Tag: usługi bhp

  • Zewnętrzna obsługa bhp obniża koszty firmy

    Każdy pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników. Podstawowe obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarto w Kodeksie Pracy. Przede wszystkim pracodawca musi organizować pracę tak, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnić … Czytaj