3 sposoby na ochronę słuchu w pracy

ochrona uszu w pracy

Praca w hałasie jest niezwykle uciążliwa i na dłuższą metę bardzo niebezpieczna, grożąc nie tylko gorszym samopoczuciem i czasowym otępieniem słuchu, ale nawet jego całkowitą utratą. Aby więc zapobiec jak największej liczbie szkód dla zdrowia wywołanych działaniem hałasu, Kodeks pracy oraz obowiązujące przepisy BHP jasno określają zasady ochrony zdrowia i słuchu pracowników konieczne do wprowadzenia przez pracodawców. Te, wbrew pozorom, nie obejmują jedynie klasycznych zatyczek do uszu – środki ochrony indywidualnej są ważnym czynnikiem poprawiającym komfort i bezpieczeństwo pracy w środowisku głośnym, ale tylko wtedy gdy sam hałas jest wcześniej odpowiednio zredukowany.

Praca w hałasie – środki ochrony indywidualnej i inne zabezpieczenia

PW45 Elektroniczny ochronnik słuchu
PW45 Elektroniczny ochronnik słuchu

Hałas w miejscu pracy należy rozumieć zarówno pod kątem uciążliwych dźwięków pracujących maszyn systemów wentylacyjnych i głośnych rozmów osób próbujących maszyny przekrzyczeć, jak i drgania maszyn budujących nie głośny, ale dudniący efekt echa. Praca w nadmiernym hałasie jest szkodliwa dla słuchu, ale też wpływa na większe ryzyko bólu głowy, zdenerwowania, nadpobudliwości czy osłabienia czasu reakcji. Sytuacjom takim należy w środowisku pracy skutecznie zapobiegać i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy, to pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas.

Aby ustalić jaki zakres ochrony słuchu jest potrzebny, w środowisku pracy należy przeprowadzić dokładne badania natężenia dźwięku. Jak wskazują obowiązujące przepisy BHP, pracodawca ma obowiązek nakazać stosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu, jeśli natężenie hałasu na ich stanowisku pracy przekroczy 85 decybeli, ale udostępnić je nawet wcześniej, jeśli któryś z pracowników zechce skorzystać z ochrony słuchu pomimo braku konieczności. Co ważne, pracodawcy powinni zadbać o obniżanie poziomu hałasu nie tylko z pomocą środków ochrony indywidualnej – stosowanie wygłuszających elementów w obrębie zakładu i wykorzystywanie maszyn generujących mniej hałasu należy wziąć pod uwagę równie mocno, jak zakup odpowiednich środków ochronnych.

3 sposoby na ochronę słuchu w pracy

Wśród najpopularniejszych i najczęściej stosowanych środków ochrony słuchu w miejscach pracy można wyróżnić 3 warianty, które sprawdzą się niezależnie od poziomu hałasu i preferencji indywidualnych pracowników. Jakie ochronniki słuchu znajdziecie w sklepach z wyposażeniem BHP?

Nauszniki przeciwhałasowe

Nauszniki są jednym z podstawowych wyborów pracodawców, którzy chcąc ochronić słuch swoich pracowników zapewniają im pełną ochronę kanałów słuchowych podczas pracy. Nauszniki przeciwhałasowe zbudowane są tak, by dokładnie przylegały do głowy, obejmowały w pełni małżowiny uszne, a dodatkowo skutecznie tłumiły dźwięki, a nie jedynie je zatrzymywały. Nauszniki są standardowym wyposażeniem wielu hełmów i kasków budowlanych, ale równie dobrze mogą być stosowane samodzielnie, w pracach wymagających pełnego zasłonięcia uszu.

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE INTERLAGOS
Nauszniki przeciwhałasowe Interlagos

Zatyczki do uszu

EP04 Zatyczki TPR
Zatyczki do uszu EP04 TPR

Nazywane też często wkładkami przeciwhałasowymi, zatyczki do uszu stosowane jako środek ochrony słuchu to nieco lepiej przystosowane, skuteczniejsze zatyczki kanałowe umieszczane bezpośrednio do kanału słuchowego. Dzięki wykonaniu ich z miękkich, ale bardzo szczelnych materiałów, zatyczki doskonale dopasowują się do kształtu kanału słuchowego i pozwalają ochronić uszy przed hałasem, bez tworzenia przeszkody w postaci pałąka nauszników na głowie. Zatyczki mogą być jednorazowe bądź połączone pałąkiem, przeznaczone do wielokrotnego użytku przez jednego pracownika. W warunkach bardzo dużego natężenia hałasu, niektórzy pracownicy stosują je w połączeniu z nausznikami.

Nauszniki aktywne

Ciekawym wariantem nauszników przeciwhałasowych są stosunkowo nowe na rynku nauszniki aktywne, które doskonale sprawdzają się tam, gdzie natężenie hałasu nieustannie się zmienia. Sprzęt tego typu przystosowany jest nie tylko do ograniczania hałasu, jeśli ten przekracza dopuszczalną wartość, ale i podbijania głośności dźwięku w sytuacji, gdy poziom hałasu jest stosunkowo niski, ale zdjęcie słuchawek byłoby niepraktyczne. Nauszniki tego typu, podobnie jak bardziej standardowe wersje są dostępne bez problemu we wszystkich sklepach z akcesoriami BHP.