Tag Archives: zadośćuczynienie

Informacje na temat odszkodowań

Pieniądze z odszkodowania

Arystoteles miał powiedzieć, że prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym. W państwie prawa, jednak, odszkodowanie jest oparte na zasadzie ekwiwalencji. Pozwala ona skupić uwagę na poszkodowanym, na oszacowaniu jego szkody, na wskazaniu adekwatnego do niej