Bezpłatny odbiór elektrośmieci – jak z niego skorzystać?

odbiór elektrośmieci

Bezpłatny odbiór elektrośmieci to jedna z opcji dostępnych dla osób i firm, które muszą pozbyć się większej ilości starego, niesprawnego bądź nieużywanego sprzętu. Prawidłowa utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych to jeden z obowiązków każdego, kto korzysta z tego typu sprzętów i po ich wymianie na nowszy model czy uszkodzeniu się elementów musi zakupić nowe urządzenia. Nie każdy ma jednak możliwość skorzystania z bezpłatnego odbioru elektrośmieci. W jakich sytuacjach dostępna jest taka usługa i jak zorganizować darmowy odbiór i wywóz elektrośmieci? 

Jak zorganizować darmowy odbiór elektroodpadów? 

Co do zasady, każdy kto ma potrzebę pozbycia się elektroodpadów powinien zadbać o ich prawidłową utylizację we własnym zakresie. Osoby indywidualne pozbywające się pojedynczych pralek, lodówek, telewizorów, komputerów czy drobnego sprzętu domowego mogą samodzielnie oddać urządzenia do punktu odbioru elektrośmieci lub, przy zakupie nowego sprzętu, bezpłatnie oddać go firmie sprzedającej i dostarczającej go do domu kupującego. W przypadku takiej formy odbioru możliwa jest wymiana 1:1, co oznacza, że kupując nową lodówkę, możemy oddać dostawcom wyłącznie starą lodówkę, a nie cały zapas elektrośmieci przechowywany w domu. W związku z powyższym, jeśli posiadamy większy zapas zbędnego sprzętu elektronicznego i chcemy pozbyć się go w sposób zgodny z prawem, musimy skorzystać z pomocy punktów odbioru elektroodpadów lub usług firm, które zajmują się ich odbiorem i utylizacją

Usługa darmowego odbioru elektroodpadów dostępna jest przede wszystkim dla firm i organizacji, które posiadają do oddania większe ilości elektroodpadów powstałe np. po wymianie sprzętu komputerowego w siedzibie firmy, zmianie technologii i konieczności pozbycia się starych maszyn przemysłowych czy w wyniku wieloletniego kumulowania elektroodpadów powstających na bieżąco w związku z pracą firmy. W sytuacjach takich możliwe jest skorzystanie z usług firm prowadzących zbiórkę i utylizację elektrośmieci i zamówienie bezpłatnego odbioru elektroodpadów z siedziby firmy. Jedyne, w czym należy pomóc obsłudze logistycznej, to wcześniejsze ustalenie z firmą jaka ilość i jaki rodzaj odpadów będzie odbierany w ramach usługi. 

Jaki sprzęt może zostać odebrany w ramach darmowego wywozu elektrośmieci? 

Pod pojęciem elektrośmieci i elektroodpadów należy rozumieć wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także urządzenia popsute, nieużywane i niepotrzebne działające na prąd lub baterie. Do kategorii tej zalicza się więc:

 • AGD,
 • RTV,
 • pralki,
 • lodówki,
 • zmywarki,
 • kuchenki,
 • telewizory,
 • monitory,
 • komputery,
 • laptopy,
 • drobniejsze AGD domowe,
 • smartfony,
 • zużyte świetlówki i LEDy,
 • oprawy oświetleniowe,
 • lampy,
 • konsole do gier,
 • małe zabawki.

Wyrzucanie ich do śmietników z odpadami zmieszanymi, pozostawianie przy wiatach śmietnikowych, pozostawianie w lesie i przydrożnych rowach czy samodzielne rozbieranie i sprzedawanie na części na złomie jest niedopuszczalne – zgodnie z obowiązującą Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, za nieprawidłowe pozbywanie się elektrośmieci grozi kara do 5000 zł. 

elektroodpady

Powodem, dla którego oddawanie elektrośmieci do recyklingu i prawidłowej utylizacji jest tak ważne, są różnego rodzaju substancje, które mogą znajdować się wewnątrz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, i stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wśród składników szkodliwych możemy wymienić rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, PCB, freon oraz azbest. W związku z ich obecnością niebezpieczne też jest samodzielne rozbieranie i pozbywanie się części sprzętu oraz gromadzenie nadmiaru sprzętu w domu bez poddawania go utylizacji. Nie ma też możliwości, by zostały prawidłowo zutylizowane na wysypisku śmieci bądź złomowisku. 

Zasady darmowego odbioru elektrośmieci

Jeśli chcesz skorzystać z darmowego odbioru elektrośmieci musisz, w pierwszej kolejności, znaleźć doświadczoną firmę specjalizującą się w odbiorze i utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych z ofertą obsługi darmowych odbiorów elektrośmieci. Oferta taka jest dostępna najczęściej dla firm, które posiadają do oddania określoną, większą liczbę sprzętów do utylizacji lub niestandardowe, wielkogabarytowe urządzenia i sprzęty wymagające profesjonalnego rozebrania, unieszkodliwienia i utylizacji. Darmowe odbiory elektroodpadów nie są organizowane dla pojedynczych sztuk sprzętu, które użytkownik może z powodzeniem samodzielnie dostarczyć do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych.