Category Archives: Prawo

Na czym polegają zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne, to inaczej odpłatne umowy, które zawierane są między podmiotem publicznym, a wyspecjalizowanym w temacie wykonawcą. Przedmiotem mogą być tu na przykład usługi budowlane. Oczywiście zamówienia publiczne muszą spełniać też szereg określonych wymogów, między innymi tych zapisanych w Prawie

Specjalistyczne usługi prawne dla firm

kancelaria adwokacka wrocław

Prowadzenie własnej firmy, niezależnie od wybranej formy gospodarczej, branży czy doświadczenia przedsiębiorcy może często wiązać się z koniecznością zasięgnięcia porad specjalistów.

Czytaj

Sprawy spadkowe – sukcesja, zachowek

Sprawy spadkowe to dla wielu rodzin jedna z najtrudniejszych chwil po śmierci bliskiego. Z jednej strony w dalszym ciągu znajdują się w żałobie, wspominając zmarłego i przeżywając jego stratę na własny sposób, z drugiej jednak muszą stawić się w sądzie

Czym jest odszkodowanie

odszkodowanie medyczne

Według definicji prawnej, odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu pokrycie szkód, jakie zostały wyrządzone w sposób zawiniony. Istnieją wie formy odszkodowania. Pierwsza, tzw. restytucja pieniężna, to bardziej popularny rodzaj odszkodowania. Polega on na wypłaceniu odpowiedniej kwoty osobie poszkodowanej.

Kancelaria specjalizująca się w prawie karnym – jak wybrać?

Kancelaria specjalizująca się w prawie karnym

 

Czyny, których charakter jest społecznie szkodliwy są regulowane przez zapisy prawa karnego. Społecznie szkodliwy czyn, to zarówno taki, który został wymierzony w państwo – instytucję, organ, jak i wymierzony w dobro człowieka, jako jednostki, która jest chroniona przez państwo. …

Dlaczego firmy farmaceutyczne powinny korzystać z pomocy prawnej?

zgłaszanie suplementów diety

Prawo farmaceutyczne jest dość surowe i ściśle określa warunki, na jakich leki i wyroby medyczne mogą trafiać do dystrybucji i sprzedaży. W przypadku suplementów diety, nie będących w rzeczywistości ujętymi w prawie farmaceutycznym, sprawa wygląda znacznie prościej, a jednocześnie dużo

Prawnik gwiazd

rozwód gwiazd

Znane osobistości i celebryci również korzystają z usług adwokatów i prawników. W dzisiejszych czasach, dostęp do pomocy prawników jest bardzo szeroki. Dużo jest również sytuacji, w których gwiazdy mogą korzystać z ich pomocy. Prawnik może doradzić gwiazdom, reprezentować