem oferowanych przez nią usług.

System porządkowania i przechowywania certyfikatów stosowany przez DNV GL został zastosowany nie tylko do nowych certyfikatów i danych wprowadzanych do systemu, ale też do wszystkich istniejących już w bazie firmy certyfikatów. Zabieg ten umożliwił zaktualizowanie i zabezpieczenie wszystkich danych firm certyfikujących się i korzystających z usług DNV GL, gwarantując im szanse na natychmiastowe potwierdzenie autentyczności i aktualności przyznanych im certyfikatów zarówno przez same firmy certyfikowane, jak i ich partnerów biznesowych.

Zastosowanie technologii blockchain w branży certyfikacji

Jedną z najważniejszych funkcji certyfikacji jest dziś bez wątpienia budowanie zaufania i określonego poziomu standardów w danej branży i to właśnie zaufanie stanowi podstawę działalności DNV GL, która już od 150 lat stawia na najwyższej jakości usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Technologiczna rewolucja i nieustannie postępująca cyfryzacja stworzyły jednak konieczność ponownego przemyślenia systemów zabezpieczania przyznawanych certyfikatów i przechowywanych danych, które gwarantowałyby zachowanie pełnej przejrzystości w otoczeniu biznesowym, a jednocześnie nie otwierały wrażliwych danych na niepowołane modyfikacje, kopiowanie i fałszerstwo. Zaprojektowany na potrzeby branży certyfikacji system oparty na technologii blockchain pozwolił wprowadzić zupełnie nowy standard jakości w dziedzinie zabezpieczania danych certyfikacyjnych i przygotować podstawy do dalszego rozwoju samej branży certyfikacji.[2]

Wykorzystanie blockchain i gwarantowanego przez system bezpieczeństwa przechowywanych danych stanowi pewnego rodzaju początek zupełnie nowego podejścia do bezpieczeństwa cyfrowego poza branżą finansową, w której sam blockchain rośnie w siłę już od kilku lat. DNV GL Business Assurance zbudowało dzięki jego wykorzystaniu stabilną pozycję na rynku, tworząc najwyższej jakości usługi dla swoich klientów i gwarantując standardy, które przerosły wszystkie stosowane do tej pory rozwiązania. To obecnie jedna z wiodących akredytowanych jednostek certyfikujących nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie oferująca firmom weryfikację zgodności ich organizacji, wyrobów, personelu, obiektów i łańcuchów dostaw z międzynarodowymi standardami i normami poprzez usługi certyfikacji, audyty oraz szkolenia.

[1] https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cwc/article/viewFile/1858/1682

[2] https://www.dnvgl.pl/assurance/certificates-in-the-blockchain.html