Tag: zadośćuczynienie

  • Informacje na temat odszkodowań

    Pieniądze z odszkodowania

    Arystoteles miał powiedzieć, że prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym. W państwie prawa, jednak, odszkodowanie jest oparte na zasadzie ekwiwalencji. Pozwala ona skupić uwagę na poszkodowanym, na oszacowaniu jego szkody, na wskazaniu adekwatnego do niej odszkodowania. Instrumenty … Czytaj